Využijte Aplikace v rámci výzkumu a vývoje firmy

První výzva na podporu realizace výzkumných a vývojových aktivit z programu OP TAK má pro žadatele přichystány až 4 mld. Kč na neinvestiční výdaje spojené s realizací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Divinova

Veronika Divinová

5. 9. 2022

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT:

Dotaci mohou získat podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost a V&V instituce. Program však pro určitou část těchto subjektů stanovuje další doplňující podmínky. Například o dotaci mohou žádat podniky na území mimo hl. m. Prahu – rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace projektu, jako je například adresa provozovny.

KDO MŮŽE ŽÁDAT BEZ OMEZENÍ:

 • Malý podnik (do 50 zaměstnanců)
 • Střední podnik (do 250 zaměstnanců)
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (max. 499 zaměstnanců)
 • Společnost se střední tržní kapitalizací (max. 3 000 zaměstnanců)

NA KOHO SE OMEZENÍ VZTAHUJÍ:

 • Velké podniky nad 3 000 zaměstnanců jsou způsobilým žadatelem pouze v případě realizace projektu v účinné spolupráci* s MSP.
 • Výzkumně vývojová instituce mohou žádat o dotaci pouze v roli partnera (nemůže žádat sama a nemůže tvořit většinu rozpočtu).

* Spolupráce dvou a více subjektů na realizaci projektu, kdy v případě spolupráce dvou podnikatelských subjektů ani jeden nenese více než 70 % nákladů. V případě spolupráce s V&V institucí, tato V&V instituce nese alespoň 10 % nákladů projektu a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.

NA CO LZE ŽÁDAT:

 • Mzdy – osobní náklady výzkumných a technických pracovníků (administrativní a manažerské role nejsou v rámci mezd způsobilé).
 • Materiál – náklady na materiál využívaný výhradně pro účely V&V činnost projektu.
 • Smluvní výzkum – náklady na smluvní výzkum a konzultační služby nutné pro realizaci projektu.
 • Ostatní provozní náklady – další náklady na externě dodávané služby nezahrnutelné do smluvního výzkumu (pronájem SW, měření, kalibrace, pronájem výpočetního výkonu).
 • Odpisy – odpisy zařízení používaných pro účely realizace projektu (alikvótní část).
 • Režie – stanoveno na 15 % z položky „mzdy“.

VELIKOST DOTACE A MÍRA PODPORY:

 • Minimální dotace je 2 mil. Kč
 • Max. dotace je 125 mil. Kč
 • Míra podpory za celý projekt je stanovena v rozmezí 25 – 85 %
 • Podnikatelské subjekty (v případě malého podniku) mohou dosáhnout max. 66 %

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY DOTAČNÍHO TITULU:

 • Výsledkem projektu musí být alespoň jeden z těchto výstupů: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Realizace projektu kdekoliv na území ČR mimo Prahu.
 • Žadatel musí mít uzavřená alespoň 2 účetní období a naplňovat základní ekonomickou bonitu.
 • Maximální počet žádostí na 1 žadatele je omezen na 3 žádosti.

JAK PŘIPRAVUJEME PROJEKTY V GRANTEXU:

Dotační tituly zaměřené na podporu výzkumu a vývoje patří k jedněm z nejkomplexnějších a stejně tak je tomu i v případě programu Aplikace. Celý projekt zahajujeme precizní analýzou nejen projektu jako takového, ale i subjektu žadatele. Prioritou je pro nás poskytovat našim klientům takové poradenství, které pro ně má nejvyšší přidanou hodnotu, což bohužel někdy znamená i doporučení od daného titulu odstoupit, a ušetřit tak podniku časové, někdy i finanční, náklady spojené s přípravou žádosti.

 

Předtím než se tedy pustíme do přípravy dotační žádosti, vždy ověřujeme způsobilost žadatele projektu a provádíme předběžné hodnocení na základě zveřejněných hodnotících kritérií. S výsledky této analýzy následně seznamujeme klienta, představujeme mu predikci z hlediska šancí na schválení dané žádosti, konkrétně určujeme potenciální kroky vedoucí ke zlepšení šancí na schválení a v součinnosti s klientem stanovujeme další postup. Pokud společně dospějeme k závěru, že má smysl žádost připravovat, následuje období průběžného zhotovování příloh, konzultací a samozřejmě přípravy podnikatelského záměru, jakožto klíčové přílohy žádosti. Jakmile máme veškeré dokumenty zkompletovány, je připravena dotační žádost v informačním systému a žádost podána. Samotné vyhodnocení způsobilosti záměru a žadatele může být v určitých případech otázkou i více než několika týdnů, následuje sestavování výzkumně-vývojového týmu, nastavení spolupráce mezi spolupracujícími subjekty nebo například příprava rozpočtu.

Pro kvalitní přípravu dotační žádosti do programu Aplikace je tak je zapotřebí vyšší časový fond než na standardní dotační žádosti. Přestože se tedy v tuto chvíli může zdát, že na přípravu a podání žádosti je dostatek času, důrazně doporučujeme zahájit přípravu co nejdříve.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru