Změny zákona o DPH od roku 2025

Ministerstvo financí v rámci vnějšího připomínkového řízení předložilo v průběhu února návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tato významná novela zákona o DPH by měla být účinná od 1. ledna 2025 a reaguje na judikaturu Evropského soudního dvora. V rámci novely by mělo dojít např. k implementaci směrnice o zvláštním režimu pro malé podniky, která s sebou přináší zejména změny v registrační povinnosti.

Lucie Kořínková

17. 4. 2024
Fotky web, daně

Jelikož se jedná o návrh zákona, který prozatím nebyl předložen Poslanecké sněmovně, přinášíme pouze stručné shrnutí některých plánovaných úprav.

 • Obrat pro povinnou registraci k DPH u malých podniků – mělo by dojít k zásadním změnám v načasování registrace a počítání obratu za kalendářní rok;

 • Zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně – navrhuje se zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet ze 3 let na 2 roky; odpočet daně na základě přijatého vrubopisu bude možné uplatnit jen v průběhu 12 měsíců;

 • Plánuje se též zrušení aktuální limitace odpočtu DPH u automobilů nad 2 mil. Kč, a to od roku 2027;

 • Neuhrazené závazky – povinnost odběratele vrátit odpočet daně z neuhrazených závazků po uplynutí 6 měsíců od splatnosti;

 • Nedobytné pohledávky – mělo by dojít k rozšíření možností dodavatele získat zpět DPH;

 • Sazba daně u staveb pro bydlení – snížená sazba daně se bude odvíjet od zápisu do katastru nemovitostí;

 • Odpočet DPH při registraci – rozšíření u majetku pořizovaného delší dobu;

 • Majetek vytvořený vlastní činností – zrušení specifických pravidel;

 • Nájem nemovitosti – možnost uplatnit DPH i vůči nájemci, který je registrovaný k DPH v JČS;

 • Finanční činnosti – dochází ke zúžení osvobozených finančních činností, nově se nebude týkat např. vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků či vedení evidence investičních nástrojů;

 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti – nově se uplatní také na některé úklidové práce;

 • Cestovní služba – letecká přeprava osob z/do EU bude opět považována za službu poskytnutou ve třetí zemi;

 • Plnění pro zaměstnance – nově se bude povinnost odvádět DPH z ceny obvyklé

 • Změna místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy za předpokladu, že je služba poskytována „online“.

Novelu zákona o DPH nadále monitorujeme a o změnách Vás budeme informovat podrobněji.

Máte nějaký dotaz týkající se daní? Neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Lucie Kořínková

Lucie je v GRANTEXU daňovou poradkyní. Začátek své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty.

MÁM ZÁJEM O daňové PORANDESTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru