Daně

Změny zákona o DPH od roku 2025

Ministerstvo financí v rámci vnějšího připomínkového řízení předložilo v průběhu února návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tato významná novela zákona o DPH by měla být účinná od 1. ledna 2025 a reaguje na judikaturu Evropského soudního dvora. V rámci novely by mělo dojít např. k implementaci směrnice o zvláštním režimu pro malé podniky, která s sebou přináší zejména změny v registrační povinnosti.

Změny zákona o DPH od roku 2025 Číst dál »

Zdanění transakcí s kryptoměnami

Aktuálně nemáme v České republice dostatečně zřejmá pravidla pro zdaňování kryptoměn. Kryptoměny nejsou samostatně ukotveny v žádném daňovém zákoně, každá země Evropské unie (dále jen „EU“) na ně nahlíží z jiného pohledu, jak daňového, tak i definičního. To s sebou přináší nejasnosti a poplatníci mnohdy nezahrnují do svých daňových příjmů žádné transakce z obchodování s kryptoměnami, což potvrzují i daňové kontroly finanční správy.

Zdanění transakcí s kryptoměnami Číst dál »

Sdílená ekonomika z daňového hlediska

Sdílená ekonomika má řadu podob. Obecně se dá říci, že se jedná o ekonomický trend 21. století, kdy vlastníci předmětů, které využívají pouze příležitostně, poskytnou danou věc k užívání i těm, kterým se nevyplatí daný předmět koupit, nebo si jej nemohou finančně dovolit, a rozmělnit tak i své vlastní náklady spojené s vlastnictvím daného předmětu (či případně dosáhnout i zisku). Významnost sdílené ekonomiky v poslední době neustále narůstá, a to mimo jiné díky soustavnému rozvoji a rozšiřujícímu se využití digitálních technologií, internetu a mobilních platforem. Její nástup v posledních letech jde ruku v ruce s trendy cirkulární ekonomiky, udržitelnosti, všeobecně rostoucích nákladů, a v neposlední řadě též ekologie.

Sdílená ekonomika z daňového hlediska Číst dál »

Uhlíkové clo: první povinné oznamování se blíží, jste připraveni?

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích – Carbon Border Adjustment Mechanism (dále jen „CBAM“). Na vybrané suroviny a výrobky dovážené ze třetích zemí bude nově zaveden dorovnávací mechanismus na základě uhlíkových emisí obsažených v dovezeném zboží v podobě tzv. CBAM certifikátů, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek.

Uhlíkové clo: první povinné oznamování se blíží, jste připraveni? Číst dál »

Přejít nahoru