Zvyšte své šance na získání podpory v soutěži TREND

Naši projektoví manažeři mají s programem TREND mnohaleté zkušenosti a v každé výzvě připravují desítky projektů. Podívejte se na tipy, jak zvýšit vaše šance na úspěšné získání podpory.

Matěj Podhajský

27. 2. 2023
navrh-bez-nazvu-2023-02-23t140632893-1 (1)

Veřejná soutěž v programu TREND je jednou z nejzajímavějších možností čerpání finanční podpory v oblasti výzkumu a vývoje v České republice. Díky poskytnutí dotace předem přímo na účet žadatele a absenci nutnosti zařizování předfinancování projektu, spolu s možností realizovat projekt na celém území ČR včetně Prahy, je podpora velmi populární. To má však bohužel za následek také vysokou konkurenci mezi žadateli, která vede k tomu, že pouze nejkvalitnější projekty mají šanci na získání podpory.

 

Pokud se rozhodnete ucházet o finanční podporu ve výzvě TREND, musí váš projekt splňovat vysoké standardy kvality. Projektoví manažeři v GRANTEXU mají s tímto programem mnohaleté zkušenosti a v každé výzvě připravují desítky projektů, dosahují proto minimálně 3x vyšší úspěšnosti v získání dotace oproti celkovému průměru mezi žadateli.

Základní informace o programu TREND

 • Podporované aktivity
  průmyslový (aplikovaný) výzkum a experimentální vývoj
 • Očekávaný výstup projektu
  prototyp, metodika, software, užitný a průmyslový vzor, ověřená technologie, poloprovoz, patent nebo funkční vzorek
 • Míra podpory
  až 70 % – průměrná míra podpory je 65 %
 • Předpokládaná alokace v roce 2023
  2 750 000 000 Kč
 • Max. podpora na jeden projekt
  25 000 000 Kč
 • Celková úspěšnost podaných žádostí v roce 2022
  23 %
 • Typ žadatele
  malý, střední i velký podnik
 • Podporované lokality
  celá ČR vč. hl. m. Prahy
 • Financování
  ex-ante (dopředu)
 • Podporované náklady
  osobní náklady / výdaje; náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení; náklady nebo výdaje na služby; další náklady nebo výdaje

Co mají úspěšné projekty společného?

Úspěšné projekty splňují bonifikační kritéria, která jsou dobrovolná, ale pokud je žadatel naplní, tak získává v rámci hodnocení body navíc. Přesná podoba bonifikačních kritérií se zveřejňuje vždy až s vyhlášením výzvy.

V posledních letech byly podporovány projekty zaměřené na Green Deal, průmysl 4.0 a 5G sítě, projekty realizované v místech strukturálně postižených krajů, projekty využívající nové technologie v automobilovém průmyslu nebo projekty snižující hrozby Covid-19. Očekáváme, že i v roce 2023 budou mezi bonifikačními kritérii podpora průmyslu 4.0 a podpora strukturálně postižených krajů.

Krizová místa projektu

Abyste měli co největší šanci na úspěch, měli byste se vyhnout krizovým oblastem projektu, které právě nejčastěji rozhodují o neúspěšnosti projektu. Mgr. Matěj Podhajský, senior projektový manažer GRANTEXU, pro vás připravil přehled pěti oblastí, které žadatelé velmi často nemají dostatečně detailně zpracované.

„Detaily jsou klíčové.“

Výstup projektu

Detaily jsou klíčové, zejména při zpracování výstupů projektu. Mnoho projektů trpí nedostatečným popisem výstupu, výchozího stavu, technických pasáží nebo nedostatečným množstvím technických parametrů. Proto je nutné popsat výstup projektu podrobně a srozumitelně, aby bylo možné snadno ověřit čeho, jak a kdy bude dosaženo. Je také důležité uvést detailní zdůvodnění úrovně inovativnosti parametrů a popsání způsobu jejich dosažení.

 

Srovnání s konkurenčními řešeními

Nedostatečnou detailnost nacházíme také u srovnání výstupu a stupně inovativnosti s konkurenčním řešením na relevantní úrovni jako je Česká republika, Evropská unie nebo například celý svět. Opomíjená bývá také patentová rešerše v celosvětovém kontextu.

 

Prokázání komercionalizace a exportního potenciálu

Exportní potenciál projektu je nutné podložit dostatečně relevantním průzkumem trhu a způsoby komercializace musí na hodnotící komisi působit vždy důvěryhodně. Využití výsledků projektu výzkumu a vývoje v praxi je základním předpokladem dotační podpory. 

 

Analýza rizik

Při tvorbě projektu je důležité detailně zvážit možná rizika, a to především technická rizika projektu, následne je popsat a navrhnout způsoby, jak je včas odstranit. Analýza rizik je klíčovou součástí úspěšného projektu, protože dokáže přesvědčit hodnotitele o připravenosti týmu na realizaci projektu. 

 

Stanovení rozpočtu

Poslední bod, na který bychom se rádi zaměřili, je správné plánování rozpočtu. Často zde chybí detailní přiřazení činností mezi průmyslový výzkum a experimentální vývoj, dochází k nevhodnému zařazení nákladů či jejich nedostatečné odůvodnění, proč jsou k realizaci projektu nezbytné. 

 

Vyhlášení veřejné soutěže TREND je naplánováno na 5. dubna 2023 a bude probíhat ve dnech 6. 4. – 24. 5. 2023. Pokud chcete mít jistotu, že váš projekt bude splňovat veškeré potřebné náležitosti, obraťte se na nás. Naši dotační specialisté vám pomohou zvýšit šance na úspěch.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Matěj Podhajský

Matěj je senior projektovým manažerem. Aktuálně se soustředí na procesy digitalizace a automatizace v rámci současných trendů Průmyslu 4.0. Stojí za úspěšnými projekty, které přináší revoluci v průmyslové výrobě. Má na starosti koordinaci projektových týmů pro tvorbu dotačních projektů i komplexní dotační poradenství.

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Také píše články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru