Digitalizací firmy k věrnému zákazníkovi

O digitalizaci se hovoří ve všech sférách našeho života, ovšem pro malé a střední podniky to bude doslova jedna z klíčových taktik, jak přežít na trhu a prosadit se i vedle velkých, nadnárodních firem, které právě do digitalizace již teď investují značné prostředky.
Divinova

Veronika Divinová

17. 2. 2021
close-up-business-document-desk

CO TO VLASTNĚ JE DIGITALIZACE A PROČ BYCH SE O NI MĚL ZAJÍMAT?

Na úvod bychom si měli představit samotný pojem digitální transformace. Jedná se vlastně o využití digitálních technologií ve prospěch vaší firmy či podnikání tak, aby byly vytvářeny nové nebo upraveny stávající obchodní a firemní procesy vedoucí k lepšímu propojení se zákazníkem, a tudíž i zlepšení kvality nabízených služeb a produktů. Někdy se hovoří také o přeměně tradičního businessu do digitálního věku, což firmě umožní reagovat na požadavky zákazníků ihned a nepropásnout rychle se měnící podmínky na trhu. O digitalizaci se hovoří ve všech sférách našeho života, ovšem pro malé a střední podniky to bude doslova jedna z klíčových taktik, jak přežít na trhu a prosadit se i vedle velkých, nadnárodních firem, které právě do digitalizace již teď investují značné prostředky.

CO FIRMÁM BRÁNÍ V DIGITALIZACI?

Na cestě k digitální transformaci jsou nečastěji tyto tři překážky:

 

1. Lidský faktor a firemní kultura

Zaměstnanci firmy často nejsou připraveni na zvládnutí změn, nemají správné znalosti a dovednosti plus chybějící proaktivní myšlení. Zavádění nových technologií nepomáhá ani rigidní firemní kultura, která odmítá inovace a změnu pracovních procesů.

 

2. Zastaralé firemní systémy

Ty často spotřebují mnoho energie na činnosti, jež by šly provádět rychleji a efektivněji právě za pomocí nástrojů digitální transformace. Zastaralé systémy navíc firmám brání využít svůj potenciál a získat na trhu konkurenční výhodu. Z průzkumů vyplývá, že společnosti, které se digitálně vyvíjejí, mají až o 64 % vyšší šanci naplnit své obchodní cíle.

 

3. Nedostatečný rozpočet

V neposlední řadě je to nedostatek financí, který firmám brání v rozvoji digitální transformace. Bez investic do IT strategií, hardwaru, atd. není možné ovlivnit ani předchozí dva výše zmíněné body.

 

Ale překážky jsou tu hlavně od toho, abychom je překonávaly, protože přínosy digitální transformace mohou jednoznačně převážit eventuální problémy při jejím zavádění.

Jak může digitální transformace zlepšit mé podnikání?

Pokud bychom měli vyjmenovat výhody digitální transformace, tedy proč by do toho měla jít právě vaše firma, tak díky vhodně zvoleným nástrojům digitalizace můžete zvýšit efektivnost samotné výroby. Ať už tím, že snížíte provozní náklady nebo samotnou výrobu zrychlíte a zpřesníte, zároveň můžete získat pod kontrolu firemní procesy a odstranit jejich chybovost. Pro vaše zaměstnance se nabízí zlepšení bezpečnosti a produktivity práce, navíc můžete na trhu práce zaujmout perspektivní zaměstnance a lépe si udržet ty stávající. Výhoda digitální transformace se projeví i u zákazníků, tam by vlastně měl samotný proces digitální přeměny vaší firmy cílit. Ať už to bude získání nových zákazníků nebo vytvoření atraktivních nových produktů či služeb, vše dohromady vám zajistí konkurenční výhodu a budete minimálně o krok napřed před svými konkurenty v oboru.

Digitální transformace a zákazníci

Tento bod je naprosto klíčový. Musíte si uvědomit, co je cílem vaší potřeby digitalizovat svou firmu. Tím cílem by primárně nemělo být snížení papírování nebo pořízení nového, výkonnějšího stroje. Cílem vždy bude váš zákazník, kdy za pomoci digitální transformace můžete dříve vyhovět jeho poptávce a navíc s vyšším důrazem na její personalizaci či kvalitu. Budete-li oproti konkurenci vyrábět rychleji, kvalitněji a s menšími náklady, můžete v budoucnu nejen lépe prodávat své zboží stávajícím zákazníkům, ale zároveň významně oslovit zákazníky nové. Vždy se na digitální transformaci dívejte z pohledu koncového zákazníka. Jde o to, co mu to skutečně přinese, případně co mu to má přinést v budoucnu.

Jaké dotační programy jsou vhodné?

Aktuálně se připravuje několik dotačních programů, které vám pomohou projekt digitální transformace financovat. 

Technologie (Průmysl 4.0)

Tento program je určen pro malé a střední podniky, které mají provozovnu mimo Prahu.

 

Z dotace je možné pořídit:

 

  • Výrobní i nevýrobní technologie,
  • informační systémy,
  • CAD/CAM systémy a mnoho dalšího.

Podpořeny jsou projekty řešící plánování a řízení výroby, robotizaci výrobních procesů a toků materiálu, sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů a další. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 12. 2020 až do 2. 3. 2021, získat můžete až 45 % ze způsobilých výdajů, ve výši až 40 milionů Kč. Jedná se o průběžnou výzvu. To znamená, že dotační projekty jsou vyhodnocovány tak, jak přichází. Doporučujeme tedy žádost podat mezi prvními.

 

Dotační program je určen pro firmy, které již mají některé procesy digitalizované. Prvním krokem je tedy vyhodnotit váš stávající stav dle technického formuláře, který je přílohou žádosti o dotaci. Následně je pak důležité v rámci digitalizace docílit takového pokroku, abyste dosáhli na minimální počet bodů v rámci bodového hodnocení. Společnost GRANTEX spolupracuje s odborníky na problematiku Průmyslu 4.0, kteří s takovýmto nastavením projektu umí pomoci.

The Country for the Future – organizační a procesní inovace

Podporovány jsou projekty, které řeší implementaci organizačních či procesních inovací do praxe. Digitální transformace firmy je tudíž ukázkovým projektem.

 

Zde můžete získat dotaci na mzdy, materiál, služby externích konzultantů, vybavení, software a jiné. Na investiční náklady je dokonce možné získat až 100% dotaci, která je omezena režimem de minimis. Tento dotační program bude vyhlášen na konci ledna 2021.

 

Na rozdíl od předchozího programu zde mohou žádat firmy podnikající v Praze. V tomto případě se neřeší stávající úroveň digitalizace v rámci firmy, ale je hodnocen zejména pokrok, jaký firma díky realizaci projektu uskuteční.

Co mám dělat, když chci získat dotaci na digitální transformaci své firmy?

Základem úspěšného dotačního projektu na digitální transformaci firmy je kvalitně zpracovaný záměr. Proto GRANTEX spolupracuje s předními odborníky na Průmysl 4.0, kteří poskytují špičkové technické poradenství. Společně můžeme vaši firmu posunout v oblasti digitální transformace natolik, že konkurenci doslova ukážete záda. Námi realizované projekty navíc získávají dostatek bodů, protože vychází z reálných potřeb firmy a požadavků firmy, dávají funkčně smysl, to vše při zachování funkčnosti celého projektu digitální transformace.

DOTACE TÝKAJÍCÍ SE DIGITALIZACE

Technologie pro MAS_CLLD

Až 45% dotace na technologie, vybavení a propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

ZAJÍMÁ VÁS MOŽNOST DOTAČNÍ PODPORY NA VÁŠ PROJEKT? CHCETE POMOCT S JEJÍ PŘÍPRAVOU? OZVĚTE SE NÁM.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru