Jak chytře pečovat o vodu v obcích

Také vaši obec trápí voda? Podívejte se, jak tento problém hladce vyřešit.
Divinova

Veronika Divinová

8. 2. 2022
Jak chytře pečovat o vodu v obcích

Hospodaření s vodou a její úprava trápí v posledních letech nejednu obec. Jak ale vyzrát na její nedostatek, který bude postupně potřeba řešit téměř všude? Řešením je mít spotřebu vody ve vaší obci pod kontrolou, tedy nalézt a implementovat taková technologicky vyspělá opatření, která uspoří vodu i výdaje za ní.

Správné hospodaření s vodou

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňová opatření přináší obcím možnost větší soběstačnosti a vyšší pocit bezpečí.

 

Využití nových technologií zároveň zajistí zdravou vodu bez škodlivin a účinné hospodaření s vodou, což snižuje její plýtvání. Položme si tedy řečnickou otázku, nebylo by lepší již dále nečekat na zavedení vhodného řešení?
 

Aktuálně je na podporu hospodaření s vodou v obcích vypsaný dotační titul, díky kterému mezi žadatele bude rozděleno 1,754 miliardy Kč. Zajímavá je zde míra podpory činící až 100 % ze způsobilých výdajů i škála opatření.

 

Napadlo vás třeba srážkovou vodu zachytávat a využít ji na zálivku či splachování WC? Podívejte se i na další opatření, která lze z dotace podpořit. Zároveň přidáváme výčet žadatelů, kteří ji mohou získat.

Získejte až 100 % od státu!

Kdo získá dotaci na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí?

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Opatření, na která dotaci získáte:

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),
 • dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
 • povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
 • akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),
 • povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce,
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,
 • budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,
 • výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

Proč zažádat o dotaci s GRANTEX?

 • Provedeme pro vaše město či obec dotační analýzu a nabídneme nejvhodnější řešení.
 • Připravíme žádost o dotaci se všemi náležitostmi tak, abyste dotaci získali.
 • Výhodou je, že i po úspěšném načerpání dotace jsme tu pro vás, ať už v případě plánované kontroly či v ohledu jakékoliv jiné potřeby.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru