Aktuální dotace pro obce, neziskové organizace a církve

Města, obce, neziskové organizace, církve a další žadatelé veřejného sektoru mohou aktuálně žádat o dotace na celou řadu zajímavých projektů, a to s dotací až 100 %!
Divinova

Veronika Divinová

23. 10. 2023
Fotky-web-2023-10-20T150504.902-1

Zástupci veřejného sektoru z celé České republiky mohou právě nyní v několika otevřených dotačních výzvách žádat o zajímavé dotace na komplexní rekonstrukce budov, které vedou nejen k jejich modernizaci, ale i významné úspoře energií. Dotační výzvy totiž mají jedno společné – jejich hlavním cílem je dosažení nižší energetické náročnosti budov.

Kdo může žádat?

 • obce, města a kraje
 • neziskové organizace
 • školy a školská zařízení
 • církve, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • příspěvkové organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní podniky a organizační složky státu
 • obchodní společnosti a družstva ze 100 % vlastněná veřejným subjektem
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

Naopak žádat v těchto výzvách nemohou poskytovatelé sociálních služeb a provozovatelé dětských skupin. Pro ty jsou nyní otevřeny dotační výzvy z NPO – Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb, Modernizace a rozvoj pobytových sociálních služeb a Podpora dětských skupin.

Podporované aktivity

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

 • komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • systémy využívající odpadní teplo
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • rekonstrukce otopné soustavy
 • a další opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu (energetický management, rekonstrukce předávacích stanic tepla, rekonstrukce teplovodních rozvodů a jiné)

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • modernizace vnitřního osvětlení
 • opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 • vnější stínicí prvky

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

 • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
 • rekonstrukce otopné soustavy (instalace solárně – termických systémů, fotovoltaických systémů, rekonstrukce/výměna stávajícího obnovitelného zdroje energie, energetický management)

Aktivity dále rozdělujeme na hlavní a vedlejší. Není možné realizovat projekt založený pouze na vedlejších aktivitách, a naopak je nezbytné, aby váš projekt obsahoval aktivity hlavní.

 

HLAVNÍ podporované aktivity

zateplení obvodového pláště nebo střechy, výměna otvorových výplní, systémy využívající odpadní teplo a nucené větrání s rekuperací, rekonstrukce otopné soustavy a jiná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy

 

VEDLEJŠÍ podporované aktivity

výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie, modernizace vnitřního osvětlení, opatření k eliminaci negativních akustických jevů, vnější stínicí prvky, technologie pro akumulaci / úpravu nebo rozvod šedých a srážkových vod v budovách, dobíjecí stanice pro vozidla ne elektrický pohon

Dotační výzvy

REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH BUDOV V ČR

 

 • Výše podpory: až 100 %
 • Celková alokace: 2 mld. Kč
 • Příjem žádostí: 16. 10. 2023 – 29. 2. 2024
 • Ukončení realizace projektu: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.
 • Program: ModFond
 • Dotace: ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov
 • Povinná úspora energií: min. 10 %

Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.  

 

Do výběru realizovaných opatření zde vstupují také odborníci z Národního památkového ústavu. V prvním kroku je tedy nutné sepsat Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím  a podat na příslušný úřad. Odborník z Národní památkové péče má pak obvykle 20denní lhůtu na vyjádření. Z toho důvodu je nutné zejména s projekty u památkových budov začít co nejdříve, abyste stihli získat veškeré potřebné dokumenty včas. 

ikona šipka zlatá

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH BUDOV V PRAZE

 

 • Výše podpory: až 100 %
 • Celková alokace: 1,5 mld. Kč
 • Příjem žádostí: 16. 10 .2023 – 29. 2. 2024
 • Ukončení realizace projektu: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.
 • Program: ModFond
 • Dotace: ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy
 • Povinná úspora energií: min. 30 %

Podporované aktivity v této výzvě musí být realizovány na veřejných budovách nacházejících se výhradně na území hl. města Prahy.

ikona šipka zlatá

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH BUDOV V ČR MIMO PRAHU

 

 • Výše podpory: až 100 %
 • Celková alokace: 2,5 mld. Kč
 • Příjem žádostí: 3. 4. 2023 – 1. 3. 2024
 • Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2029
 • Program: OPŽP
 • Dotace: 37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách a 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
 • Povinná úspora energií: min. 30 %

Podporované aktivity musí být realizovány na veřejných budovách na území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Kde začít a co si pohlídat?

Ověřte si, zda jste oprávněným žadatelem.

 

To, zda jste oprávněným žadatelem, není vždy jednoznačné. Proto doporučujme si v prvním kroku způsobilost ověřit. Napište nám do formuláře níže a specialisté GRANTEXU bezplatně vaši způsobilost ověří.

 

Příprava projektu

 

Pokud řešíte rekonstrukci památkové budovy, jako první předložte váš návrh opatření památkářům. V ostatních případech pak začínáme propojením projektového a energetického specialisty, kteří pro vás připraví projekt splňující nejen vaše požadavky, ale také minimální požadovanou energetickou úsporu určenou konkrétní dotační výzvou.

 

V GRANTEXU již dlouhé roky úspěšně spolupracujeme s energetickým specialistou, který se úzce zaměřuje na pomoc s projektováním, ale především tvorbu energetických posudků pro potřeby dotačních projektů. Studie stavebně technologického řešení nebo projektová dokumentace společně s energetickým posudkem tvoří stěžejní dokumenty, které je nutné společně s dotační žádostí odevzdat.

 

V rámci přípravy projektu je nutné disponovat také aktuálním průkazem energetické náročnosti budovy. V případě instalace fotovoltaické elektrárny je pak nutné také zajistit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.

Kde často žadatelé chybují?

Energetický expert by se měl detailně orientovat v podmínkách konkrétních dotačních výzev, jelikož i přehlédnutí jedné nepatrné poznámky pod čarou může být důvodem zamítnutí podpory. Nekvalitní energetický posudek však může fatálně ohrozit váš projekt i v době udržitelnosti. Jedná se o případ, kdy specialista definuje atraktivní, avšak nedosažitelné hodnoty, které žadatel není v době udržitelnosti schopen naplnit. V takovou chvíli je dotace krácena, nebo dokonce i vracena zpět v plné výši.

 

Nenechávejte proto nic náhodě a spolupracujte se zkušenými a ověřenými odborníky.

Rádi byste využili příležitostí, které nabízí právě otevřené dotační výzvy? Nejste si jisti, zda jste oprávněným žadatelem? Neváhejte se nám ozvat. Naši dlouholetí dotační specialisté vás celým projektem bez starostí provedou.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru