Jak na emise ze stacionárních zdrojů

Slyšeli jste pojem stacionární zdroje, ale nevíte přesně, co se tímto termínem myslí? A kde se berou emise z nich?
Divinova

Veronika Divinová

7. 2. 2022
Jak na emise ze stacionárních zdrojů

Co jsou to ty stacionární zdroje a kde se berou emise z nich?

Tento klíčový pojem je ukotven zákonem. Jeho vymezení zdůrazňuje, že se jedná o nejmenší, dále nedělitelnou technickou znečisťující jednotku nebo činnost, při které by ke znečištění mohlo dojít. Také jinak jednotku, kterou již není možné dělit na další stacionární zdroje (nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k účelu výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a procesů). Dodáme, že k této nejmenší nedělitelné jednotce jsou přiřazeny veškeré technické jednotky a stavby, které nejsou samostatným zdrojem znečištění, ale jsou nezbytné pro provoz stacionárního zdroje nebo s ním souvisí. 

Takovým zdrojem je např. kotel včetně odvodu spalin, čištění spalin, kontinuálního měření a komína.

Podstatné je rozložení stacionárních zdrojů vůči výdechům, kudy se emise dostávají do ovzduší. Více stacionárních zdrojů může mít společný výdech (ukončení spalinové cesty, nejčastěji komín). Počítají se jak emise ke konkrétním výdechům, tak stacionárních zdrojů znečištění celkem. Provozovna se tak může skládat z více stacionárních zdrojů znečištění. 

Jak již bylo zmíněno, přístup k ochraně ovzduší upravuje zákon č. 201/2012 Sb., ten mimo jiné reguluje: 

 

 • přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,  
 • způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,  
 • nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 
 • práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší.  

Abyste mohli snáze naplnit body výše (dostat se na přípustnou úroveň znečištění, vyhovujícím způsobem, nástroji atd.), využijte dotační výzvu Ministerstva životního prostředí na podporu snížení hodnoty norem emisí ze stacionárních zdrojů.  

Získejte až 60% podporu od státu

Od 15. 1. 2022 je možné žádat podporu na aktivity vedoucí k omezení negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidského zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem až do výše 60 %.  

 

Podporu můžete využít na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry) i pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu. 

Finance z výzvy můžete použít i na:

 • výdaje na projektovou přípravu, maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů, 
 • výdaje na pořízení technologie eliminující nebo snižující emise těžkých kovů či pachových látek a na změny technologických postupů u zdrojů zápachu mající totožný účel, 
 • výdaje na instalaci technologie, včetně přípravných prací a vyvolaných investic jako jsou stavební práce, služby, dodávky včetně dalších nezbytných zařízení, např. odsávače, 
 • výdaje na zkušební provoz, včetně jeho vyhodnocení,  
 • výdaje na publicitu projektu do maximální částky 10 tis. Kč, více o povinné publicitě najdete v našem článku zde.  

Na snížení emisí mohou získat podporu obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, ale i obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, státní podniky, veřejné výzkumné instituce či veřejné výzkumné organizace, a to ve výši 100 tis. Kč až 10 mil. Kč na jeden projekt. 

Jak postupovat v žádosti o dotaci

 • Vytvořte rozpočet projektu = Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu projektu včetně rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé.  

Pozor, veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem. 

 • Uveďte zdroje financování = Rozdělte do jednotlivých let realizace projektu a na jednotlivé zdroje financování. 
 • Přiložte potřebné Přílohy, to v tomto případě znamená: 

– Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu v relevantní úrovni  
– Odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou 
– Nájemní smlouva či jiné oprávnění k nakládání s technologií 
– Údaje o počtu stěžovatelů orgánům státní správy od 1. 1. 2018 do 9. 12. 2021 (platí pro pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek) 
– A další. 

Zaujala vás tato možnost podpory? Chcete mít jistotu, že projekt projde kontrolou přijatelnosti a dojde tak k hladkému poskytnutí podpory? Vzhledem k omezené alokaci, je třeba podat žádost co nejdříve a se všemi náležitostmi. S přípravou vám rádi pomůžeme.

 

Nechte přípravu žádosti na nás, díky našim zkušenostem už víme,
jaká úskalí podání může mít a jak jim předejít.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru