Města a obce si stále více užívají tzv. door to door odpadové hospodářství

Systém, díky kterému dochází k prokazatelnému snížení množství směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území obcí. Proč je pro každou obec toto téma stěžejní?
Divinova

Veronika Divinová

15. 1. 2021
door-to-door

Zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se budeme věnovat i v dalších letech, o jednom z nich je tento článek. Tzv. systém „door to door“, díky kterému dochází k prokazatelnému snížení množství směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území obcí. Proč je pro každou obec toto téma stěžejní?

Sběr opadů od domu

S myšlenkou zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku přichází takzvaný systém “door-to-door“. Princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech.

 

Tento způsob sběru je možné řešit formou pytlů nebo barevných popelnic. Tříděný i směsný odpad je evidován formou čárových, příp. QR kódů. Prostřednictvím přečtení tohoto kódu přes mobilní telefon dojde k přihlášení k účtu. Dobrou zprávou je i to, že svozové firmy stále více systém door to door využívají.

 

Toto opatření má až neuvěřitelné výsledky, o desítky procent kleslo množství směsného odpadu v černých popelnicích. Zároveň se navyšuje množství vytříděných surovin. Výhodou je, že díky systému je možné vést evidenci pro jednotlivé domácnosti, a tak mít přehled o jednotlivých tocích odpadů. Dají se tak např. snadno určit slevy na poplatku pro jednotlivé domácnosti.

 

Karel Šebek Door to door metodu zkouší od června a popelnice má přímo u svého domu. Říká: „Třídíme u nás již dlouhá léta. Papír, plast, bioodpad. Samozřejmě zvlášť dáváme směsný odpad, kterého je nyní daleko méně. Paradoxem je, že se i více zapojily děti a prarodiče. Mám radost, že to celé funguje.“Musel uznat, že od doby, co má kontejnery přímo u domu recyklační morálka zlepšila nejen u něj, ale u celé rodiny. On sám nemá již žádnou práci s vyvážením odpadu k silnici a vyprodukuje i daleko méně směsného odpadu. Správnou recyklací člověk navíc může prodlužovat i jednotlivé rozestupy svozů.

Výhoda sběru odpadu přímo u domu:

 • Možnost obchodování se separovaným odpadem svépomocí
 • Opatření proti navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu
 • Navýšení míry separace a objemu recyklovatelného odpadu
 • Zlepšení kvality tříděného odpadu a větší pořádek ve veřejném prostranství
 • Snížení množství odpadů ukládaných na skládku
 • Systém funguje i v lokalitách, kde ke třízení do té doby nedocházelo
 • Lze získat dotační podporu

Vzhledem k výši prvotních nákladů nabízíme konzultaci vašeho záměru zdarma. S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru