Nejzajímavější dotace pro veřejný sektor v roce 2023

Podívejte se, v jakých oblastech budou moci žadatelé veřejného sektoru čerpat podporu. Přichystali jsme výběr nejzajímavějších dotačních výzev, které vás v roce 2023 čekají.

Zuzana Šlížková

15. 2. 2023
Nejzajímavější dotace pro veřejný sektor v roce 2023

Nový rok nám přináší i nové příležitosti pro využití podpory na rozvoj obcí, měst a veřejných služeb. Pojďme si společně projít ty nejzajímavější dotační tituly. Pokud plánujete investici, která bude v průběhu roku podpořena dotační výzvou, neváhejte a začněte s přípravou veškerých podkladů potřebných k podání žádosti již nyní. Naši dotační specialisté vás provedou celým dotačním procesem a postarají se o to, že vaši žádost o dotaci podáte včas.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

IROP je jeden z operačních programů, díky kterým se obce a města mohou zaměřit na regionální rozvoj. Projekty v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP 2021-2027) mohou dobíhat až do roku 2029. Pro toto období je vyčleněna částka přibližně na 117,7 miliard Kč, a to z evropských fondů.

1 Mateřské školy v méně rozvinutých regionech

Příjem žádostí od 14. 2. 2023

Cílem výzvy je navýšení kapacit stávajících mateřských škol, tvorba nových mateřských škol s dostatečnou kapacitou pro děti a odstranění veškerých hygienických nedostatků, které brání plynulému a bezproblémovému provozu školek.

Více informací o výzvě naleznete zde.

2 Zelená infrastruktura

Příjem žádostí od 9. 3. 2023

Tato výzva podporuje budování zelené infrastruktury ve veřejném prostranství. Prostřednictvím dotace lze podpořit tvorba, modernizace, revitalizace nebo rozšíření náměstí a jiných zelených ploch, včetně mobiliáře, architektonických a vodních prvků. Dále je podporována výsadba nových stromů a další vegetace.

Více informací o výzvě naleznete zde.

3 Sociální služby

Příjem žádostí spuštěn

Do srpna roku 2023 mohou poskytovatelé sociálních služeb žádat až o 100% podporu na rekonstrukci objektů sociálního zařízení, nákup budov sociálního zařízení, pořízení automobilů nebo například zřízení sociálních bytů.

Více informací o výzvách naleznete zde.

4 Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury

Spuštění příjmu žádostí očekáváme v březnu 2023.

Podporu lze čerpat na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu.

Další podpory

 • březen 2023 – zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • duben 2023 – školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V dubnu 2023 bude otevřena výzva Snížení energetické náročnosti veřejných budov. Podporována budou komplexní opatření v rámci snižování energetické náročnosti budov, jako je například zateplení, výměna otvorových výplní, systémy využívající odpadní teplo a rekuperace, rekonstrukce otopné soustavy nebo instalace obnovitelných zdrojů energie. Základní podmínkou výzvy je uspořit minimálně 30 % energie z neobnovitelných zdrojů.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlásit v prvním čtvrtletí roku 2023 hned několik výzev.

 

 • Podpora odstraňování bariér v budovách
 • Podpora obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2022
 • Podpora územně plánovacích činností
 • Podpora architektonických a urbanistických soutěží
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova – přestavba a rekonstrukce veřejných budov, obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, aktivní a pasivní místa odpočinku
 • Podpora bydlení

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

V druhém čtvrtletí roku 2023 se můžete těšit na vyhlášení následujících výzev v oblasti dopravní infrastruktury.

 

Dotace na chodníky a cyklostezky lze již nyní čerpat ve výzvě Bezpečnost nemotorové dopravy, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Zuzana Šlížková

V GRANTEXU je Zuzana součástí obchodního týmu. Věnuje se převážně dotacím pro města a obce. Setkat se s ní ale můžete i jako firemní zákazníci. Společně s projektovým oddělením nastaví váš záměr tak, aby vyhovoval všem podmínkám daných výzev. Monitoruje aktuality v oblasti dotací a díky obsluze zákaznické linky na předchozí pozice dokáže zodpovědět i ty více specifické dotazy.
Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole





  Přejít nahoru