Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Věděli jste, že statutární orgány společnosti odpovídají za škodu, kterou způsobí nedodržením zákonných či smluvně převztatých povinností až do výše svého majetku? Je tu však tzv. D&O pojištění, k čemu slouží a pro koho je vhodné?
Divinova

Veronika Divinová

5. 2. 2020
pexels-monstera-5273662
Členové statutárních orgánů, pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek, a rovněž členové dozorčích orgánů, odpovídají celým svým osobním majetkem a bez ohledu na zavinění za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně (např. stanovy, zakladatelské dokumenty) převzatých povinností.
 

Jakákoliv smlouva mezi společností a členem jejího orgánu, která by tuto jejich odpovědnost předem omezovala nebo vylučovala, je ze zákona neplatná.

 

A právě pro tyto osoby je vhodné tzv. D&O pojištění (Director’s & Officer’s Liability).

Členové orgánů společnosti mají zákonem uloženy rozsáhlé povinnosti, jejichž neúmyslným porušením můžou způsobit rozsáhlou škodu.

 

Odpovědnost statutárního a dozorčího orgánu za takto vzniklou finanční škodu, kterou způsobí při výkonu své funkce společnosti nebo třetím osobám, je předmětem D&O pojištění. Existence D&O pojištění usnadňuje pojištěným osobám výkon jejich funkce, když za případnou způsobenou škodu odpovídají do její plné výše celým svým majetkem a to po dobu, než je jejich pochybení promlčeno.

 

Uzavřít D&O pojištění je ale výhodné i pro samotnou společnost, jelikož umožňuje snížit riziko zhoršení ekonomické situace společnosti v důsledku pochybení člena statutárního orgánu. Pojištění je výhodné také pro akcionáře, obchodní partnery, společníky, věřitele atd., kteří těží ze snazší vymahatelnosti svých případných nároků.

Oblastmi, ve kterých nejčastěji dochází k pochybením a jsou s nimi spojovány nároky, jsou:

 • uzavírání obchodních smluv
 • změny struktury společnosti (fúze, splynutí, rozdělení)
 • pracovně-právní vztahy  předlužení, insolvence, úpadek
 • investice s negativním finančním dopadem
 • správa majetku klientů
 • činnosti kontrolované / dozorované správními a regulatorními orgány

Kdo nejčastěji vznáší v ČR nárok (přímo či nepřímo) na náhradu škody vůči pojištěným osobám:

 • management / společnost (45 %)
 • akcionář / společník (35 %)
 • třetí strana (věřitel, insolvenční správce) (10 %)
 • regulatorní orgán (5 %)
 • zaměstnanci (5 %)

Vedle samotné finanční škody způsobené členem orgánu společnosti v důsledku porušení svých povinností pojistitel poskytne plnění pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu za náklady na právní zastoupení vynaložené na obranu proti vznesenému nároku.

Předmětem pojistného plněné pak mohou být například i tyto náklady:

 • náklady na obranu v souvislosti se škodami na životním prostředí
 • náklady na oficiální šetření ze strany orgánu veřejné správy
 • náklady na zachování dobré pověsti / PR pojištěné osoby
 • pokuty a penále uložené pojištěné osobě (kromě smluvních pokut, pokut vyplývajících z daňových povinností, trestně-právních sankcí)
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • náklady právního zastoupení v neodkladných případech i bez předchozího souhlasu pojistitele
 • náklady v souvislosti s extradičním (vydávacím) řízením
 • náklady na kauci
 • náklady na obranu v případě škody na zdraví a/nebo škody na majetku
 • náklady na obranu v řízení proti majetku nebo osobní svobodě pojištěné osoby
 • náklady na poradce
 • náklady na osobní potřebu pojištěných osob při zabavení majetku

Není vám v článku něco jasné, máte zájem o naše služby nebo se jen potřebujete na cokoliv zeptat? Neváhejte a napište nám. Rádi vám se vším pomůžeme a poradíme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PORADENSTVÍ V OBLASTI POJIŠTĚNÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru