Poskytování služby v dětských skupinách a změna souvisejících zákonů

Národní plán obnovy zavedl novou výzvu, která má prospět dětským skupinám. Každopádně, co všechno se v této výzvě objevuje a co to znamená pro budoucnost dětských skupin? Přečtěte si náš článek a zjistěte více.
Divinova

Veronika Divinová

21. 4. 2022
Poskytovani-sluzby-v-detskych-skupinach-a-zmena-souvisejicich-zakonu

Dětské skupiny mohou v letošním roce získat výraznou podporu. Dosáhnout na tuto podporu však není tak jednoduché a je zapotřebí důkladně podchytit jak dotační, tak energetický management. Snížení spotřeby primární energie je jednou ze zásadních podmínek pro získání dotace.

 

Podívejte se na nejzásadnější informace, o kterých byste měli vědět – výši alokace a míru dotace, termíny příjmu žádostí, zaměření podpory, pravidla pro splnění podmínek podpory a typy žadatelů. Všechny tyto informace je nutné mít na mysli, abyste porozuměli nové výzvě, kterou Národní plán obnovy vydal.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, s cílem podpořit návrat rodičů z rodičovské dovolené zpět do práce, vyhlásilo výzvu v rámci Národního plánu obnovy s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Ve snaze zmírnit dopady nedostatečných kapacit zařízení péče o děti, má prostřednictvím zmíněné výzvy dojít k vytvoření nových míst v dětských skupinách a k zajištění finanční dostupnosti, zvýšení kvality poskytovaných služeb pro děti v předškolním věku.

Jaká je alokace a míra podpory?

Alokována byla částka 2,74 mld. Kč a jedná se o podporu se 100% mírou dotace.

 

Minimální míra dotace je stanovena na 3 mil. Kč, maximálně pak na 20 mil. bez DPH a je nutné počítat s předfinancování – dotace je proplácena ex-post, tedy až na základě dokladů předložených v žádosti o platbu.

Kdy probíhá příjem žádostí?

Příjem žádostí sice již probíhá, nicméně jde o výzvu kolovou tzv. soutěžní – pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování, včasné podání projektu není z hlediska hodnocení zvýhodněno, k hodnocení dochází až po ukončení příjmu žádostí.

 

  • 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti
  • 30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti
  • 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 30. 6. 2025. K tomuto datu musí být uhrazeny veškeré způsobilé výdaje.

Na co je podpora zaměřena?

Podporována je především rekonstrukce nějakého objektu pro účely nové dětské skupiny, nástavba či přístavba stávajícího objektu pro účely zřízení nové dětské skupiny, nebo výstavba zcela nové budovy. Mezi způsobilé výdaje však patří řada dalších aktivit, které s realizací projektu souvisí – např. náklady na nákup nemovitosti, na demolici stávajícího objektu s podmínkou, že bude následovat výstavba nového objektu pro tyto účely, inženýrské sítě, úprava nezastavěných venkovních ploch, výstavba hřiště, oplocení, přístupové cesty, modernizace či výstavba jídelny/prádelny, herní prvky, vybavení či přístřešky bez nutnosti stavebního povolení, výdaje na alternativní výukové prostory typu jurty apod.

Je nutné upozornit, že veškeré aktivity musí směřovat k vytvoření nových dětských skupin – tj. takových, které nejsou zapsány v evidenci dětských skupin.

Při rekonstrukci i výstavbě jsou vždy sledovány dva indikátory – počet nově vytvořených míst a procento snížení spotřeby primární energie/snížení emisí skleníkových plynů.

 

Je tedy nutné dokládat energetický posudek, kterým je potvrzeno snížení spotřeby primárné energie u novostaveb min. o 20 % než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v případě rekonstrukce budov musí být současná stanoviska přesné procentuální vyjádření úspor primární energie, nebo procentuální vyjádření snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.

Kdo může být žadatelem o dotaci?

Žadatelem o dotaci mohou jak samosprávné celky (kraj, obec), tak i města, městysy, městský obvod či městská část, hlavní město Praha, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, organizační složka státu, veřejnoprávní vysoká škola, ústav Akademie věd, veřejná výzkumná instituce, spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, církevní organizace, církevní právnická osoba nebo nadace.

Musí se však jednat o subjekt, který má minimálně tříletou historii – uzavřena tři účetní období, což je nutno doložit při podání žádosti.

V rámci výzvy není omezeno místo realizace projektu – cílové je území České republiky a to včetně území hlavního města Prahy.  Jeden žadatel může realizovat projekty, které vedou ke zřízení max. 4 dětských skupin. Zájemce o dotaci také musí počítat s dobou udržitelnosti 10 let.

Více informací o dotaci:

Podpora dětských skupin

Pomůžeme vám získat až 100% dotaci na vybudování nebo rozšíření dětské skupiny.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se vám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru