Případová studie: Digitální transformace společnosti AXIS

Efektivnější řízení podniku, rozšíření kapacit, ale i možnost vyrábět komplexnější a technologicky pokročilejší výrobky. To jsou přínosy digitální transformace pro strojírenský podnik AXIS, na jejíž realizaci podnik získal dotaci ve výši 5 686 430 Kč.
Divinova

Veronika Divinová

29. 11. 2023
axis-vyrobni-haly

Česká strojírenská společnost AXIS a.s. se zabývá výrobou, montáží, servisem a údržbou zařízení již od roku 1993. Své služby poskytuje klientům nejen na českém trhu, ale také na evropském, který je pro společnost významným zdrojem objednávek. Jako moderní společnost s ambiciózními vizemi se vedení podniku rozhodlo k inovaci výrobního procesu, který počítal s optimalizací a digitalizací jednotlivých procesů.

 

Cílem projektu bylo zajištění zásadní změny celkového výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny a umožnění společnosti vyrábět komplexnější a technologicky náročnější výrobky díky automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšímu řízení firemních procesů.

Dotační výzva: Digitální podnik

Na tento projekt se podnik rozhodl využít dotační podpory ve výzvě Digitální podnik – ICT a sdílené systémy z programu OP PIK (předchůdce OP TAK), na který úspěšně získal dotaci ve výši 5 686 430 Kč. Za tyto prostředky nakoupil především dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

 

Pro žadatele je aktuálně otevřena obdobná dotační výzva Digitální podnik – Virtuální podnik a výzva zaměřená nejen na digitalizaci, ale také robotizaci výroby Digitální podnik – Technologie 4.0.

Digitální transformace podniku vyžadovala nákup následujících technologií, systémů a licencí:

Čtečka čárových kódů

Síťové tiskárny a infrastruktura

Servery

Disková pole

UPS

Výkonné PC pro inženýring a konstrukci

Licence pro servery

ERP Dimenze++

Digitalizace procesů a výroby

Nákup technologií pomohl společnosti optimalizovat a digitalizovat jednotlivé procesy díky rekonfiguraci a rozšíření funkcionalit stávajícího ERP Dimenze++ o moduly řízeného skladu (WMS) a pokročilého plánování výroby (APS). Digitalizace byla poté završena pořízením systému MES, ale také řízením a sledováním vybraných klíčových strojů a pracovišť.

Digitalizace logistiky

Přínosy pozorujeme také v oblasti interní logistiky, v rámci které je možné nově monitorovat polohu materiálů i rozpracovaných výrobků za využití čteček čárových kódů. Celý projekt vyžadoval komplexní modernizaci IT infrastruktury. Jednalo se především o nákup serverů a síťové infrastruktury pro zajištění dostatečného výpočetního výkonu, kapacit úložišť i zajištění konektivity pro veškerá koncová zařízení s požadovanou rychlostí, latencí a spolehlivostí.

Jak projekt probíhal?

 

V rámci přípravy dotační žádosti jsme v prvním kroku sepsali studii proveditelnosti projektu a stanovili rozpočet projektu. Následně jsme od poskytovatele dotace získali stanovisko Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a tak společnosti již nic nebránilo v zahájení realizace projektu, která probíhala v jedné etapě v období od 18. května 2022 do 22. března 2023. V rámci realizace projektu bylo nutné nakoupit dlouhodobý majetek s výběrovým řízením na dodavatele dle podmínek určené dotační výzvou.

 

Jelikož v mezičase došlo k výrazným změnám v cenách jednotlivých produktů, ale i priorit společnosti, zpracovali jsme pro klienta celkem 4 Žádosti o změnu v projektu. V rámci těchto žádostí jsme se obraceli na poskytovatele dotace ohledně změn v nákupu jednotlivých položek a změn v rozpočtu. Veškeré změny byly akceptovány a úspěšně uznány.

digitální transformace

Celková výše investice byla 14 216 075 Kč. Projekt se povedlo úspěšně realizovat dle předpokladů a bez významných změn a odchylek. Přejeme společnosti AXIS mnoho obchodních úspěchů v následujících letech a děkujeme za svěřenou důvěru!

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru