Případová studie: Dotace na modernizaci průmyslové haly Servis Climax

Dotace ve výši 11,5 mil. Kč z programu Úspory energie na komplexní rekonstrukci a modernizaci skladové haly. Cílem projektu bylo proměnit prostory na výrobní a dosáhnout na významnou energetickou úsporu. Podívejte se, jak dotační projekt probíhal, co získání dotační podpory předcházelo a jak se na něm podíleli dotační specialisté GRANTEXU.
Divinova

Veronika Divinová

30. 1. 2024

dotace

mil. Kč
0

úspora

energie
0 %

realizace

měsíců
0

Servis Climax

Servis Climax je největším výrobcem stínící techniky v České republice. Na trhu působí již od roku 1996 – za tuto dobu vyrostla z malého tuzemského výrobce interiérových žaluzií po společnost vyrábějící široký stínící sortiment, která rok od roku zvyšuje svou exportní činnost. Spolu s rozšiřováním sortimentu a růstem objemu prodejů rozšiřuje firma i své výrobní prostory, jejichž provoz je však nezanedbatelným nákladem, a to obzvláště v době vysokého růstu energií.

Společnost proto zahájila komplexní projekt stavebních úprav haly M5, která dosud sloužila pouze jako skladový prostor. Hala v jejím původním stavu byla nevytápěná a v nevyhovujícím stavu. Cílem vedení podniku proto bylo zrekonstruovat objekt nejen na vyhovující, ale také na energeticky nenáročný a do nově opravené haly umístit lakování profilů a výrobu krycích plechů, což bylo doposud řešeno externími subdodávkami.

PŘED PO

Na tuto investici podnik úspěšně využil dotační podpory z programu Úspory energie v celkové výši 11,5 mil. Kč. Žádost o dotační podporu připravili specialisté GRANTEXU, kteří následně také dohlíželi na realizaci projektu dle veškerých podmínek i dodržení závazných termínů, zpracovali závěrečnou zprávu a v průběhu celého projektu zajišťovali komunikaci s poskytovatelem dotační podpory. Oporou společnosti jsme však i nyní v době udržitelnosti projektu.

Program Úspory energie

Dotace na komplexní rekonstrukce a modernizace průmyslových objektů a areálů pro podniky všech velikostí s místem realizace v České republice mimo hl. m. Prahu. Vyhlášení výzvy očekáváme v 1. kvartálu 2024.

 

Zateplení a výměna zdrojů tepla, oken a dveří

Nákup technologií využívající odpadní teplo

Obměna výrobního zařízení

Nákup vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla

Modernizace a obnova energetických rozvodů

Nákup a instalace fotovoltaické elektrárny

Modernizace soustav osvětlení

Zavedení energetického managementu

Jak probíhal dotační proces?

Jelikož je projekt spolufinancován z programu Úspory energie, hlavním parametrem bylo dosažení prokazatelné energetické úspory v minimální výši 30 %. Nedílnou součástí takového projektu je proto i energetický specialista, který mimo jiné určuje/spočítá energetické hodnoty, na které podnik realizací projektu dosáhne. Jejich dosažení je závazné a jejich nedosažení ohrožuje část nebo i celou výši získané dotační podpory. Role energetického specialisty je proto v takovém projektu naprosto zásadní.

 

Projekt začínal u projektového záměru, který například mimo jiné definuje projektový tým, realizaci a výstup projektu, ale také jeho samotný význam pro společnost. Projekt bylo proto nutné detailně rozvrhnout již ve fázi dotační žádosti a následně realizovat dle projektového záměru.

PŘED PO

Instalace vytápění, rekonstrukce obvodového pláště a osvětlení

 

Hala v původním stavu byla nevytápěna a osvětlena sodíkovými výbojkami, které byly zastaralé a nehospodárné. Podnik nově instaloval nový systém vytápění a rekonstruoval osvětlení, v rámci kterého bylo využito úsporného LED osvětlení.

 

U obou aktivit jsme při výpočtu energetické úspory vycházeli z hodnot určených specifickými podmínkami výzvy, důvodem byla neexistence původních hodnot v oblasti vytápění a změna skladovacího účelu haly na výrobní v oblasti osvětlení. Výstupní hodnoty, kterých se jednotlivými aktivitami dosáhne, nastavil energetický specialista, se kterým GRANTEX dlouhodobě spolupracuje.

 

Pláště budovy již přestávaly plnit svou funkci a z tepelně technického hlediska byly nevyhovující, proto jsme do projektu zahrnuli také výměnu střešního i obvodového pláště budovy, který nese významný podíl na celkové energetické úspoře haly.

Tzv. závazným ukazatelem v programu Úspory energie je Roční úspora energie, která byla u projektu společnosti Servis Climax vyčíslena na 1 088,7 MWh/a, což odpovídá úspoře přibližně 2 mil. Kč za rok.

Projekt probíhal dle plánu, samotné realizaci předcházelo výběrové řízení na dodavatele stavby, které také zajišťovali specialisté z GRANTEXU. Projekt byl jedno etapový, to znamená, že po ukončení celé rekonstrukce budovy jsme si převzali dokumentaci k vyúčtování dotace a zpracovali pro klienta žádost o platbu, která mu byla následně proplacena.

PŘED PO

Jak hodnotí spolupráci s GRANTEXEM společnost Servis Climax?

„Již od počátku byla spolupráce se společností GRANTEX na vysoce profesionální úrovni. Všechny kroky projektu probíhaly v naplánovaných termínech, což bylo pro nás zásadní. Velmi pozitivně hodnotím přístup p. Lexy, energetického specialisty. Společnost GRANTEX byla otevřená i ke komunikaci s třetími stranami, např. projektanty a rozpočtáři díla. Ze strany GRANTEXU byla zajištěna maximální administrativní, technická, právní i operativní podpora takřka v reálném čase. Vynikající profesionální přístup v zajištění vyhodnocení veřejného výběrového řízení na dodavatele stavby v sídle naší společnosti.“

Roman Havel

Vedoucí divize | nemovitosti

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru