Úspory energie

Až 80% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.

Příjem žádostí:

24. 5. 2024 – 31. 10. 2025

Míra podpory:

30–80 %

Velikost projektu:

625 tis. – 2 mld. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Konkrétní výše podpory u jednotlivých velikostí podniků je ovlivněna vždy regionem, ve kterém se podnik nachází.

PODROBNÝ VÝČET ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:

 • Zateplení obvodových plášťů, výměna a renovace oken a dveří, další stavební opatření, která mají prokazatelný pozitivní vliv na energetickou náročnost budovy;
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
 • Zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády);
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan;
 • Využívání fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel;
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu;
 • Akumulace všech forem energie;
 • Využití odpadní energie;
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů;
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru