Proč je dobré mít pojišťovacího makléře?

Jaké jsou dnes možnosti sjednání firemního pojištění? V čem spatřujete přidanou hodnotu pojišťovacího makléře?
Divinova

Veronika Divinová

5. 5. 2020
hr-process-4783430-1920

Jaké jsou dnes možnosti sjednání firemního pojištění? V čem spatřujete přidanou hodnotu pojišťovacího makléře? Nejen na tyto otázky odpovíme v následujících řádcích.

 

Na úvod nutno poznamenat, že v dnešní době se podle platné legislativy setkáte spíše s pojmem „Samostatný zprostředkovatel“. Všechny tyto definice blíže specifikuje Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, který mimo jiné v §6 uvádí definici Samostatného zprostředkovatele, a v §12 pak uvádí základní rozdíly mezi pojišťovacím agentem a pojišťovacím zprostředkovatelem/makléřem, konkrétně v tomto znění:

„Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.“

1. Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 jako:

 

a) pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu nebo

 

b) pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka

 

2. Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uzavírají pro výkon činnosti podle odstavce 1 s pojišťovnou nebo zákazníkem smlouvu, která musí mít písemnou formu.

 

Nechceme vás zatěžovat výkladem zákona, který je daleko složitější a obsahuje daleko více informací, než jsou tyto dva paragrafy. Při komunikaci se zákazníky bývají právě tyto informace klíčové.

A v čem vlastně spočívá rozdíl?

Obě výše uvedené činnosti, tedy jak činnost agenta, tak činnost makléře, jsou podřízeny velmi přísným legislativním požadavkům ze strany ČNB. Ti, kdo splnili všechny náročné zkoušky a získali od ČNB licenci, jsou uvedeni ve veřejném registru subjektů vedeném ČNB a všichni si tak můžou kdykoliv ověřit pravdivost údajů.

Abychom vám ještě více přiblížili rozdíly, použijeme výklad § 15, tedy konkrétně tohoto odstavce:

 

VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ

 

1. Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu vázaného zástupce do registru.
 
2. Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti spočívající ve zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě oprávnění podle odstavce 1 se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastoupeným.
 

Z výše uvedeného paragrafu § 15 zaměřte pozornost hlavně na bod 2, tedy že vázaný zástupce může uzavřít smlouvu pouze s jedním zastoupeným.

Pro lepší představu uvedeme příklad:

Představte si situaci, kdy si vybíráte nové auto. Jdete  do autosalonu jedné konkrétní značky, kterou znáte nebo máte zrovna na očích, protože má nejširší distribuční síť a je tak nejvíce vidět. Pracovník tohoto autosalonu vám představí všechny parametry a vlastnosti vozidla této značky, ale jelikož zastupuje pouze jednu značku, nepředstaví vám už nabídku konkurence, která může, ale samozřejmě také nemusí, být lepší. Vše záleží na vašich preferencích.

Makléř vs. agent

Přesně takový je model vázaného zástupce, který zastupuje pouze jednu pojišťovnu. Vázaný zástupce by měl mít přehled o nabídce „své“ pojišťovny, ale zákazníkovi již nezajistí objektivní srovnání konkurenčních produktů, neboť s žádnou jinou pojišťovnou nemůže mít, podle platné legislativy, uzavřenou smlouvu.

 

Pokud zákazník sám neobětuje úsilí a čas při komunikaci s více vázanými zástupci jednotlivých pojišťoven, dostává pouze jednu nabídku od jedné pojišťovny. Pojišťovací agenti jsou právě ti, kdo vystupují v roli vázaného zástupce pojišťoven. Jak vidíme výše v § 12, agenti zprostředkovávají pojištění pro „svou“ pojišťovnu.

 

Na rozdíl od agentů, makléři (opět dle § 12), zprostředkovávají pojištění pro zákazníka.

„Makléři nepracují pro pojišťovnu, ale pro zákazníka”.

Samostatný zprostředkovatel v roli makléře může zastupovat více pojišťoven a dokáže zákazníkovi zajistit objektivní srovnání konkurenčních nabídek. V dnešní době lidé chtějí srovnání, a to nejen v případě hmotných produktů, jakým je auto, ale právě i u nehmotných produktů, jako je například pojištění. Vzhledem k tomu, že makléři zastupují více pojišťoven, měli by mít i větší přehled o pojistném trhu a produktovém portfoliu. Zákazník díky spolupráci s makléřem ušetří čas, ve výběru se neomezí pouze na nabídku jedné pojišťovny.  
 
V této souvislosti se zcela oprávněně nabízí otázka, zda pojištění, ve kterém mezi zákazníka a pojišťovnu vstupuje zprostředkovatel (makléř), není dražší. Odpověď je zcela jednoznačně ne. Jde pouze o jednu z mnoha rozšířených fám, které na pojistném trhu kolují.  V mnoha případech bývá právě pojištění sjednané prostřednictvím makléřů levnější než v případě, kdy by zákazník šel přímo do pojišťovny. Je to dáno vývojem pojistného trhu a objemem pojistného, které je realizováno právě prostřednictvím makléřů.
 
Dalším, velmi důležitým rozdílem je v řadě případů odlišný přístup při řešení pojistných událostí. Vázaný zástupce musí jednat dle postupů „své“ pojišťovny. Makléř, který zastupuje více pojišťoven, může v případě nespokojenosti s přístupem jedné pojišťovny umístit pojištění do jiné.

A jak funguje spolupráce makléře s klientem?

Prvním krokem, který ukládá ČNB každému pojišťovacímu makléři i agentovi, je podpis plné moci s klientem. Podpis plné moci klientem umožní pojišťovacímu makléři oslovit pojišťovny s požadavkem o zpracování nabídky pojištění na míru danému klientovi. Na druhé straně pojišťovací makléř svým podpisem stvrzuje klientovi, že splňuje veškeré legislativní podmínky stanovené ČNB, vlastní platnou licenci a veškeré údaje o něm jsou veřejně dostupné v registru zprostředkovatelů u ČNB.  Klient se nemusí bát, že své pojistné smlouvy poskytuje někomu, kdo nemá oprávnění k činnosti.

Věděli jste, že legislativa mimo jiné také ukládá každému zprostředkovateli povinnost mít své vlastní profesní pojištění odpovědnosti?

Zaujal vás tento článek, není vám v něm cokoliv jasné nebo chcete využít služby našich specialistů? Ozvěte se nám a my se vám s odpovědí ozveme co nejdříve zpět.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PORADENSTVÍ V OBLASTI POJIŠTĚNÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru