Realizace dotačních projektů v energetice

Na investice do energeticko-úsporných projektů lze v současné době žádat velmi zajímavé dotace. Jak takový projekt probíhá a s jakými pojmy byste se měli seznámit? Na toto téma píšeme v našem novém článku.

Lenka Smolíková Gabzdylová

4. 4. 2023
Energetika

Dotační projekty v energetice se vyznačují specifiky, které u jiných dotačních projektů nenajdete. Byla by ale škoda, kdyby vás změť neznámých pojmů od dotační výzvy odradila, protože se ve skutečnosti jedná o velmi oblíbené tituly a cesta k jejich získání je jednodušší, než se může zdát.

Aktuálně nejzajímavější energetickou dotační výzvou jsou Úspory energie. Pro získání podpory z této výzvy stačí splnit veškerá kritéria výzvy, přičemž tou nejzásadnější je dosažení minimálně 30% úspory energie. Podporována je široká škála energeticko-úsporných opatření a lze realizovat jak jedno opatření, tak i komplexní projekt.

Má váš projekt nárok na dotaci a jaká bude její výše?

Máte projekt a rádi byste na svou investici získali dotaci? Nebo přemýšlíte, jaké úsporné opatření vybrat, abyste dosáhli na maximální podporu a zároveň na zajímavou energetickou úsporu ve vašem podniku? Spolupráce s GRANTEXEM začíná u energetické analýzy.

 

Díky analýze zjistíme, zda váš projekt splňuje kritéria výzvy, vypočítáme celkovou výši způsobilých výdajů a výši dotace, o kterou se můžete ve výzvě ucházet. Celková výše způsobilých výdajů se totiž nevypočítává podle výše vaší investice, ale dle ušetřených MWh. V rámci energetické analýzy vám dokážeme také poradit s volbou konkrétního úsporného opatření tak, aby pro vás projekt dával co největší smysl.

K čemu slouží energetická analýza?

Pojďme si účel energetické analýzy představit na konkrétním příkladu. Plánujete komplexní energeticko-úsporný projekt pro váš podnik, který obsahuje pořízení FVE, zateplení budovy, výměnu oken, dveří, plášť střechy a osvětlení. Odhadovaná cena celého projektu je 40 mil. Kč. Energetický specialista ale zhodnotil úsporu energie ve výši 302,81 MWh/rok. Tuto úsporu vynásobíme částkou uvedenou v podmínkách výzvy, aktuálně ve výzvě Úspory energie částkou 90 tis. Kč, a vyjdou nám maximální možné uznatelné výdaje – 27 252 900 Kč. Z uznatelných nákladů se teprve poté vypočítává konkrétní dotace, např. při dotaci 65 % podnik dosáhne na dotaci ve výši 17 714 385 Kč

Připravujeme žádost o dotaci

Pojďme si účel energetické analýzy představit na konkrétním příkladu. Plánujete komplexní energeticko-úsporný projekt pro váš podnik, který obsahuje pořízení FVE, zateplení budovy, výměnu oken, dveří, plášť střechy a osvětlení. Odhadovaná cena celého projektu je 40 mil. Kč. Energetický specialista ale zhodnotil úsporu energie ve výši 302,81 MWh/rok. Tuto úsporu vynásobíme částkou uvedenou v podmínkách výzvy, aktuálně ve výzvě Úspory energie částkou 90 tis. Kč, a vyjdou nám maximální možné uznatelné výdaje – 27 252 900 Kč. Z uznatelných nákladů se teprve poté vypočítává konkrétní dotace, např. při dotaci 65 % podnik dosáhne na dotaci ve výši 17 714 385 Kč

Energetická analýza nám přinesla informace o tom, na jakou výši dotace jste schopni dosáhnout. Pokud jste s jejím výsledkem spokojeni, začínáme s přípravou žádosti o dotaci včetně veškerých povinných příloh.

 

Energetický posudek

Energetický posudek je povinnou přílohou dotačních žádosti v oblasti energetiky. Jeho cílem je ověřit naplnění kritérií dotační výzvy, ale také proveditelnost celého projektu. V GRANTEXU vám energetický posudek zajišťujeme. Pokud však plánujete oslovit individuálně energetickou společnost, zaměřte se prosím na její předešlé zkušenosti s obdobnými projekty. Je nezbytné dodržet nejen přesně definovanou strukturu dokumentu a závazné termíny, ale především znát detailně podmínky dotační výzvy. Stačí totiž přehlédnutí jedné podmínky pod čarou, která se pro váš celý projekt může stát osudnou.

 

Stavební povolení

Realizujete-li projekt, který počítá se stavebními úpravami, zažádejte si s dostatečným předstihem také o stavební povolení k projektu. To není nutné odevzdat společně s žádostí o dotaci, nicméně je nezbytné pro uznání podpory.

 

Podpora vám je přiznána, co teď?

Odevzdali jste kompletně zpracovanou žádost o dotaci včetně povinných příloh, vaše žádost splňuje veškerá stanovená kritéria a hodnotitelé výzvy vám podporu přiznávají. Je na čase realizovat projekt v souladu s podmínkami čerpání dotace. V GRANTEXU vás rádi celou realizací projektu provedeme tak, abyste se vyvarovali případným komplikacím. Pomáháme vám např. identifikovat povinnost výběrového řízení a případně vás provázíme i jeho realizací.

 

Hlídáme za vás dodržování veškerých závazných termínů a po ukončení vašeho projektu vyřizujeme vyplacení vaší podpory, kdy je nutné sepsat a podat Žádost o platbu včetně veškerých povinných příloh. Mezi tyto přílohy může například patřit také potvrzení o ekologickém zlikvidování původního stroje nebo technologie, pokud žadatel čerpá dotaci na výměnu zastaralého zařízení za nové.

 

Následuje doba udržitelnosti, která trvá ve výzvě Úspory energie 5 let (u velkých podniků s 250 a více zaměstnanci). Během doby udržitelnosti má příjemce dotace povinnost předložit ještě jeden energetický posudek, tentokrát se však jedná o Ověřovací energetický posudek. Jeho cílem je na základě libovolných 12 po sobě jdoucích měsíců doložit dosažení plánované úspory.

S GRANTEXEM realizujete kompletně projekt ve všech jeho fázích pod jednou střechou. Stojíme při vás od první konzultace až do ukončení doby udržitelnosti projektu.

Máte velký podnik a nemáte představu o jeho energetické náročnosti?

Pokud potřebujete komplexní energetickou revizi rozsáhlého podniku, využijte energetického auditu. Získáte tak informace o energetické náročnosti jednotlivých částí provozu, a jednoduše poté identifikujete vhodná opatření, do kterých lze za využití dotace investovat.

V určitých případech si musí podnikatelé obstarat energetický audit ze zákona. Jedná se například o podniky, které zaměstnávají 2 roky po sobě 250 a více zaměstnanců, nebo pokud vykazují vyšší roční obrat než 130 mil. Kč. V takovém případě mají podniky povinnost zajišťovat si energetický audit každé 4 roky. Povinnost se také vztahuje na podnikatele, jejichž hodnota průměrného ročního nakládání s energiemi za poslední 2 roky byla vyšší než 5 000 MWh.

Vysoká úspěšnost & krátká doba návratnosti investice

Snižování energetické náročnosti budov a provozů je dnes mezi podniky velmi aktuální téma, a to především z důvodu vysokých cen energií. S využitím dotace se také jedná o investice s krátkou dobou návratnosti, která se u menších projektů pohybuje dokonce i v řádech několika měsíců. 

Dotační projekty v energetice se dále vyznačují nízkou mírou nejistoty, jelikož jsme v GRANTEXU po energetické analýze schopni s velkou pravděpodobností odhadnout, zda podporu získáte i v jaké výši. To, co zde nejvíce ohrožuje žadatele, je nedostatečná znalost podmínek dotační výzvy.

Chcete čerpat dotace na vaše investice do energeticko-úsporných projektů? 

V našich řadách najdete specialisty na dotační projekty v oblasti energetiky, kteří vás projektem provedou od začátku až do konce. Pojďme nezávazně probrat váš projekt a aktuální možnosti podpory.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Lenka Smolíková Gabzdylová

Lenka v GRANTEXU připravuje našim klientům žádosti o dotace. Práce Lenku opravdu baví, a tak se netají tím, že je pro ni také koníčkem. Před příchodem do GRANTEXU pracovala na dotačních projektech v ostravské poradenské společnosti.
Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru