Rekonstrukce průmyslové haly v rámci programu Úspory energie

Jak využít co nejlépe starý sklad? Podívejte se na opatření, která proběhla v podniku našeho klienta v rámci dotačního programu Úspory energie a vedla tak k nárůstu obratu o více jak 40 %.
Divinova

Veronika Divinová

17. 3. 2021
Rekonstrukce průmyslové haly v rámci programu Úspory energie

Podívejte se na příkladu výrobní firmy, jak je možné rekonstruovat starý sklad za pomoci dotace. Na rekonstrukci je možné získat podporu do výše až 50 % a maximální výše podpory je 200 mil. EUR.

 

Dříve hala nebyla vytápěná, tedy byly navrženy teplovodní, sálavé stropní panely. Vytápění tak je nepřerušované s teplotním útlumem, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební konstrukce. Projekt řeší dodávku profese MaR, která zabezpečuje napájení a řízení vytápění haly pomocí sálavých panelů, větrání haly pomocí VZT jednotek a přívodních/odtahových ventilátorů.

 

Jaké proběhly změny:

 • Rekonstrukcí došlo ke snížení energetické náročnosti budovy
 • Snížení závislosti žadatele na externích dodavatelích
 • Zvýšení kvality výroby a její flexibility

PŘÍKLAD OPATŘENÍ, KTERÁ LZE Z VÝZVY PODPOŘIT:

Rekonstrukce obvodového pláště budovy

 • Zateplení podezdívky, obvodového pláště, instalace nových oken, vstupních dveří, vrat, střešních světlíků.

Instalace systému vytápění v hale

 • Stropní sálavé panely, VZT, vratové clony.

Instalace VZT s rekuperací tepla ve výrobě KP plechů

Pro větrání haly KP plechů, skladu a řezárny byla navržena vzduchotechnická jednotka osazená v hale na ocelové konzole.

 

Rekonstrukce systému osvětlení s LED svítidly

Pro osvětlení byla navržena LED svítidla tak, aby vhodně zajistila požadované osvětlení konkrétních prostor, hodnoty jsou stanoveny na 100 až 500 lx.

 

Instalace MaR

MaR snímá teplotu vstupní/vratné vody z/do výměníkové stanice. Následně ovládá pro jednotlivé odbočky směšovací uzly s čerpadlem, na kterém je snímána porucha, 2-cestným ventilem se servopohonem ovládaným signálem 0-10V, poté je měřena teplota topné vody za směšováním.

CO TO PŘINESLO NAŠEMU KLIENTOVI?

 • Hlavním přínosem tohoto projektu, je získání dotace 16, 5 mil. Kč našemu klientovi na opatření, která do budoucna povedou k úspoře na energie v podniku.

Vzhledem k tomu, že se v budově skladu dříve netopilo, je dosažená úspora energií hypotetická. Rekonstrukcí budovy dochází ke změně jejího využívání a to ze skladových prostor na výrobní. Při výpočtech úspor energií se tedy uvažovalo tak, že současná spotřeba se rovná spotřebě budoucí. Tedy té, kdy již budova není využívána jako sklad, ale jako výrobní hala. Tedy dle výpočtu energetického auditora díky těmto opatřením tak dojde k:

 

 • Celková úspora energie díky opatřením 1088,7 MWh/rok (na vytápění připadá úspora 913,3 MWh/rok a na osvětlení připadá úspora 175,4 MWh/rok)
 • Snížení provozních nákladů žadatele – díky nižší potřebě energetických vstupů dojde ke snížení provozních výdajů o 2 077,0 tis. Kč/rok
 • Snížení objemu emisí znečišťujících látek
 • Zlepšení pracovního prostředí – snížena bude spotřeba elektřiny a především pak hnědého uhlí
 • Zvýšení konkurenceschopnosti – v souvislosti se snížením provozních nákladů dojde ke zlepšení ekonomické situace žadatele a tím k navýšení jeho konkurenceschopnosti v rámci České republiky i EU.

Snížením energetické náročnosti provozu pomocí rekonstrukce vnějšího pláště budovy a výměny všech vnějších technických zařízení se podnik mohl stát soběstačnější. Tato výrobní firma, stejně jako mnoho dalších firem, využívala pro zajištění vybraných stupňů výroby spolupráce s firmami externími. Přestavbou nevýrobních skladových prostor získala prostory nové, kam mohla být výroba přesunuta. To následně přispělo  k zajištění nižší závislosti na subdodavatelích.

Opatření, která vedou k úspoře energie a snížení emisí CO2, lze částečně financovat z dotační programu Úspory energie. Napište či zdarma zavolejte a probereme možná úsporná opatření přímo pro váš podnik.

Opatření, která vedou k úspoře energie a snížení emisí CO2, lze částečně financovat z dotační programu Úspory energie. Napište či zdarma zavolejte a probereme možná úsporná opatření přímo pro váš podnik.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru