Starostové, víte, jak se bránit proti možnému krácení či vrácení dotace?

Byla vám poskytnuta dotace a nyní vám hrozí její vrácení nebo krácení? Netušíte, jak se bránit? V našem článku se dozvíte základní informace, jak nejlépe postupovat a čeho lze dosáhnout.
Divinova

Veronika Divinová

9. 8. 2021
Starostové, víte, jak se bránit proti možnému krácení či vrácení dotace (1)

Setkáváme se s tím, že čas od času obec či město postupovaly v rámci využívání získané dotace a její administrace zcela s pravidly daného dotačního programu a dodržovaly právní předpisy, a i přes tuto skutečnost dospěje poskytovatel k rozhodnutí vrácení dotace nebo její zkrácení. Právě v takovéto situaci je důležité zůstat činný a zabránit nedůvodnému krácení, odnětí celé dotace nebo její části. I v případě porušení některé podmínky poskytnuté dotace, to nemusí znamenat povinnost vracet dotaci celou, jak požaduje poskytovatel, ale pouze její poměrnou část.

 

Právní předpisy v tomto ohledu poskytují příjemci dotace několik různých způsobů obrany. Ty je vždy nutné zvolit v závislosti na formě rozhodnutí či smlouvy, na základě které (kterého) byla dotace poskytnuta, a dále v závislosti na tom, čeho a jakou formou se konkrétně poskytovatel dotace domáhá.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍM PRVNÍM KROKEM JE POSOUZENÍ OPRÁVNĚNOSTI ZÁVĚRŮ OHLEDNĚ KRÁCENÍ NEBO VRÁCENÍ DOTACE A NÁSLEDNÉ ZVOLENÍ VHODNÉ ARGUMENTACE A PROCESNÍHO POSTUPU.

Doporučujeme se v těchto situacích vždy co nejdříve obrátit na odborné poradce, kteří vám s tímto poradí a posoudí možnosti úspěchu v případě obrany. Obecně platí, že čím dříve se klient začne bránit proti neoprávněnému postupu, tím spíše a rychleji dosáhne úspěchu.

S ČÍM VÁM DOKÁŽEME POMOCI?

1. Výzva ke krácení dotace

Pokud jste obdrželi výzvu k vrácení dotace, je hned v úvodu nutné posoudit, zda se jedná o:

 

  • oprávněný požadavek (např. došlo-li k porušení pravidel z vaší strany)
  • nedůvodný nárok v celém rozsahu nebo alespoň v části

Podle posouzení je vhodné zvolit správný postup, který bude pro vás jakožto příjemce dotace co nejvýhodnější. To znamená, že je-li výzva oprávněná, je vhodné co nejdříve poskytnutou dotaci vrátit, abyste se vyhnuli případnému placení penále, které může v této souvislosti vzniknout. Není-li však výzva oprávněná, braňte se těmi náležitými procesními prostředky a vhodně zvolenou argumentací.

 

Ze zkušenosti víme, že poskytovatel dotace často požaduje vrácení dotace ve výši 100 %, i když závažnost porušení pravidel není tak vysoká, aby byl příjemce povinen vracet dotaci v plné výši. Zejména v těchto případech má smysl se bránit a požadovat snížení povinnosti vracet dotaci na nižší částku, což v optimálním případě může znamenat až úplné zbavení se povinnosti vracet vyplacenou dotaci.

 

2. Veřejnoprávní smlouva

O tom, že je vždy důležité zvolit správný procesní prostředek obrany, svědčí případ veřejnoprávních smluv. Pokud jste uzavřeli s poskytovatelem dotace veřejnoprávní smlouvu, na základě které vám vznikl nárok na poskytnutí dotace, a poskytovatel nyní nechce vyplatit dotaci (např. z důvodu jejího krácení na základě sankce), lze se proti tomuto postupu bránit.

 

V tomto případě lze podat návrh na zahájení sporného řízení, jehož účastníky budete vy jakožto příjemce dotace a správní orgán, který dotaci poskytl. Samotný spor pak bude rozhodovat nadřízený správní orgán. Pokud by toto sporné řízení dopadlo opět ve váš neprospěch, lze se proti tomuto rozhodnutí bránit i u správních soudů. Jedná se tak například o jednodušší postup, kdy není nutné v případě neúspěchu absolvovat „kolečko“ u správních orgánů, ale bránit se přímo u soudů.

MÁ CENU SE BRÁNIT?

Obrana proti možnému krácení dotace nebo jejímu odnětí je poměrně složitou oblastí, kde je nutné znát, jak procesní postupy obrany, tak i samotné dotační podmínky. Tuto synergii vám právě nabízí naše poradenská skupina GRANTEX ADVISORY GROUP, kdy se vašemu případu mohou společně věnovat naši renomovaní dotační poradci ve spolupráci se zkušenými advokáty.

Pokud Vám hrozí ztráta dotace nebo Vám již byla v této věci výzva ze strany správního orgánu doručena, neváhejte se na nás obrátit co nejdříve.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru