TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Starý Kolín opravuje rybníček Na Baštách díky národním dotacím

Obec Starý Kolín bude realizovat projekt zaměřený na rekonstrukci rybníka z národního dotačního programu v hodnotě 2,8 milionu korun. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.
Divinova

Veronika Divinová

7. 7. 2020
stary-kolin-rybnik

Obec Starý Kolín plánuje realizaci rekonstrukce již nefunkčního rybníčku Na Baštách, na jehož opravu získala podporu ve výši téměř 1,7 mil. Kč. Na tento záměr bude obec čerpat podporu z národního dotačního programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP a Projekční kancelář Ing. Václav Kurka.

 

Obec Starý Kolín leží ve Středočeském kraji nedaleko města Kolín, žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Rybníček Na Baštách je nutné pro jeho nevyhovující stav opravit, aby mohl být opět plně využíván. Napouštění rybníčku je realizováno převodem vody z Černé struhy a odpouštění odpadním potrubím do odlehčovacího odtokového koryta. Vypustit celý objem vody z rybníčku není možné, odpustit lze pouze 0,3 m od normální hladiny vody, zbývající objem vody proto bude muset být odčerpáván. Rybníček je celoplošně zabahněný, čelní zeď značně porušena – břehy zpevněné částečně porušenou kamennou rovnaninou.

Obec na tento projekt rekonstrukce vodní nádrže obdržela finanční obnos ve výši 1 670 953 Kč z celkových 2,8 mil. Kč.

„Rekonstrukce již byla nutná, byla ohrožena bezpečnost vodního díla, a z toho důvodu i významně narušena jeho vodohospodářská a provozní funkce. Hlavní funkcí rybníku bude hlavně akumulace srážkových vod, ochrana před povodněmi i před suchem. Dalším účelem bude extenzivní chov ryb. Rybník bude využit i jako zásobárna užitkové vody pro případ hašení požáru. Díky zpevnění břehů a rekonstrukci čelní zdi dojde k vytvoření bezpečného vodohospodářského objektu pro akumulaci vody v krajině,“ komentuje projekt Luboš Železný, starosta obce Starý Kolín.

Bez dotační podpory by projekt vzhledem ke svému finančnímu objemu znamenal pro obec Starý Kolín extrémní finanční zátěž a výrazné omezení dalších investičních akcí hned na několik následujících let dopředu.

 

Díky rekonstrukci bude rybníček celoplošně odbahněn. U porušené čelní zdi je patrné, že při původní stavbě nebylo použito vodostavebního, trvanlivého, mrazuvzdorného beton. Porušená zeď tedy bude muset být odstraněna a nahrazena novou betonovou monolitickou opěrnou zdí s výztuží. V čelní zdi byl navržen osázený výpustný objekt, který ústí do odlehčovacího odtokového koryta v délce 672 m. Díky této úpravě se voda vrátí zpět do Černé struhy. Břehy budou upraveny do navrženého sklonu, osázeny převážně rozebraným a očištěným lomovým kamenem z původního materiálu a zpevněné kamennou rovnaninou na sucho. Dosypaný a upravený břeh nad kamennou rovnaninou bude následně zatravněn.

 

Starosta Luboš Železný dodává: „Provedená opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí. Zlepší se vodohospodářské poměry a klima v okolí, zvětší se zásobní prostor rybníka a zajistí se bezpečnost vodního díla. Celkově dojde ke zvýšení biodiverzity v okolí nádrže, ekologické stability, estetické úrovně a retenční a akumulační schopnosti území a zvýšení zásob užitkové vody pro případ hašení požáru.“

Stav před rekontrukcí

Doplňující informace k projektu:

  1. Realizátor projektu: Obec Starý Kolín
  2. Celkový rozpočet projektu: 2,8 mil. Kč s DPH
  3. Z toho dotace: 1,7 mil. Kč s DPH
  4. Projekt Rybníček Na Baštách je spolufinancován z národního dotačního programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Společnost GRANTEX dotace s.r.o., která žádost zpracovávala, je leader mezi českými poradenskými firmami zaměřenými na evropské a národní dotace i veřejnou podporu. Dotacemi se zabývá od roku 2012 a poskytuje komplexní servis od analýzy projektových záměrů přes přípravu žádostí, administraci projektů v době realizace až po jejich monitoring v době udržitelnosti.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru