Úvod do výzkumu a vývoje 3. díl – základní pojmy

Tentokrát se budeme věnovat vysvětlení základních pojmů, bez kterých se ve světě výzkumu a vývoje neobejdeme – základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Ondřej Horčička

24. 4. 2023
fotky-web-35-1 (1)

Základní rozdělení výzkumu a vývoje

Pojďme si dnes představit základní pojmy výzkumu a vývoje a vysvětlit si, čím se mezi sebou liší. Vy se díky správnému pochopení následujících pojmů budete nejen mnohem lépe pohybovat ve výzkumu a vývoji obecně, ale také v oblasti jeho financování.

 

Dotační výzvy ve většině případů konkrétně vymezují, jaké části výzkumu a vývoje podporují – a zde se setkáte s pojmy, kterým se dnes věnujeme. Pokud budete schopni správně pojmenovat jednotlivé fáze vašeho projektu, tak pro vás bude následně jednoduché sestavit si také plán dotačních výzev, o které se můžete v rámci vašeho projektu ucházet. Protože jak jsme již zmiňovali v prvním dílu našeho seriálu Úvod do výzkumu a vývoje, ucházet se můžete o dotaci v každé fázi projektu – od pořízení a vybavení laboratoře, přes mzdy na vaše současné i externí pracovníky až po nákup strojů a technologií, které jsou nezbytné k zavedení inovace do praxe vašeho podniku.

 

1

Základní výzkum

 

  • CO a PROČ se děje
  • Není podporováno financemi z dotačních výzev

Cílem základního výzkumu je objevovat nové základní poznatky a principy o jevech nebo pozorovatelných skutečnostech, avšak bez hledání bližšího uplatnění či využití v praxi (viz Frascati manual 2015 © OECD 2015). Při základním výzkumu tedy zpravidla hledáme odpovědi na otázky „CO?“ nebo „PROČ?“ se nějak děje.

Tento výzkum se v podnicích většinou nepraktikuje, právě z jeho nevyužitelnosti v praxi. Z toho důvodu základní výzkum také není podporován z dotačních výzev.

2

Průmyslový (aplikovaný) výzkum

Praktický záměr uplatnění získaných poznatků základního výzkumu je potom základním rozlišovacím prvkem pro poznání, kdy už začínáme hovořit o průmyslovém výzkumu. Průmyslový výzkum tedy začíná inspirací v nových poznatcích (z nichž vznikají nápady) a hledá nové možnosti, jakými by se tyto nové poznatky daly využít v nových produktech, systémech, technologiích, metodách či operacích.

 

Při průmyslovém výzkumu tedy už víme, co nebo proč se nějak děje a hledáme odpovědi na otázky „K ČEMU?“ nebo „NA CO?“ je to dobré nebo by se dalo využít.

3

Experimentální vývoj

 

Na závěr potom experimentální vývoj je tou etapou bádání, která přináší zejména potenciál pro finální uplatnění předchozích poznatků základního a aplikovaného výzkumu v konečných produktech pro komerční využití. Jeho výsledky by tedy měly směřovat především k novým produktům či postupům nebo ke zlepšování stávajících produktů či postupů.

 

ři experimentálním vývoji tedy zejména testujeme způsoby, jak se dají doposud zjištěné poznatky specificky využít v rámci nějaké konkrétní aplikace právě v produktu či postupu.

 

Víme už tedy, na co chceme zjištěné poznatky využít, ale hledáme odpověď na otázku „JAK?“ to udělat.

Praktický příklad

Nejsnazším způsobem pro pochopení základních rozdílů je zcela jistě demonstrace na praktickém příkladu. Proto se nyní pokusíme vše objasnit na příkladu co nejběžnějšího produktu, aby bylo snadnější si rozdíly představit. Pro tyto účely jsme vybrali všem dobře známou pneumatiku u automobilu.

 

Základní výzkum – „CO“

V rámci základního výzkumu vznikly poznatky o třecích jevech, tedy zejména jak fungují a na čem jsou třecí síly závislé.

 

Průmyslový výzkum – „K ČEMU“

V rámci průmyslového výzkumu se potom může zkoumat využití těchto poznatků např. pro výrobu různých materiálů s cílem maximalizovat či naopak minimalizovat třecí síly.

 

Experimentální vývoj – „JAK“

V rámci experimentálního vývoje se potom poznatky o třecích vlastnostech konkrétního materiálu pryže nebo její nové směsi testují v aplikaci pro použití na vozidlech – s cílem vytvořit nový nebo podstatně zdokonalený výrobek (pneumatiku), ve kterém budou využity veškeré předchozí poznatky za účelem dosažení dokonalejšího chování vozidla na vozovce.

Pokud byste měli dotaz k projektu výzkumu a vývoje, nebo k jeho financování, neváhejte se na nás obrátit. V našem týmu najdete několik dotačních specialistů z oblasti výzkumu a vývoje, kteří vám rádi předají tipy přímo z praxe.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Ondřej Horčička

Ondřej je partnerem pro oblast dotačního poradenství. Pomáhá českým firmám a municipalitám správně identifikovat a pojmenovat potřebu využití veřejné podpory. Konzultuje s nimi, jak nastavit její uplatnění, aby sloužila k jejich rozvoji i v budoucích letech. Aktivně šíří povědomí o této problematice mezi odbornou i laickou veřejností. Podílí se na tvorbě seminářů a workshopů, které s problematikou veřejné podpory souvisí.
Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Související články

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 5. DÍL – ROZPOČET

10. 7. 2023

Poslední díl série článků na téma výzkum a vývoj zakončujeme plánováním rozpočtu. Jedná se o etapu plánování, kterou se nevyplácí podcenit v jakémkoliv dotačním projektu.

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 2. DÍL – PŘÍLEŽITOST PRO MALÉ I VELKÉ PODNIKY

13. 3. 2023

Ve druhém dílu Úvodu do výzkumu a vývoje se dozvíte, kdy je ideální doba na investování do výzkumu a vývoje a jakou rozdílnou úlohu hraje v podnicích malé a velké velikosti.

ÚVOD DO VÝZKUMU A VÝVOJE 1. DÍL – POHLED DO PRAXE

20. 2. 2023

První díl série článků, která vás v následujících týdnech provede výzkumem a vývojem a jeho praxí v českých podnicích. Ukážeme vám, že výzkum a vývoj není pouze o laboratořích a přelomových objevech, a naopak je dnes součástí již většiny výrobních podniků.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru