Získejte dotaci pro vaše školské zařízení – ZŠ, SŠ a VOŠ

Tento článek jsme věnovali vedení škol. Podívejte se na aktuální informace k právě probíhajícím výzvám a zjistěte, jak probíhá celý proces žádání o dotaci a jak zvýšit vaše šance na její úspěšné získání.
Divinova

Veronika Divinová

12. 12. 2022

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Střední školy

Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.

Základní školy

Až 100% podpora na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání pomocí rozvoje infrastruktury základních škol a posílení distančního vzdělávání a odborné přípravy.

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno vyhlásilo dotační výzvy pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy. Výzvy jsou hodnoceny průběžně, a tak u těchto výzev zpravidla nerozhoduje termín ukončení příjmu žádosti, ale stav alokace výzvy.

Zatímco u středních a vyšších odborných škol máme vyčerpanou alokaci jen z velmi malé části, tak u základních škol je vyčerpána zhruba trojnásobně, a to po 14 dnech jejího vyhlášení. U základních škol dlouhodobě pozorujeme velmi vysoký zájem o čerpání dotací, a proto je nutné v tomto případě podávat žádost ideálně hned při spuštění výzvy.

Co to pro vás znamená? Připravte se dnes na výzvu, která se otevře v příštím období. Příprava žádosti, ale především zajištění veškerých dokumentů trvá průměrně 6 – 12 měsíců.

Možná vás zajímá také proč je o tyto výzvy tak obrovský zájem. Jistě na to má vliv velmi zajímá dotace ve výši
až 100 %
. Nicméně školy se dlouhodobě potýkají s vysokým tlakem na zkvalitňování studijního prostředí, a to právě zejména základní školy, na které jsou vyvíjeny vysoké nároky nejen formou různých předpisů, ale i ze strany rodičů.

Výzvy na rozvoj infrastruktury škol jsou vyhlašovány přibližně 1x za rok. Je však možné, že díky vysokému počtu žadatelů u základních škol dojde k vyhlášení nové výzvy i o něco dříve.

KVALITNĚJŠÍ STUDIUM A PŘÍJEMNĚJŠÍ ZÁZEMÍ

Z dotace lze podpořit výstavbu, nákup, rekonstrukci nebo modernizaci budov, jejich následné vybavení a zajištění nezbytného zázemí, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní klub, školní hospodářství nebo středisko praktického vyučování. Podporována je dále vnitřní konektivita škol nebo snižování energetických nákladů provozu budov.

 

V praxi se tedy jedná nejen o modernizaci, rozvoj nebo vybudování nových odborných učeben, ale také kabinetů, družin, chodeb nebo například šaten. V rámci vybavení se podpora vztahuje na nábytek, ale i například elektroniku, hardware nebo software.

PŘIPRAVTE SE

Ať už jste ve vedení základní, střední nebo vyšší odborné školy základem získání dotace je včasná příprava. V prvním kroku je nutné vyhlásit výběrové řízení na projektanta, který připraví dokumentaci vašeho projektu, a ta se následně předkládá na stavební úřad ke schválení. Při podávání žádosti je zapotřebí již mít váš projekt schválený pravomocným dokumentem dle stavebního zákona, kterým je nejčastěji stavební povolení nebo stavební ohlášení.

 

Celý tento proces trvá v řádech měsíců a nelze dopředu přesně odhadnout jeho časovou náročnost. Z tohoto důvodu se u výzev tohoto typu s našimi klienty nevážeme ke konkrétní výzvě. Nejdříve vám pomůžeme obstarat veškeré náležitosti, které jsou k podání žádosti o dotaci nezbytné a žádost podáváme buď do otevřené výzvy s dostatečnou alokací, nebo vyčkáme na otevření nové, kde podáme žádost ihned při jejím spuštění.

Věděli jste, že v Integrovaném regionálním operačním programu, jsou náklady na naše služby způsobilým výdajem projektu, a to do výše 7 % z celkových způsobilých výdajů?

Navíc za naše poradenské služby platíte až ve chvíli, kdy pro vás dotaci získáme. Nebojte se proto na nás obrátit již nyní. Pomůžeme vám se připravit na úspěšné podání žádosti o dotaci.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAční poradenství

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru