5 nejzajímavějších dotací pro města a obce

V dnešním článku se společně zaměříme na 5 nejzajímavějších dotací pro města a obce. V současné době nejen občany a firmy, ale i města a obce, trápí otázky energetických úspor a bydlení. Pojďme se společně podívat, jaká řešení se z pohledu dotačních možností nabízí.
Divinova

Veronika Divinová

8. 11. 2022

PROGRAM RES+ INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN VÝZVA Č. 3 A 4

Když se řekne fotovoltaická elektrárna, pomalu každý si vybaví nevzhledné panely na polích, kolem kterých projíždíte. Spousta z Vás se ptá, proč zrovna fotovoltaika? Odpověď je jednoduchá. Slunce svítit nepřestane a na střeše úřadu, školy nebo školky nejsou nikomu trnem v oku. Navíc do 15. 3. 2023 Státní fond životního prostředí prostřednictvím Modernizačního fondu přijímá dotační žádosti právě na instalaci fotovoltaických elektráren.

Žádat zde můžete jako maličká obec i jako velké město. Panely můžete umístit na střechy veřejných budov, přístřešků, ale i na zem, třeba na ploše u čističky odpadních vod, či kolem vodojemu. Jako malá obec máte výhodu v tom, že pokud se na Vašem území nachází pouze jedna veřejná budova, instalaci můžete provést pouze na ní. Že není střecha konstrukčně stavěná, aby zvládla váhu panelů? Nevadí! V rámci programu RES + ve 3. výzvě pro obce do 3000 obyvatel můžete žádat podporu nejen na energetický posudek, který je nedílnou součástí Žádosti o dotaci, ale i na projektovou dokumentaci a nezbytné konstrukční úpravy vzniklé plánovanou instalací FVE.

Pokud jste obec nebo město s počtem obyvatel přesahující 3000 obyvatel, máte možnost na podporu fotovoltaických elektráren žádat ze dvou programů: RES + 4. výzva komunitní fotovoltaické elektrárny, nebo v 11. výzvě z Operačního programu životního prostředí Obnovitelné zdroje energie – k této výzvě se ještě vrátíme později, nyní se zaměříme na RES + 4. výzvu.

 

Jako větší obec, či město je velmi pravděpodobné, že máte ve vlastnictví více veřejných budov (školy, školky, stadiony, knihovny, muzea, vodohospodářské stavby a jiné). Ve výzvě jsou podporovány instalace sdružených (komunitních) fotovoltaických elektráren. Znamená to, že musíte mít více než jednu Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, například je možná instalace na školu a školku, nebo na budovu úřadu a knihovny. U velkých projektů není možné z dotace podpořit projektovou přípravu, energetický posudek ani výdaje na rekonstrukci střech.

Shrnutí programu RES +

 • Příjem žádostí probíhá do 15. 3. 2022.
 • Výše dotace je počítána dle interaktivního nástroje.
  • Obce do 3000 obyvatel až 75 % ze způsobilých výdajů
  • Obce a města nad 3000 obyvatel až 50 % ze způsobilých výdajů
 • Způsobilé výdaje pro obce do 3000 obyvatel
  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
   • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny;
   • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE;
   • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.
 • Způsobilé výdaje pro obce a města nad 3000 obyvatel
  • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele.
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
   • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny,
   • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody,
   • systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

11. VÝZVA OPŽP – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Chcete energetické úspory realizovat komplexněji, než jen instalací fotovoltaiky? Nebo máte v budově školy starou otopnou soustavu a hodilo by se Vám tam tepelné čerpadlo? Pro Vás je tu již zmiňovaná výzva č. 11 z Operačního programu životního prostředí. Využít jí lze i na samostatnou instalaci fotovoltaických elektráren ovšem musíte mít více než 3000 obyvatel.

 

Podpořit lze výstavbu nebo rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru, čili tepelná čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů. Vyrobenou energii lze využívat i k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např. vodohospodářské infrastruktury a kompostáren. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Shrnutí 11. výzvy Obnovitelné zdroje energie

 • Příjem žádostí probíhá do 31. 5. 2022.
 • Výše dotace je stanovena jednotkovými výdaji, maximálně však do 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
   • tepelné čerpadlo,
   • kotel na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
  • Instalace solárně – termických systémů
  • Instalace fotovoltaických systémů
  • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

EFEKT – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Máte v obci zastaralé osvětlení, které je žroutem elektrické energie, nebo již nesplňuje požadavky na normy? Podejte společně s námi Žádost o dotaci v programu EFEKT. Výhoda této výzvy je i ta, že finanční prostředky budou od Poskytovatele poskytnuty dopředu, čili ex-anté. Podpořit je možné i přípravu kabeláže pro dobíjecí stanice EV ready.

 

Tento program bohužel nepodporuje obce, které leží v chráněných krajinných území (pro Vás bude určena výzva z Modernizačního fondu Light Pub, která by měla být vyhlášená v průběhu příštího roku) a výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Primárním cílem je uspořit min. 30 % elektrické energie – toto je podmínka, bez které nám projekt neschválí.

Shrnutí programu EFEKT – rekonstrukce veřejného osvětlení

 • Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2022.
 • Výše dotace je stanovena na 30,- na 1 ušetřenou KWh.
  • Pro obce do 10 000 obyvatel maximálně 4 mil. Kč
  • Pro obce nad 10 000 obyvatel maximálně 10 mil. Kč
  • Pro kabeláž na jeden dobíjecí bod 25 tis. Kč – maximálně 50 bodů
 • Způsobilé výdaje
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení
  • Příprava pro dobíjecí stanice EV ready

SOCIÁLNÍ BYTY VÝZVA Č. 24 A 25 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Nyní opustíme sektor energetiky a vrhneme se na podporu bydlení.

 

S dnešní výší inflace se spousta rodin dostává do složité situace. Financování nájemního bydlení se pro spoustu obyvatel stává takřka nemožné, a proto Integrovaný regionální operační program spustil výzvu na sociální bydlení. Výzva je primárně určena pro cílovou skupinu osob, které jsou v bytové nouzi, nebo jsou ji bezprostředně ohroženi. Nájemné v těchto bytech je regulované a nesmí překročit 78,2 Kč za m2 podlahové plochy. Všechny byty musí být bezbariérové, se základním vybavením a v blízkosti občanské vybavenosti (školy, školky, zdravotní služby, nákupy a dopravy). Výdaje je možné uplatnit již od 1. 1. 2021, pokud není projekt již ukončen.

Shrnutí výzev č. 24 a 25 Sociální bydlení

 • Příjem žádostí probíhá do 29. 8. 2022.
 • Výše dotace za 1 m2 podlahové plochy nesmí překročit 56 018 Kč, maximálně však 90 mil. Kč.
 • Způsobilé výdaje
  • Nákup objektů, domů, bytů a pozemků – pozemek do max. 10 % z CZV
  • Nákup a dostavba nedokončených staveb
  • Výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny).
  • Rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
  • Nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku
  • Rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny).

V případě, že máte v plánu podpořit váš projekt, který se chystáte realizovat nebo již realizujete, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAční poradenství

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru