Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře – Výzva RES+ č. 4

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Příjem žádostí:

1. 3. - 31. 10. 2024

Míra podpory:

Až 45 %

Výše podpory:

Dle specifických pravidel

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Veřejné subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Výzva je určena obcím na celém území České republiky. Konkrétní podmínky výzvy se liší dle počtu obyvatel obce. Dotace je primárně určena na výstavbu FVE na budovách a další infrastruktuře.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Výše podpory

  • Max. míra podpory 45 % celkových způsobilých výdajů projektu na instalace FVE, vynucené investice (renovace střech, modernizace elektroinstalace)
  • Max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu na instalace akumulace, elektrolyzéru
  • Max. 30 % způsobilých výdajů projektu na řídící a regulační prvky, činnost dozoru a BOZP – zde lze uplatnit max. do výše 20 % z přímých realizačních výdajů

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru