Komunální FVE

Až 75% dotace na sdružené projekty výstavby FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a dalších prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Příjem žádostí:

Do 29. 9. 2023

Míra podpory:

Až 75 %

Výše podpory:

Není stanovena

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Výzva je určena obcím na celém území České republiky. Konkrétní podmínky výzvy se liší dle počtu obyvatel obce. Dotace je primárně určena na výstavbu FVE. Naši specialisté vám zajistí komplexní žádost o dotaci, včetně energetického posudku.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Energetický posudek je povinným dokumentem žádosti o dotaci. Zajistíme vám kompletní vyřízení žádosti o dotaci vč. energetického posudku. Již několik let spolupracujeme na energeticko-úsporných projektech se společností Energomex, která našim klientům připravuje energetické posudky nebo realizuje energetické audity, které přináší kompletní přehled a kalkulaci vhodných investic do energetických úspor.

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

Pro obce do 3 000 obyvatel: 

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp. vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele)
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Pro obce nad 3 000 obyvatel:

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného městského obvodu nebo městské části
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Případná podpora na akumulaci elektrické energie, renovace střech a energetický management může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole
  Scroll to Top