Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Dotace 100 % na rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb.

Příjem žádostí:

Do 28. 6. 2024

Míra podpory:

100 %

Velikost projektu:

1–30 mil. Kč dotace

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze u těchto služeb sociální péče: osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení jako terénní služba – v rámci podporovaných aktivit a úpravy zázemí pro poskytování ambulantních či terénních služeb sociální péče, centra denních služeb, denní stacionáře, odlehčovací služby, pouze v terénní nebo ambulantní formě, průvodcovské a předčitatelské služby jako terénní nebo ambulantní služba.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Zakladatelem a členem statutárních orgánů výše uvedených nestátních neziskových organizací (tj. spolku, pobočného spolku obecně prospěšné společnosti, ústavu, nadace a nadačního fondu) nesmí být podnikatelský subjekt (obchodní společnost – s.r.o., a.s. apod.).

Chcete vědět víc o dotacích pro sociální služby?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru