Energetické úspory památkově chráněných budov

Výzva Energetické úspory památkově chráněných budov pod Modernizační fond – program ENERGov která se dá uplatnit na celém území ČR. Jedná se o další dotační výzvu, jež podporuje komplexní energeticko-úsporné projekty a žádat zde mohou zástupci veřejného a neziskového sektoru.

Příjem žádostí:

Do 28. 6. 2024

Míra podpory:

100 %

Místo realizace:

Na území celé ČR

Žadatel:

Ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Výše podpory je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy.

Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla;
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.
 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 
 • Instalace solárně-termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.

Chcete vědět víc o dotacích z oblasti energetiky a FVE?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru