Byli jste úspěšní v zemědělských intervencích? Podívejte se, co vás nyní čeká.

Byla vaše dotační žádost v zemědělských intervencích úspěšná? Gratulujeme! Ale pozor, to nejtěžší je teprve před vámi a získání podpory je nutné nyní obhájit. Připravili jsme pro vás článek, kde uvádíme některé z problematických oblastí řízení projektu.

Petra Bendlová

2. 11. 2023
Fotky-web-2023-10-30T141231.370-1

Získat tento rok dotační podporu v zemědělských intervencích nebylo vůbec jednoduché. Úspěch slavila přibližně polovina žadatelů, která má bohužel to nejtěžší teprve před sebou. Obhájit získání dotace tak, aby k vyplacení podpory opravdu po realizaci projektu došlo a aby nebyla ani v době udržitelnosti projektu žádným způsobem ohrožena.

 

Náš tým specialistů pro vás sepsal příklady 4 situací, které mohou ohrozit vaše dotační projekty v zemědělských intervencích.

 

1. 

Podali jste Žádost o dotaci, ale neověřili jste si, zda finanční hodnocení vašeho podniku dosahuje na dostatečný počtu bodů, který je potřebný k tomu, aby mohl být projekt podpořen.

2. 

Zapsali jste si bodové hodnocení za instalovaný výkon z OZE, ale v době podání Žádosti o dotaci jste jej „instalovaný“ neměli a mysleli jste si, že to můžete provést později. Vlivem odebrání bodů můžete skončit pod hranicí doporučených a může vám být ukončena administrace žádosti.

3. 

Pořizujete mobilní stroje a zařadili jste se do oblasti ohrožených suchem, ale nepropočítali jste procentní zastoupení takových katastrů v celkové obhospodařované výměře.

4. 

Zařadili jste omylem špatný kód výdaje, tudíž nebudete moci pořídit to, co potřebujete.

 

Toto jsou pouze vybrané faktory, ve skutečnosti jich však je celá řada, které můžete objevit až v průběhu realizace. Ujistěte se, že vás během realizace projektu nic nepřekvapí.

Věděli jste, že...

 • Když nedodržíte termín podání Žádosti o platbu, dostanete sankci z požadované dotace podle délky prodlení s podáním?
 • Když dodavatel nedodrží termín dodání ze smlouvy, musíte nárokovat sankce stanovené ve smlouvě, jinak při krácení dotace poskytovatelem budete v celkovém mínusu?
 • Když se vzdáte odvolání v případě kladného výsledku kontroly, obdržíte dotaci o 14 dnů dříve?

Vezmeme si váš projekt na starost

Pohlídat si realizaci i udržitelnost projektu dle veškerých podmínek je významnou administrativní zátěží pro každého žadatele, a pokud za sebou nemáte již úspěšně několik dotačních projektů, nesete vždy i vysoké riziko pochybení, které vaší dotaci může ohrozit v podobě jejího krácení, či dokonce odebrání.

Přenechte dohled nad vaším projektem zkušeným specialistům GRANTEXU, kteří přesně ví, na co si dát pozor a hlídají za vás veškeré důležité termíny i milníky projektu. Úspěšným žadatelům v zemědělských intervencích nabízíme vstupní analýzu, ale i komplexní dohled nad projektem.

VSTUPNÍ ANALÝZA

 

Tato služba vznikla ve spolupráci dlouholetých dotačních specialistů v oblasti zemědělství a zpracování potravin. Jedná se o exkluzivní jednorázovou službu GRANTEXU, která na českém trhu nemá obdoby. Slouží k základní kontrole, jejíž cílem je případně odhalit riziková místa projektu včas.

 

V rámci vstupní analýzy kontrolujeme následující body.

 

 • Zda je Žádost o dotaci kompletní a smysluplná (informace jsou správně provázané).
 • Zda odpovídá bodové hodnocení a zjišťujeme, zda na uvedené body opravdu existuje nárok.
 • Zda jsou technické parametry napsány dostatečně obecně v souladu s plánovaným výběrem dodavatele, ale zároveň dostatečně konkrétně.
 • Zda Žádost o dotaci splňuje základní podmínky přijatelnosti – ověření podmínky finančního zdraví (je-li relevantní), velikosti podniku, certifikace ekologického zemědělství atd.

DOHLED NAD PROJEKTEM

 

Pokud vstupní analýzou úspěšně projdete, případně zjištěné dostatky odstraníme, pak vás rádi také provedeme samotnou realizací a udržitelností projektu, abychom vás zbavili administrativní zátěže a zároveň zajistili, že váš projekt bude realizován dle veškerých podmínek.

 

Během realizace projektu vám pomáháme s následujícími oblastmi:

 

 • nastavení způsobu výběru dodavatele (podle hodnoty zakázky, okruhu dodavatelů, režimu DPH, …);
 • seznam a kompletace příloh – k doložení do 16. ledna 2024;
 • vyplnění a podání průřezových příloh odděleně od vlastní žádosti, pokud jsou relevantní – finanční zdraví, velikost podniku, výnosy ze zemědělské prvovýroby apod. – k doložení do 16. ledna 2024;
 • zpracování reakcí a doplnění Žádosti o dotaci a příloh na základě Výzvy k odstranění nedostatků v průběhu administrativní kontroly SZIF (vyzváni k doplnění můžete být 3-4 x);
 • informace k podkladům k podpisu Dohody o poskytnutí dotace;
 • administrace v Portálu farmáře;
 • hlídání termínů (po propsání do Portálu) – na podání příloh, doplnění, podpis Dohody, průběžné konzultace.

Budete-li mít zájem, můžeme Vám pomoci zajistit poptávkové řízení či výběrové řízení podle pravidel SZIF. U zakázek nad 500 tis. Kč je povinné výběr dodavatele doložit již k přílohám (v lednu 2024).

 

Další navazující služby:

 

 • změnová řízení (vč. posunů termínů Žádosti o platbu, který je závazný, změn v parametrech pořizovaných technologií atd.);
 • příprava povinné publicity s instrukcemi;
 • žádost o platbu, vč. soupisky účetních dokladů a kompletace příloh k žádosti o platbu a jejich kontroly (přílohy zahrnují smlouvu s potravinovou bankou, technické dokumenty k technologiím, povinnou publicitu a další);
 • doplnění Žádosti o platbu na základě požadavků SZIF;
 • účast při fyzické kontrole u klienta vč. přípravy na kontrolu předem;
 • případná pomoc s řešením udělených sankcí;
 • zprávy o udržitelnosti projektu (5 let);
 • administrace v Portálu farmáře;
 • hlídání termínů (po propsání do Portálu) – na podání žádosti o platbu, doplnění, průběžné konzultace.

Přejeme všem úspěšným žadatelům realizaci projektu bez komplikací. Pokud vám není dotační byrokracie blízká neváhejte svůj projekt svěřit do rukou našich specialistů. Čerpání dotace se může obejít i bez starostí a vy se můžete dále plně věnovat svému podnikání.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Petra Bendlová

Petra je projektovou manažerkou a věnuje se zejména období realizace a udržitelnosti projektu. S klienty nejčastěji řeší změny v projektech, žádosti o platbu a zprávy o průběhu realizace a udržitelnosti. V současné době se věnuje projektům zaměřeným na výzkum a vývoj, digitalizaci, úspory energie vč. FVE, ICT, ale také zemědělství a lesnictví.
Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru