Dotace pro zemědělce na zpracování surovin, výrobu produktů nebo maloobchod

Dotační výzva Investice do nezemědělských činností bude otevřena pro žadatele v dubnu 2024 a je určena primárně k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů. Podporu ve výši až 60 % bude možné využít k zahájení nebo rozšíření činnosti v oblasti zpracování zemědělské produkce, obnovy řemeslné výroby, maloobchodu, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti či například agroturismu.
Divinova

Veronika Divinová

24. 1. 2024

Příležitost pro zemědělské podniky

V rámci jarního kola dotačních výzev Programu rozvoje venkova bude otevřena také výzva Investice do nezemědělských činností, jejíž cílem je podpořit diverzifikaci příjmů, a tím i stabilitu podnikání českých zemědělců. Pro žadatele je přichystáno téměř 600 mil. Kč, přičemž každý jednotlivý žadatel může dosáhnout na podporu ve výši 200 tis. Kč až 10 mil. Kč.

 

Podmínkou pro žadatele je realizovat projekt na území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy a splnit definici zemědělského žadatele s více než 2letým působením v zemědělské činnosti a také naplnit podmínku mikro, malého nebo středního podniku. Do těchto kategorií spadají podniky s počtem zaměstnanců nepřesahujícím 250. Konkrétní zařazení je pak závislé od výše ročního obratu podniku.

Zajímá vás, jaká konkrétní dotační podpora se může týkat právě vašeho podniku?

 

Maximální míra podpory je 60 %, ale konkrétní podpora v této výzvě závisí na regionu, kde by se vámi zamýšlený projekt realizoval, a také na velikosti podniku. Podívejte se na přehlednou mapu regionální podpory, kterou jsme pro vás ve výzvě Investice do nezemědělských činností připravili.

Vybudujte řemeslnou dílnu, lokální pekárnu nebo rodinný pivovar

Ponechte si část surovin a produktů, které produkuje vaše zemědělství či hospodářství, pro rozšíření vlastní podnikatelské činnosti. Využijte dotační příležitosti a vytvořte si vlastní maloobchod a prodávejte produkci napřímo koncových spotřebitelům. Dotační podpora však otevírá brány k zahájení či rozšíření aktivit také v oblasti zpracování produkce.

 

Dotaci využijete na kompletní vybudování (rozšíření či modernizaci) potřebných prostor k vaší činnosti, ale také na nákup strojů, technologií a dalšího zařízení, nábytku nebo například výpočetní techniky.

Podnikejte v cestovním ruchu

Věděli jste, že v současné době je agroturistika v České republice jednou z nejrychleji rostoucích forem cestovního ruchu? V roce 2022 bylo u nás registrováno více než 3 000 agroturistických zařízení, která ročně přivítají více než 1,5 milionu návštěvníků.

 

Poptávka po agroturistice roste z několika důvodů. Lidé se chtějí dozvědět více o zemědělství nebo o životě na venkově a zároveň strávit čas v přírodě a uniknout každodennímu stresu a ruchu města.

 

Vy tak můžete s dotací Investice do nezemědělských činností nyní také začít podnikat v agroturistice, diverzifikovat zdroj svých podnikatelských příjmů a zároveň tím podpořit svou primární činnost. Návštěvníci během své návštěvy mají možnost poznat vaše hospodářství i produkty, a vytvořit si k nim naprosto jedinečný vztah založený na osobním zážitku. Dotaci využijete například na kompletní výstavbu penzionu včetně restaurace a jiné turistické infrastruktury, jako je sportoviště nebo dětské hřiště.

Využívejte odpadní část produkce na výrobu biopaliv

Poptávka po biopalivech v České republice rok od roku roste, stejně jako je tomu i u ostatních obnovitelných zdrojů energie. Tvarovaná biopaliva se vyrábějí z biomasy, kterou označujeme odpadní či nevyužívané části zemědělské či hospodářské produkce. Dnes pozorujeme největší poptávku především po bioetanolu, který tvoří přibližně 90 % spotřeby biopaliv. Bioetanol se vyrábí například z obilovin nebo cukrové řepy.

 

Pokud přemýšlíte o rozšíření vaší činnosti tímto směrem, tak v rámci výzvy nyní můžete získat dotaci na výstavbu provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, ale také na veškeré technologie, které s výrobou biopaliv souvisí. Jedná se například o technologie skladu, příjmu, dopravy, třídění biomasy, dezintegrace biomasy, sušení biomasy, mixování a úpravy biomasy, lisování nebo úpravy a expedice produktu.

Zpracování dřeva a diverzifikace do stavebnictví

Spousta zemědělských podniků využívá dotační výzvu Investice do nezemědělských činností na nákup technologií určených ke zpracování dřeva, kovovýrobě, pilařské výrobě nebo k zahájení činnosti ve stavebnictví. I v těchto případech je možné dotaci využít také na vybudování objektů nebo skladovacích hal, a to včetně zaměstnaneckého zázemí. Pokud již v této činnosti podnikáte, máte možnost jako zemědělský podnikatel dotaci použít na stavební obnovu, kterou se rozumí přestavba, modernizace či statické zabezpečení objektu.

Projektů a investic, kterých lze za dotační podpory realizovat, je však mnohem více. Pokud vás zajímá, jak by právě váš podnik mohl konkrétně využít dotační výzvy, neváhejte se nám ozvat. Důležité je také zmínit, že rozhodovat v získání podpory nebude pouze kvalita vašeho projektového záměru, ale také čas odevzdání dotační žádosti. Proto doporučujeme začít s přípravou vašich projektů co nejdříve.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

SPOLUPRÁCE BEZ RIZIKA

Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce, a proto také poctivě analyzujeme šance každého projektu. Pokud tedy bude vaše žádost o podporu zamítnuta z důvodu formálních či věcných vad, za naše služby nic nezaplatíte.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru