Účetnictví

Dočasné změny u poskytnutých darů

Pokud daňový poplatník poskytne své finanční prostředky na dobročinnou věc, má možnost snížit si o hodnotu tohoto daru v daňovém přiznání svůj základ daně. Stejně jako v roce 2021 si mohou daňoví poplatníci snížit o hodnotu poskytnutých darů svůj daňový základ, a to o mimořádně vyšší část, než tomu bývalo v předchozích letech.

Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé, na základě novely zákona o sociálním pojištění , uplatnit slevu na odvodu ze sociálního pojištění, a to do výše 5 %. Toto opatření motivuje zaměstnavatele, aby měli větší zájem o vybrané skupiny osob, které mohou být často při ucházení se o danou pozici v nevýhodě.

Jaká je minimální mzda v roce 2022?

Od 1. 1. 2022 se změnila výše minimální mzdy. Jaké konkrétní změny však nastaly? V tomto článku si projdeme všechny základní informace o mzdách, které jsou platné v tomto roce.

Scroll to Top