Právo

Propustka k lékaři 2023

Návštěva lékaře není neobvyklou záležitostí. Byť by měl zaměstnanec přednostně navštívit lékaře v mimopracovní dobu, mnohdy to tak udělat nelze, jelikož lékařská zařízení mají pevně stanovené ordinační hodiny, které často kopírují naši pracovní dobu.

Úprava home office po novele zákoníku práce

Nová úprava práce na dálku vychází ze směrnic EU – tzv. work-life balance směrnice a směrnice o transparentních a předvídatelných podmínkách, jejichž úprava má být k 1. lednu následujícího roku transponována do českého právního řádu.

Konsolidační balíček a jeho dopady na podnikatele

V dalším dílu seriálu pro zaměstnavatele jsme pro vás připravili přehledný výčet návrhů opatření konsolidačního balíčku Česko ve formě, jejichž schválení by nejvíce ovlivnilo právě podnikatele.

Úskalí špatně nastavené pracovní doby

Jedním z častých prohřešků zaměstnavatelů je špatné dodržování pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců – to může spočívat například v nedodržení povinných přestávek v práci, nedodržení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami nebo špatně nastaveném rozvržení pracovní doby.

Zaměstnávání ukrajinských občanů

Po začátku válečného konfliktu na Ukrajině, Česká republika velmi rychle reagovala a připravila se na příchod ukrajinských občanů sérií zákonů, které začaly být později nazývány jako Lex Ukrajina. Účinnost série zákonů byla stanovena do 31. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že ale nic nenasvědčuje tomu, že by měl být konflikt v nejbližší době ukončen, bylo rozhodnuto o prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024.

Pro zaměstnavatele – aktuálně o DPP a DPČ

Nový článek, který vám přináší odpovědi na to, kdy je vhodné uzavřít dohodu o provedení práce, kdy dohodu o pracovní činnosti a zda budou dohody uzavírány i v roce 2023 po novele zákoníku práce.

Pro zaměstnavatele – nová úprava whistleblowingu

Připravili jsme pro vás článek na téma, co whistleblowing znamená a jaké změny přináší návrh zákona o ochraně oznamovatelů – whistleblowerů, který je aktuálně ve fázi schvalování v Poslanecké sněmovně.

Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Při doručování dokumentů zaměstnanci je důležité důsledně dodržovat pravidla. Řádné doručení dokumentu druhé straně smluvního vztahu patří mezi předpoklady jeho účinnosti. Podívejte se na aktuální úpravu nařízení i plánované změny.

Scroll to Top