Dotace na fotovoltaické elektrárny pro obce

V rámci výzev Modernizačního fondu je možné čerpat podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Kromě samotné instalace bude podpořena i akumulace elektrické energie či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.
Divinova

Veronika Divinová

4. 3. 2023

Vyhlášeny jsou dvě dotační výzvy – pro malé a větší obce na celém území České republiky.

 

Oba tituly se vztahují na pořízení nové fotovoltaiky a akumulace energie musí sloužit výhradně pro vlastní potřebu. Za uznatelné náklady se považují takové, které vznikly nejdříve 1. ledna 2022. V průběhu realizace je nutné zajistit odborný technický dozor a spotřebovat min. 80 % vyrobené energie.

Komunální FVE

Až 75% dotace na sdružené projekty výstavby FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a dalších prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

FVE pro malé obce

Tato výzva (RES+ č. 3/2022) je určena pro malé obce na území České republiky s maximálním počtem obyvatel do 3 000. Celková výše podpory je až 75 %.

 

Příjem žádostí zde probíhá od 17.8.2022 do 15.3.2023 a realizace projektů musí být ukončena nejpozději do tří let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí. Maximálně možný instalovaný výkon nesmí překročit 1 MWp na jedno předávací místo.

 

Fotovoltaickou elektrárnu můžeme nainstalovat na jakoukoliv veřejnou budovu, včetně přístřešků (na auta, skladování apod.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. V praxi to znamená, že můžeme instalovat FVE na střechu obecního úřadu, školy, školky, knihovny a další veřejné budovy. Pokud k budovám náleží i přístřešky (u obecního úřadu např. na komunální techniku, u školky zastřešený altán apod.) instalace je možná i zde. Výzva nás neomezuje ani v tom, že si musíme vybrat jen jednu veřejnou budovu. Můžeme tedy FVE osadit klidně všechny veřejné budovy, které jsou ve vlastnictví a na území dané obce a které jsou tomu způsobilé.

Kromě samotné instalace je podpořena i akumulace elektrické energie. Samotná akumulace musí dosahovat alespoň 20 % instalovaného výkonu. Dále může být podpořena i tzv. vynucená investice do renovací konstrukcí střech, na které budeme FVE instalovat a modernizace elektroinstalace, aby vyhovovaly jak požárním, tak i bezpečnostním podmínkám. Současně lze podpořit i zavedení energetického managementu včetně řídícího SW a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

FVE pro velké obce

Dotační výzva (RES + č. 4/2022) je určena pro větší obce a města nad 3 000 obyvatel, kde se vytváří tzv. energetické společenství. Instalace FVE musí být s více než jedním předávacím místem do přenosové soustavy. Výše podpory se v tomto případě pohybuje v rozmezí 40 – 60 %.

 

Příjem žádostí zde probíhá od 17.8.2022 do 15.3.2023 a realizace projektů musí být ukončena nejpozději do pěti let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí. Maximálně možný instalovaný výkon nesmí překročit 1 MWp na jedno předávací místo.

 

Stejně tak, jako je výše uvedeno, i zde můžeme fotovoltaickou elektrárnu nainstalovat na jakoukoliv veřejnou budovu, včetně přístřešků (na auta, skladování apod.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Navíc můžeme osadit i komerční budovy na území žadatele, do maximální výše celkového výkonu 20 %. Provozovatelem a vlastníkem FVE však musí být žadatel.

Povinné přílohy žádosti o dotaci

Mezi povinné přílohy žádosti o dotaci patří:

 

  • projektová studie technologického řešení nebo projektová dokumentace v úrovni stavebního povolení,
  • odborný posudek,
  • energetický posudek,
  • dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem.

V případě dotační výzvy pro větší obce se mezi povinné přílohy řadí také průkaz energetické náročnosti budovy.

Projektový, odborný a energetický posudek je u výzvy určené pro malé obce (do 3 000 obyvatel) součástí způsobilých výdajů projektu.

Pořízení FVE

Při pořízení fotovoltaiky je velmi důležitá kvalita partnera, který vás celým procesem provede a pomůže vám zvolit nejvhodnější řešení na míru vašim potřebám. Tento proces obsahuje výběr technologie (kvalita, spolehlivost, garance), kvalitu podkladů a smluv, komplexní přípravnou část (a její včasné zpracování), následuje realizace a užívání technologie, kde je pro vás nejdůležitější servisní podpora.

 

Rozdílů služeb a technologií je dnes na trhu mnoho, a tak doporučujeme realizaci nepodcenit. Garance technologie se ideálně pohybuje v rozmezí 10 – 20 let, splňuje maximální požární bezpečnost a disponuje online monitoringem, na který je navázán online servis.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se nám, rádi Vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru