Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie firmy Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí. Přečtěte si více informací v naší případové studii.
Divinova

Veronika Divinová

18. 5. 2020
presentation-4158205-1920

Jako jediná na světě umí průmyslově zpracovat a využít použitý fritovací olej, který je jinak vysoce toxickým odpadem, a přeměnit jej na surovinu, kterou lze zpracovávat pro další účely a která je navíc plně biologicky odbouratelná. Vážíme si toho, že můžeme být NAFIGATE partnerem při získávání prostředků pro výzkum a vývoj technologií, které přispívají k lepšímu životu nás všech.

Počáteční stav

S NAFIGATE spolupracujeme už od roku 2015. Díky vzájemně vyhovující spolupráci a dobrým zkušenostem z předchozích projektů zaměřených na výzkum technologií a aplikací jsme měli možnost připravit firmu NAFIGATE na velkou výzvu v podobě plnění mezery na trhu v rámci nově profilovaného segmentu vláken zvaných “fibers“, který je průnikem mezi nanovlákny a biopolymery. Segment vláken roste v globálním měřítku o cca 25 % meziročně. Biopolymer PHA má obrovský potenciál. Díky malé dostupnosti polymeru a velmi náročnému výzkumu zvlákňování měla a stále má společnost NAFIGATE velmi významný náskok před konkurencí.

 

Díky naší dlouholeté praxi v oblasti dotací víme, jak náročné je čerpání dotací v rámci programů OP PIK. Extrémně náročná administrace celé žádosti o dotační titul vyžaduje opravdu důkladnou přípravu podnikatelského záměru s ohledem na čerpání dotací a zpravidla každá část schvalovacího řízení vyžaduje zapracování dodatečných požadavků vznesených poskytovatelem dotace. Úspěšným získáním a následným čerpáním dotace však cesta nekončí. Naopak, plnění podmínek v rámci procesu realizace a jejich kontrola je naprosto klíčová.

Řešení

NAFIGATE jsme v první fázi pomohli navrhnout a podrobně specifikovat vlastní záměr výzkumně vývojového projektu pro účely zvoleného dotačníhoprogramu Aplikace. Následně jsme se již pustili do vlastní přípravy záměru projektu. Nadefinovali jsme cíle projektu včetně vymezení jeho konkrétních výstupů a popsali klíčové aktivity nezbytné pro jejich naplnění. Jednotlivým aktivitám byla následně přiřazena časová osa a zdroje potřebné k realizaci. Na základě těchto vstupních předpokladů byl podrobně nastaven celkový rozpočet projektu, jehož kvalita se odráží v následné realizovatelnosti projektu po schválení dotace. Proto byla jeho zpracování věnována maximální pozornost.

 

Kromě vlastního záměru jako povinné přílohy k žádosti o dotaci jsme současně pomáhali klientovi se správnou identifikací veškerých subjektů spadajících do společné struktury dle definice malých a středních podniků a výsledným stanovením velikosti podniku. Nelehkým oříškem k rozlousknutí bylo rovněž správné nastavení podmínek pro výběr dodavatele ve vazbě na smluvní výzkum tak, aby v průběhu realizace projektu nebylo nutné řešit problémy s uznatelností nákladů nebo snad riziko krácení dotace.

Díky propojení jednotlivých divizí naší poradenské skupiny jsme však dokázali vyřešit veškeré právní náležitosti a ušetřit klientovi spoustu času i nákladů, které by vznikly v rámci další spolupráce s externí advokátní kanceláří. Každá předložená část projektu musela projít schvalovacím řízením, během které jsme žádost pečlivě hlídali a administrovali veškeré požadavky poskytovatele dotace. Po schválení dotace jsme každou část projektu i nadále pečlivě dozorovali v průběhu realizace projektu, abychom předešli případným komplikacím s plněním podmínek dotace.

Výsledky

Klientovi jsme v konečném součtu získali dotaci v maximální výši 44 mil. Kč. Pomohli jsme významné české společnosti stát se prvním, kdo vyrábí nanotechnologické produkty a také transferuje své technologie do zahraničí. I přesto, že se v globálním měřítku objevují silní hráči, NAFIGATE zůstává jedinou firmou na světě, která je schopná díky rozsáhlým výzkumům s dotační podporou vyrábět přírodní polymer z odpadu. Díky úspěšnému čerpání dotace pro výzkum a vývoj může NAFIGATE realizovat veškeré výzkumné aktivity v České republice, podporovat talentované mladé vědce, aby se stali součástí výzkumného týmu, a vytvářet množství nových pracovních míst.

Vyjádření klienta

„Hledali jsme skutečně silného partnera pro dotační management. Profesionalita, s jakou se dotační specialisté firmy Grantex věnovali našim záměrům a hledali to nejlepší řešení nám potvrdila, že jsme takového partnera skutečně našli. Měli jsme jistotu, že společně vyřešíme velkou dotační výzvu a překonáme všechny problémy s tím spojené. Naše spolupráce dlouhé roky stojí na profesionalitě, jistotě a osobní odpovědnosti týmu Grantex.“

 

Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation, a.s.

Zaujal vás tento článek, není vám něco jasné a chcete se na něco zeptat nebo máte zájem o využití našich služeb? Neváhejte a ozvěte se nám.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru