Program rozvoje venkova – Investice do zemědělských podniků

Dotace na podporu zemědělských podniků. Příjem žádostí probíhá od 15. 6. 2021. Začněte s přípravou svého projektu včas, rádi vám pomůžeme.
Divinova

Veronika Divinová

27. 4. 2021
photostheart-zldcovabxsk-unsplash

V RÁMCI TOHOTO PROGRAMU LZE PODPOŘIT PODNIKY ŽIVOČIŠNÉ I ROSTLINNÉ VÝROBY.

Cílem je:

 

 • modernizovat
 • snížit náklady na výrobu
 • zvýšit účinnost výrobních faktorů
 • zvýšit jakost vyráběných produktů 
 • využívat nové technologie s výrazným inovačním potenciálem

Kdo může být žadatelem?

 • Žádat může zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Vyšší mírou podpory se plánuje zvýhodnit mladé začínající zemědělce, což může být fyzická nebo právnická osoba, která zahájila svou činnost minimálně pět let před žádostí o dotaci. Platí, že nesmí být ke dni podání žádosti starší 41 let.

Výše dotace

 • Výše podpory je až 50 % způsobilých výdajů.

 • Podpora může být navýšena až o 5% v případě, že žadatel splní podmínky mladého začínajícího zemědělce, nebo pokud podniká v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě. Maximálně to tedy může být až 60 % způsobilých výdajů.
   

 • Minimální částka je 250 000 Kč a maximální 50 mi. Kč.

Na co lze dotaci využít:

a) živočišná výroba:

 • pořízení technologií
 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor,
 • rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby či
 • rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva

b) rostlinná a školkařská výroba:

 • pořízení technologií pro posklizňovou úpravu,
 • výstavba a rekonstrukce staveb pro posklizňovou úpravu,
 • skladování a expedici (včetně technologií na čištění technologických vod),
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů, chmelnic či révy vinné,
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, zahradnických a speciálních staveb

c) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

d) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech

e) výstavba, rekonstrukce a obnova retenčních nádrží

f) pro body a) a b) je možno využít dotaci i na obecné náklady spojené s realizací a přípravou projektu

g) mobilní oplocení

Co je třeba splnit

 1. Realizace na území ČR kromě hlavního města Prahy.
 2. Kladné zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.
 3. Podmínka finančního zdraví žadatele.
 4. Pokud projekt vyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je podmínkou přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
 5. Projekt nesmí mít jako hlavní cíl pouze snížení konečné spotřeby energie pomocí zateplení budovy.

Doufáme, že vám náš článek přiblížil problematiku investic do zemědělských podniků za pomocí dotací, ale pokud byste stále váhali, který záměr je pro váš projekt nejvhodnější, a jak ho správně zpracovat, obraťte se na nás.

Potřebujete pomoci s žádostí o dotaci?

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru