Program rozvoje venkova – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí probíhá od 15. 6. 2021. Začněte s přípravou svého projektu včas, rádi vám pomůžeme.
Divinova

Veronika Divinová

22. 4. 2021
Program rozvoje venkova - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_1 (1)

Tento konkrétní program má za úkol zvýšit efektivitu výroby a celkovou konkurenceschopnost malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských projektů. Zároveň se počítá s pozitivním vlivem na rozvoj místních trhů a se zkrácením dodavatelských řetězců.

Kdo může být žadatelem?

 • Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), musí navíc splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku a jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil minimálně 45%.
 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu a výrobce krmiv. Oba tito výrobci musí splnit podmínku mikro, malého nebo středního podniku a zároveň je jeho podíl ze zemědělské prvovýroby méně než 45%.
 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu a výrobce krmiv. V tomto záměru to mohou být i velké podniky, ale v případě, že jsou zároveň vedeni v Evidenci zemědělského podnikatele.

Na co lze dotaci využít:

 • Dotace je možná pouze na investiční výdaje a platí závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů a jejich životnosti.
 • Konkrétně se počítá s podporou například investic do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investic souvisejících s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Výše dotace

 • Jedná se o přímou nenávratnou dotaci a částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč do 75 mil. Kč včetně.
 • Výše dotace je až 50 % ze způsobilých výdajů.

Co je třeba splnit

 1. Realizace na území ČR kromě hlavního města Prahy.
 2. Podmínka finančního zdraví žadatele.
 3. Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv, výrobní proces pak zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. U krmiv je výstup určen pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb), ale ne pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele.
 4. Nutnost uspořádaných majetkových poměrů k místu realizace projektu.

Věříme, že problematika dotací na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je vám po přečtení našeho článku o něco bližší. Pokud byste stále měli nějaké nejasnosti či chtěli zjistit, na co konkrétně by váš podnik mohl získat dotaci nejen v oblasti zemědělství, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru