Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Zajímá vás, jaká jsou úskalí přípravy žádosti o dotaci a k čemu je dobré spolupracovat s poradenskou firmou? V rozhovoru se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky.
Divinova

Veronika Divinová

7. 9. 2020
interview-rozhovor-mikrofon-microphone (2)

Obec Proboštov získala dotaci na rekonstrukci mateřské školy.  Kromě samotné rekonstrukce mateřské školy, byla v loňském roce zahájena rekonstrukce rozsáhlého okolního pozemku s cílem vybudovat přírodní zahradu a vést děti k enviromentální výchově v přirozeném prostředí. Připravili jsme si pro vás rozhovor s paní starostkou, jako s úspěšným žadatelem o dotaci. 

V posledních 5 letech jste se pustili do rekonstrukce školky. Mají současní rodiče vysoké nároky na moderní a prostředí škol a školek? V čem jsou jejich nároky jiné v porovnání s rodiči před např. 10–15 lety?

Rekonstrukce školních budov probíhá v podstatě kontinuálně posledních minimálně 10 let. Začali jsme zateplením pláště, novou střechou a výměnami výplní. V posledních 5 letech pak probíhá obnova herních prvků, revitalizace zahrad a aktuálně probíhá rekonstrukce koupelen a sociálek. Dle mého názoru se požadavky současných rodičů příliš neliší  od těch před 10 – 15 lety. Rozhodující pro rodiče stále je prostředí bezpečné, útulné s příjemným a profesionálním personálem.

Z jakého důvodu jste se do rekonstrukce pustili? Co bylo rozhodující?

Do rekonstrukcí jsme se pustili z důvodu hledání energetických úspor, „zkomfortnění“ prostředí, požadavků dotčených orgánů, ale i z důvodu, že mají některé prostory zkrátka již „odžito“. Samozřejmě nám záleží i na modernizaci vnitřního prostředí a revitalizaci okolí – zahrad.Do rekonstrukcí jsme se pustili z důvodu hledání energetických úspor, „zkomfortnění“ prostředí, požadavků dotčených orgánů, ale i z důvodu, že mají některé prostory zkrátka již „odžito“. Samozřejmě nám záleží i na modernizaci vnitřního prostředí a revitalizaci okolí – zahrad.

Zpřísňují se také požadavky na zřizovatele ze strany státu?

Zpřísňují, ale především z pohledu zajištění bezpečnosti dětí a hygienických předpisů.

Jaké potřeby mají současné děti? Je nutné více přemýšlet na funkčností vybavení?

Za mne se domnívám, že stejné jako děti před lety. Nicméně se stávajícím pokrokem v IT technologiích, naukou dětí, ale i s ohledem na požadavky týkající se venkovního prostředí je opravdu nezbytné „jít s dobou“ a klást důraz i na funkčnost vybavení.

Na spolufinancování rekonstrukce jste využili programu IROP. Věděli jste od začátku, že bude třeba využít pomoci poradenské agentury při administraci žádosti?

Program IROP je co do administrativních náležitostí velmi náročnou žádostí o dotaci a vzhledem k časové náročnosti zpracování takové žádosti bylo pro nás od počátku jasnou volbou využití poradenské agentury, v tomto případě GRANTEXu.

„NEJVĚTŠÍM ÚSKALÍM PŘÍPRAVY ŽÁDOSTI JE ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ.“


— Jana Životová, starostka —

Co vás přesvědčilo ke spolupráci se skupinou GRANTEX ADVISORY GROUP? A jakou hlavní výhodu vidíte ve spolupráci námi?

Se společností GRANTEX spolupracuji několik málo posledních let a jsou pro mne jasnou volbou při „komplikovanějších“ žádostí o dotaci. Přesvědčil mne zcela profesionální přístup, a především vysoká úspěšnost získání dotací. Velmi se mi také líbí osobitý přístup ke každému z klientů. Zároveň si mne získali ochotou pomoci a kdykoliv poskytnou radu třeba jen po telefonu.

Je podle vás postup při žádosti o dotaci složitý?

Složité spíše je, že každý program má stanovený jiný postup a je těžké se v nich orientovat.  To je jeden z důvodu, proč využíváme služeb společnosti GRANTEX, která má absolutní přehled o jednotlivých dotačních titulech. Některé dotace si obec zpracovává sama, jedná se především o krajské a národní dotace. I u těchto však nemá GRANTEX problém nám kdykoliv poskytnout rady a pomoci.

Jaká jsou největší úskalí?

Největším úskalím je administrativní náročnost a propojení jednotlivých souvisejících dokumentů.

Na co by se měla obec dopředu připravit? Co by neměla opomenout

Zcela jistě by měla být obec připravena projektově a měla by vycházet ze svých strategických cílů.

Nastal během realizace nějaký problém, který bylo třeba překonat?

Při každé realizaci vždy nastane nějaký problém. Ty jsou však od toho, aby se řešily. Není třeba ihned „házet flintu do žita“, ale postavit se problémům čelem a řešit je především včas se zhotovitelem, poskytovatelem dotace a primárně s administrátorem projektu.

Umíte si představit, že by čerpání dotace nevyšlo? Byli jste připraveni také na tuto variantu?

Umím. Za „normálních okolností“ bychom pravděpodobně projekt realizovali plně vlastními prostředky. Letošní rok je však jiný – vlivem coronaviru došlo ke snížení daňových příjmů obcí a je nutné hospodařit s rozvahou. Tedy bez dotace bychom projekt jistě v letošním roce realizovat nemohli.

Co by následovalo v případě neudělení dotace?

Projekt by byl odsunut do dalších let s tím, že by se obec pokusila získat dotaci v rámci jiného projektu.

Co byste poradila obcím, které zvažují čerpání dotace právě např. na rekonstrukci školy/školky?

Určitě bych doporučila stanovit si jasné cíle, tedy co od rekonstrukce očekávám. Poté nechat zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci a tuto již tvořit s případnou poradenskou agenturou. Dotací není třeba se bát, je ale bezpodmínečně nutné mít po ruce partnera, který dané tématice rozumí, a tím v našem v případě je společnost GRANTEX.

Za rozhovor děkujeme paní starostce obce Proboštov a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Zaujal vás tento rozhovor nebo chcete využít služeb našich odborníků? Neváhejte a napište nám.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru