TISKOVÁ ZPRÁVA: Město Hrob realizuje přístavbu tělocvičny, pomohla dotace ve výši 20 mil. Kč

Město Hrob se již v roce 2013 začalo myšlenkou přístavby tělocvičny pro základní školu. Nyní konečně získali dotaci ve výši 20 mil. Kč z programu Ministerstva financí ČR a můžou tak začít s realizací. Dotaci se městu podařilo získat díky spolupráci s naší poradenskou skupinou GRANTEX ADVISORY GROUP.
Divinova

Veronika Divinová

8. 9. 2020
telocvicna-dotace

Město Hrob se pustilo do realizace přístavby tělocvičny k základní škole, která je ve městě jediná. Celkový náklad na tuto akci je téměř 48 mil. Kč, 20 mil. Kč však zastřešila dotace z programu Ministerstva financí ČR. Dotaci se městu podařilo získat díky spolupráci s poradenskou skupinou GRANTEX ADVISORY GROUP.

Město Hrob se nachází v okrese Teplice v nádherné přírodě v Ústeckém kraji. I s počtem 2000 obyvatel je zde překvapivě živo, pořádají se akce různého charakteru a městečko počítá s dalším rozvojem obyvatelstva již v nejbližším horizontu. Pomalu se zvyšuje počet populace a silné ročníky dětí začaly navštěvovat základní školu. Za uplynulých 10 let se počet žáků ve škole navýšil o 56 osob, tj. proběhlo navýšení kapacity o jednu čtvrtinu. Z tohoto důvodu již po mnoho let hledal zřizovatel školy řešení pro svoji jedinou základní školu, která zoufale postrádala tělocvičnu pro výuku tělesné výchovy na obou stupních. Prakticky po celé 21. století se výuka odehrává v nevyhovujících prostorách stávající tělocvičny-herny ve škole, nebo v v budově Sokolovny, která je ale od školy vzdálená skoro půl hodiny chůze. To vše značně komplikuje školní výuku. Ani jeden prostor nesplňuje parametry všech sportů, které jsou v osnovách výuky základní školy. Některé sportovní hry probíhají pouze v provizorních podmínkách, což limituje žáky při účasti na okresních či oblastních soutěžích – nedosahují tak dobrých výsledků jako jejich vrstevníci. To se stává velikým limitem pro pedagogy, protože je téměř nemožné žáky motivovat.

Pojďme si dnes představit základní pojmy výzkumu a vývoje a vysvětlit si, čím se mezi sebou liší. Vy se díky správnému pochopení následujících pojmů budete nejen mnohem lépe pohybovat ve výzkumu a vývoji obecně, ale také v oblasti jeho financování.

 

Dotační výzvy ve většině případů konkrétně vymezují, jaké části výzkumu a vývoje podporují – a zde se setkáte s pojmy, kterým se dnes věnujeme. Pokud budete schopni správně pojmenovat jednotlivé fáze vašeho projektu, tak pro vás bude následně jednoduché sestavit si také plán dotačních výzev, o které se můžete v rámci vašeho projektu ucházet. Protože jak jsme již zmiňovali v prvním dílu našeho seriálu Úvod do výzkumu a vývoje, ucházet se můžete o dotaci v každé fázi projektu – od pořízení a vybavení laboratoře, přes mzdy na vaše současné i externí pracovníky až po nákup strojů a technologií, které jsou nezbytné k zavedení inovace do praxe vašeho podniku.

 

„Přístavba tělocvičny je nezbytným krokem pro zkvalitnění výuky a vůbec života v našem městě, současný stav je již delší dobu nevyhovující. Pedagogové i žáci tak mohou účelněji strávit svůj čas a věnovat ho rozvíjení své fyzické zdatnosti,“ říká stávající starosta města Hrob, pan Ing. Jiří Fürst. 

Jelikož časy na přesuny nezapadají do vyučovacích hodin, tělesná výchova je vyučována v odpoledních hodinách v jednorázových blocích. Odehrává se po obědě, což není pro výuku vhodné, stejně tak jako fakt, že ihned po výuce jdou děti uřícené domů a zvyšuje se tak riziko nachlazení. Navíc v zimních měsících výuka končí až po setmění a rodiče se o své děti při návratu bojí. Téměř pětina žáků dojíždí do školy z okolních obcí a musejí se tak vracet v pozdních hodinách, případně pro ně rodiče jezdí.

Dle vyjádření ředitelky základní školy Mgr. Aleny Křížové je současný stav užívání provizorních prostor pro výuku vysoce nepříznivý jak pro žáky, jejich rodiče, tak i učitele – dlouhodobě dehonestuje výuku žáků, plnění školního vzdělávacího programu i vykonávání profese učitelů tělesné výchovy. Stávající prostory navíc neodpovídají z hlediska prostorové bezpečnosti a hygienického zázemí. Chybí WC, šatny, vše je velice provizorní a pro 21. století velice nestandardní. V současné době jsou již využívána všechna variantní řešení, které město jako zřizovatel školy dokázalo dát dohromady. Dané varianty však nejsou efektivní a funkční a zamezují řádné a plnohodnotné výuce tělesné výchovy.

„Zvýšení kvality výuky žáků základní školy v Hrobu a nabídnutí prostor dalším zájmovým skupinám pro nás bylo prioritou, bohužel do té doby neexistoval vhodný dotační titul, který bychom mohli využít,” říká bývalý starosta a současný místostarosta Karel Hirsch.

Zřizovatel školy podnikl první kroky, a to již v roce 2013:

  • Zahájil práce na projektu stavby kopírující přirozené prostředí tzv. terénní vlnu
  • odkoupil veškeré pozemky, které jsou k zajištění stavby potřebné
  • aktivně vyhledával dotační titul na stavbu víceúčelové haly

Investiční záměr řeší přístavbu školní tělocvičny navazující na stávající budovu základní školy. Cílem je zajištění prostor pro výuku tělesné výchovy s nezbytným minimálním zázemím. Aktuálně probíhají stavební práce na přístavbě tělocvičny v ulici Komenského, kde se nachází zmíněná základní škola.  Budova bude mít moderní charakter zapadající do terénu. Stavební program zahrnuje vlastní víceúčelovou tréninkovou halu s vybavením pro výuku tělesné výchovy a provozování sálových sportů se zabudovaným sportovním vybavením: koše na basketbal včetně otočné upevňovací konstrukce, konstrukce pro šplh, lana, ribstole, mechanické kruhy včetně konstrukce, otočná hrazda, upevňovací konstrukce pro volejbal a tenis a ochranné sítě. Samozřejmostí je zázemí, které zahrnuje 4 šatny s kapacitou 24 osob s umývárnami. Dále šatna a umývárna pro vyučující, sociální vybavení, skladové plochy a technické zázemí. Přístavba je propojena se stávajícím objektem školy – i bezbariérově, ale disponuje i vlastním vchodem. Bezbariérově je také řešeno celé vstupní podlaží a sociální zařízení.

 

Dostavěná tělocvična bude sloužit zejména pro výuku tělesné výchovy Základní školy Hrob. Cílem projektu je centralizování výuky a vyučovacích pomůcek do jednoho místa, nic nebude nutné přenášet. Výuka se prodlouží, protože nebude nutné přemisťovat vybavení a dále nebude muset docházet ani pedagogický doprovod s žáky do jiné části města. Navíc se zvýší bezpečnost dětí při výuce a jednoznačně vzroste motivace jak pedagogů, tak i dětí k danému předmětu.

 

V odpoledních hodinách budou moci tělocvičnu využívat i zájmové organizace, které jsou podporovány městem, např. hasiči Hrob, TJ Sokol, TJ Fotbalový oddíl nebo Klub seniorů.

Doplňující informace k projektu:

Realizátor projektu: Město Hrob

Celkový rozpočet projektu: 47, 9 mil. Kč

Z toho dotace: 20 mil. Kč

Projekt Dostavba školní tělocvičny města Hrob je spolufinancován z národního dotačního programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí”.

Máte zájem o využití našich služeb, chcete se na něco zeptat nebo vás zaujal tento článek? Využijte naši nezávazné konzultace a napište našim specialistům. Rádi se vám ozveme zptáky.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru