TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Dolní Slivno za dotační podpory vybudovala sociální bydlení

Obec Dolní Slivno připravila projekt zaměřující se na sociálního bydlení. Díky němu v obci vznikl nový prostor k bydlení pro osoby v bytové nouzi, kde bytovou nouzí je myšlena událost, ve které člověk nemá možnost užívat žádné obydlí, užívá nevhodné obydlí nebo je ohrožen jeho ztrátou. Na tento projekt obec získala dotaci ve výši téměř 1, 28 milionu Kč. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.  
Divinova

Veronika Divinová

6. 10. 2020
tiskovazprava_slivno

Obec Dolní Slivno připravila projekt zaměřující se na sociálního bydlení. Díky němu v obci vznikl nový prostor k bydlení pro osoby v bytové nouzi, kde bytovou nouzí je myšlena událost, ve které člověk nemá možnost užívat žádné obydlí, užívá nevhodné obydlí nebo je ohrožen jeho ztrátou. Na tento projekt obec získala dotaci ve výši téměř 1, 28 milionu Kč. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.

Dolní Slivno se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Mladá Boleslav. Rozkládá se asi osmnáct kilometrů jihozápadně od Mladé Boleslavi. K 1. 1. 2020 zde podle údajů Českého statistického úřadu žilo 340 obyvatel. Obec aktuálně eviduje potřebu po poskytnutí sociálního bytu od jedné cílové skupiny, tou jsou osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel. Prostor, kde nové sociální bydlení vznikne, byl do této doby bez využití a nachází se v 2. NP, nad obecní poštou. Na tento záměr získala podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Slovy starosty obce pana Luboše Rambouska, kterému tato situace není lhostejná: „Obec Dolní Slivno je lokalizována mezi Prahou a Mladou Boleslaví – ceny nemovitostí i pronájmů jsou zde velice ovlivněny vysokými mzdami napříč regionem i poptávkou po pracovních silách ve Škoda Auto. Tak dlouhodobě vzniká nedostatek míst pro bydlení pro sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené občany. V obci aktuálně není žádná možnost dlouhodobého pronájmu. Ocitne-li se tak někdo z místních v nenadálé životní situaci, která ho přivede k akutní nouzi v oblasti bydlení, obec mu bohužel nemá co nabídnout. V Dolním Slivnu je bydlení nedostupné nejen finančně, ale vůbec.“

Přínosy tohoto projektu – kromě vytvoření nových kapacit pro bydlení a vytvoření prostoru pro sociální bydlení, jsou následující, např. dostupné a kvalitní sociální nájemní bydlení za přijatelnou cenu pro nájemce a s tím související nižší zatížení finančního rozpočtu. Poskytování sociální práce – aktivní řešení bytové krize, pomoc v „postavení se na vlastní nohy“, snaha o nezávislost, tito lidé tak dostávají možnost osamostatnění se, seberealizace. Dochází k zajištění rovnosti příležitostí, zároveň je to možná motivace k restartu životního plánu v souvislosti nejen s bydlením.

Z hlediska místního rozvoje Dolní Slivno neustále pracuje na zvelebování obce, na vytváření jeho infrastruktury. Tento fakt dokládají i již zrealizované projekty podpořené z operačních programů, spolufinancované Evropskou unií, tedy obnova původních cest a výsadeb či zřízení mateřské školy. Bez dotační podpory by to pro obec s nižším počtem obyvatel bylo jen velmi těžko realizovatelné. Celkový náklad na tento projekt činí 1, 84 mil. Kč.

 

S projektem obec začala v roce 2017. Bylo třeba splnit následující kroky, např. výběr zhotovitele projektové dokumentace a její zpracování, žádost o stavební povolení a nabytí právní moci, návrh řešení sociálního bydlení a analýza rizik. Dále je třeba vybrat zpracovatele studie proveditelnosti, musí dojít k rozdělení stavebního rozpočtu. Po podání žádosti o dotaci počkat na vyhodnocení projektu a na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto vše má obec již za sebou a mohla tak úspěšně vybudovat nový sociální byt.

Doplňující informace k projektu:

Realizátor projektu: Obec Dolní Slivno

Celkový rozpočet projektu: 1, 83 mil. Kč

Z toho dotace: 1, 28 mil. Kč

Projekt Sociální bydlení Dolní Slivno je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu

Hledáte možnosti jak financovat vaše projekty a záměry? Využijte služeb našich odborníků a napište nám.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru