TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Zlatá zrealizovala rozšíření chodníku díky dotaci z programu IROP

Obec Zlatá získala na úpravu komunikace pro chodce prostředky v hodnotě 2, 3 milionů korun z dotačního programu IROP. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.
Divinova

Veronika Divinová

13. 10. 2020
clanky-na-web-obrazky

Obec Zlatá získala na úpravu komunikace pro chodce prostředky v hodnotě 2,29 milionů korun z dotačního programu IROP. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.

 

Obec Zlatá se nachází v okrese Praha-východ a má přes 300 obyvatel. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího chodníku a návrh krátkého úseku nového chodníku, který je situován podél silnice II/101 v obci Zlatá. Cílem projektu je podpora bezpečnosti obyvatel, turistů a řidičů v obci. Celková délka chodníku v obci Zlatá je 547 m. Projekt byl dokončen ke dni 30. 6. 2020. Celková finanční náročnost projektu je necelých 2,9 mil. Kč.

Obec Zlatá je členem MAS Region Pošembeří a tento projekt byl plánován v souladu se Strategickým plánem MAS Region Pošembeří. Problémem všech členských obcí je umístění v blízkosti hlavního města Prahy, s čímž je spojená zvýšená intenzita dopravy. V důsledku toho dochází k přetěžování komunikací a zhoršování jejich technického stavu. Nedostatečné množství komunikací pro pěší, jejich zanedbanost a špatná kvalita tak může představovat zvýšené riziko pro bezpečný pohyb občanů v obci. V běžný pracovní den projede po trase skoro pět tisíc vozidel.

 „Rekonstrukce a vybudování části nového chodníku v obci Zlatá pro nás byly velkou prioritou. Nejen kvůli zvýšení bezpečnosti našich obyvatel a případných návštěvníků, ale také kvůli zajištění dobrého spojení pro pěší k zastávce veřejné hromadné dopravy a v neposlední řadě je to investice do zvelebování naší obce. Jsme rádi, že jsme díky tomuto projektu mohli splnit přání, které vyslovilo mnoho obyvatel naší obce,“ komentuje projekt Luboš Přibyl, starosta obce Zlatá.

„Projekt bylo nutné realizovat především kvůli bezpečnosti obyvatel obce. Vyzdvihnout lze zejména ohrožení straších obyvatel, kteří se v místech navrhovaného chodníku pohybují kvůli autobusovému spojení do okolních měst. Silnice II. třídy je zde značně vytížena. V blízkosti dotčeného chodníku jsou též místa občanské obslužnosti – úřad, hospůdka, dětské hřiště, zastávky veřejné dopravy. Pohyb chodců po dotčených místech je značný a lidé pohybující se po chodnících či mimo ně, byli ohroženi. Jsme rádi, že jsme se spolu se zástupci obce Zlatá mohli podílet na získání dotace pro tento projekt,“ dodává Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP, která zpracovala úspěšnou žádost o dotaci k tomuto projektu a projekt administrovala v době jeho realizace.

Doplňující informace k projektu:

Realizátor projektu: Obec Zlatá

Celkový rozpočet projektu: 2, 9 mil. Kč s DPH

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2, 4 mil. Kč s DPH

Z toho dotace: 2, 29 mil. Kč s DPH

Společnost GRANTEX dotace s.r.o., zpracovatel žádosti je součástí skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP a leader mezi českými poradenskými firmami zaměřenými na evropské a národní dotace i veřejnou podporu. Dotacemi se zabývá od roku 2012 a poskytuje komplexní servis od analýzy projektových záměrů přes přípravu žádostí, administraci projektů v době realizace až po jejich monitoring v době udržitelnosti.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru