Umělá inteligence pomáhá zvyšovat efektivitu výroby

Využití umělé inteligence (AI) v podnicích nacházejí podniky napříč všemi obory a i přesto, že dle nejnovějších dat Eurostatu je Česká republika na polovině evropského průměru v počtu firem, které AI využívají, tak zájem o tuto oblast meziročně stále roste.
Divinova

Veronika Divinová

9. 1. 2023
Umělá inteligence pomáhá zvyšovat efektivitu výroby (2)

Využití umělé inteligence (AI) v podnicích nacházejí podniky napříč všemi obory a i přesto, že dle nejnovějších dat Eurostatu je Česká republika na polovině evropského průměru v počtu firem, které AI využívají, tak zájem o tuto oblast meziročně stále roste.

 

S umělou inteligencí ve firmách se můžeme setkat u chatbotů, strojovém překladatelství, v personalistice při screeningu uchazečů, v chytrých aplikací (Google Lens), v personalizovaných obchodních nabídkách (NETFLIX), personalizovaných reklamách a propagaci nebo například pří efektivním řízením výroby (ŠKODA AUTO).

Česká služba Cerebrica Optimizer

Využití umělé inteligence pro zvyšování efektivity výroby se věnuje např. česká služba Cerebrica Optimizer, která na základě modelu a datové reality vytváří komplexní stavový obraz výrobního prostředí a aktuálních toků materiálu, energií a práce. Umělá inteligence této služby následně výrobní prostředí a toky monitoruje a při jakékoliv změně (nepřišel seřizovač, změna odvolávky, porucha na stroji, etc.) vytváří nový model budoucnosti (plán) – výrobní konfiguraci a výrobní toky přeplánuje při aktuální maximalizaci výrobní efektivity.

Umělá inteligence paralelně generuje predikce a možné scénáře krizových situací dříve, než nastanou. Díky tomu je schopna vytvořit alternativní verze plánů a realizovat vždy v daném časovém intervalu ten maximálně efektivní. Služba Cerebrica Optimizer převádí data výrobního prostředí na peníze – zvyšuje efektivitu o vyšší jednotky procent.Firma Cerebica získala ve spolupráci se ŠKODA AUTO a s firmou Twinzo za společné řešení Zlatou medaili mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v kategorii „Inovace v automatizační technice a Industry 4.0“.

 

Unikátní koncept Cerebrica s.r.o., zaměřený na inteligentní digitalizaci výrobních podniků, se jmenuje „Digitální továrna 2.0 (DT 2.0)“ a spočívá v průběžné implementaci čtyř základních přístupů.

Inteligentní plánování, klíčovou funkcí DT 2.0 je optimální modelování budoucnosti výrobního toku ve vztahu k aktuální realitě. Jedná se o schopnost vytvoření plánu ve více časových horizontech na základě aktuálních podmínek a schopnost okamžité změny tohoto plánu při situační změně (tj změna reálné situace, která má dopady na reálný výrobní tok a vynucuje si tak přeplánování).

Situační data v reálném čase, jsou nezbytná k porovnávání plánovaného výrobního toku a reálné konfigurace tento tok zajišťující. Čím dříve je zjištěna anomálie v plánované konfiguraci výrobního prostředí odpovídající plánu, tím dříve může dojít k přeplánování výrobního toku s cílem dosažení aktuálního optima za změněných podmínek a tím i udržení efektivity ve vzniklé situaci.

Umělá inteligence (predikce a preskripce), slouží na základě porovnávání situačního datového obrazu z kontinuálně sbíraných dat v aktuálním okamžiku a strojových znalostí získaných z historických dat k predikování možných strojových a procesních anomálií (poruch) a k následnému vytváření preskripcí (předpisů) jak tyto anomálie minimalizovat tak, aby došlo k co nejmenším ztrátám v hodnototvorném toku. Umělá inteligence umí následně vkládat do plánu tyto potenciálně nebezpečné predikované události a procesy k jejich řešení s tím, že paralelně udržuje několik verzí plánu, z nichž realizuje vždy ten z ekonomického hlediska nejvýhodnější.

Integrace do stávajícího výrobního a informačního prostředí. Výše uvedená funkcionalita je kompatibilní se stávajícími informačními systémy (ERP, MES, APS, etc.) a standardními rozhraními výrobních zařízení. Vůči stávajícím systémovým prvkům je tedy neinvazivní. Tyto pouze rozšiřuje a vzájemně propojuje tak, aby bylo možné situačně reagovat na kontinuálně se vynořující změny v realitě.

Základem DT2.0 je tedy unikátní soubor funkcionalit umožňující kontinuálně sbírat a vyhodnocovat data v logice výrobního procesu, v souladu s těmito daty plánovat a přeplánovat při situační změně, ideálně s naučeným systémem, jak tuto změnu detekovat dříve, než nastane na základě rozpoznaných symptomů. Tento soubor funkcionalit je realizován jako služba výrobní inteligence s obchodním názvem Cerebrica Optimizer.

Zaujalo vás téma zvyšování efektivity výroby a její digitalizace?

 

Přihlaste se náš Online seminář: Dotace, digitalizace a umělá inteligence v roce 2023 – firmy, který pro vás připravujeme na úterý 31. ledna 2023 od 10 hod. Seminářem vás provede senior obchodní manažerka GRANTEX Zuzana Koutná společně se zakladatelem společnosti Cerebrica Ing. Zdeňkem Havelkou, PhD.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Zdeněk Havelka

Více jak 20 let zkušeností při návrhu a realizaci inovativních projektů ve firmách orientovaných na pokročilou digitalizaci. Od roku 2018 zavádění umělé inteligence do firem - unikátní kyberfyzikální přístup kombinující ontologicky definovanou expertní umělou inteligenci a reinforcement learning. Na tomto základě realizace platformy Cerebrica k modelování, řízení a případnému rychlému přeplánování výrobního toku s cílem udržení maximální možné efektivity ve volatilním prostředí firemního života.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole





    Přejít nahoru