Aktuální situace ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám

Současná situace s Ukrajinou může pro dodavatele ve stavebnictví znamenat značné těžkosti při plnění existujících závazků ze smluv uzavřených na plnění veřejných zakázek kvůli zdražení stavebního materiálu a také odlivem pracovních sil.
Divinova

Veronika Divinová

3. 4. 2022
Aktuální situace ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám

Současná situace může pro dodavatele ve stavebnictví znamenat značné těžkosti při plnění existujících závazků ze smluv uzavřených na plnění veřejných zakázek na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Komplikace jsou způsobeny výrazným zdražováním stavebního materiálu a dále odlivem pracovních sil v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

ZZVZ umožňuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jen za určitých podmínek upravených zejména v § 222 ZZVZ. Od této úpravy se bohužel nelze ani za současné situace zcela odchýlit a je potřeba hledat řešení v mezích tohoto zákona. 

 

Vzhledem k výše popsaným komplikacím je potřeba věnovat zvláštní pozornost aktuálním stanoviskům Ministerstva pro místní rozvoj a samozřejmě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která mohou pomoci zadavatelům i dodavatelům správně navigovat vzniklou situaci.

 

Je potřeba zdůraznit, že zadavatelům je výše zmíněnými institucemi doporučováno, aby na změny závazku, zejména změnu termínu a dále na změnu ceny, přistoupili za podmínky, že bude ze strany dodavatele zdokladována nutnost takové změny v konkrétním případě.  Pokud jde o odliv pracovních sil, dle doporučení by zadavatel (objednatel) by měl přistoupit na přiměřené prodloužení harmonogramu zakázky a navyšování ceny pouze v přímé souvislosti s odchodem pracovníků, a to o ty práce a náklady, které bylo nezbytné provést– např. zakonzervování stavby, hlídání stavby atp.

 

Je také potřeba počítat s tím, že v případě požadavku na změnu smlouvy bude dodavatel muset být připraven doložit, jaký reálný dopad má odchod pracovníků nebo zvýšení cen materiálů na konkrétní zakázku. K tomu upozorňujeme, že by si zadavatel měl zkontrolovat/ověřit, zda informace a podklady od dodavatele k požadované změně odpovídají skutečnosti (ze stavebních deníků, z dokumentace dodavatele, ze smluv a pracovních podkladů dodavatele, ověření, že pracovníci byli skutečně zaměstnanci dodavatele, případně jeho poddodavatele a pracovali na veřejné zakázce atp.).

S ohledem na výše uvedené dodavatelům doporučujeme průběžně evidovat např. počet odcházejících pracovníků, včetně charakteru a rozsahu jejich činností, doložení smluvní vztahů těchto pracovníků k dodavateli, ceny vstupních materiálů, jejich nárůst a aktuální dostupnost na trhu.

Pokud jde o nově zadávané zakázky, zadavatel by měl v rámci možností využít výhrady podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky měly umožnit pružněji reagovat na změny na trhu. V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací. Mezi ty mohou patřit údaje Českého statistického úřadu, indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit (např. Londýnská burza kovů), aktualizační údaje cenových soustav (např. RTS, URS).

 

Dodavatelům lze závěrem doporučit, aby u nových zakázek při seznámení se zadávací dokumentací rovněž zohlednili, zda zadavatel výše uvedená doporučení zapracoval v obchodních podmínkách. Následně by měl dodavatel zvážit, zda se ucházet o zakázku, kde aktuální situace na trhu není zadavatelem adekvátně zohledněna ve smluvním vztahu s dodavatelem.

Věříme, že pro vás byly tyto informace užitečné a budeme vám nadále přinášet zajímavé novinky a postřehy nejen z pracovního práva. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru