Chystaná novela zákoníku práce

Dne 12. září 2022 byl odeslán návrh novely zákoníku práce a některých dalších předpisů. Navrhovaná novela by měla zajistit transpozici evropských směrnic a zavést novou úpravu práce na dálku a elektronického podepisování a doručování. Níže stručně shrnujeme nejzásadnější z navrhovaných změn.

Petra Pavlištová

29. 9. 2022
novela

Úprava práce mimo pracoviště zaměstnavatele je aktuálně nedostatečná a je omezena pouze na § 317 zákoníku práce. Zaměstnavatelé tak mohou zvažovat, jak správně upravit smluvní vztahy se zaměstnanci, kteří pracují doma. Praktické problémy a nejistota se týkají například BOZP nebo úhrady nákladů, které zaměstnanci na home office vznikají.

NOVÁ PRAVIDLA PRO HOME OFFICE

Dle nově navržené úpravy je výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, možný na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohoda o práci na dálku musí obsahovat:

 

a) místo nebo místa výkonu práce na dálku;

b) způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly;

c) rozsah práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby;

d) způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem;

e) dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá;

f) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její kontroly, a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

 

Dále se nově zakotvuje povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku ve výši úhrnu průměrných nákladů na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla a dodávku vody apod., která je navrhována ve výši 2,80 Kč za započatou hodinu práce.

O práci na dálku budou zaměstnanci moci zaměstnavatele požádat. Případné zamítnutí jim bude zaměstnavatel muset odůvodnit.

NOVÁ PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Další změny se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. U dohod bude zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Podle novely budou mít tito zaměstnanci rovněž nově právo na poskytnutí veškerých překážek v práci. Dále zaměstnancům pracujícím na základě dohod při splnění zákonem stanovených podmínek vznikne právo na dovolenou.

Výše uvedené jsou jen nejpodstatnější novinky, které nám přináší novela zákoníku práce. Pokud Vás zajímají i další novinky nebo potřebujete poradit s aplikací výše popsaných změn, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Petra Pavlištová

Attorney

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru