DPH u nemovitých věcí od 1. ledna 2024

Finanční správa na svých stránkách již upozornila na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí z původně plánovaného termínu 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024. Touto novelou dochází k novému vymezení staveb pro účely uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů. Novela zákona se dotkne nejen oboru stavebnictví, ale také nájmu a dalších plnění spojených s nemovitostmi.

Lucie Kořínková

7. 11. 2023
Fotky web - 2023-11-07T142156.156 (1)

Vzhledem k některým nejednoznačným ustanovením se problematikou zabýval Koordinační výbor GFŘ a Komory daňových poradců ČR.

 

Ten se v prvé řadě zabýval vymezením pojmů „bytový a rodinný dům“. Tyto pojmy jsou totiž převzaty z nového stavebního zákona a zákon nově neuvádí jako podmínku, že bytové a rodinné domy musí být dle stavebně právních předpisů určeny k trvalému bydlení.  GFŘ však potvrdilo, že novelou zákona o DPH se věcně nic nezměnilo, a tudíž i nadále platí, že bytový a rodinný dům by měl být určen k trvalému bydlení.

 

Dále GFŘ souhlasilo se závěrem Komory, že finální znění nového stavebního zákona zahrnuje do rodinných domů i stavby, které podle předchozího stavebního zákona nebyly za rodinné domy považovány. Za rodinný dům bude tak možné považovat stavby mající třetí nadzemní podlaží, a to nejen pod krovem, ale též pod rovnou střechou.

 

Zároveň GFŘ potvrdilo, že pro účely DPH se výpočet podlahové plochy nemění, a i nadále je tedy možné vycházet z Informace GFŘ publikované v roce 2015.

 

Poslední otázka, která byla předkladateli položena byla, zda se mohou plátci DPH spolehnout na informace o typu nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí, jelikož katastr nemovitostí ze své podstaty představuje veřejný seznam obsahující údaje mimo jiné i pro účely daní. Dle vyjádření GFŘ je pro účely posouzení stavby stěžejní pouze zápis uvedený v katastru nemovitostí. Daňový subjekt nese důkazní břemeno pouze v případě, že se jedná o rodinný dům, kdy k zápisu do katastru nemovitostí došlo v době před aplikací nového stavebního zákona, tj. před 1. lednem 2024.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Lucie Kořínková

Lucie je v GRANTEXU daňovou poradkyní. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty. Ve skupině GRANTEX se věnuje všem tuzemským daním a mezinárodnímu zdanění. Při volbě studia se Lucie řídila citátem, že v životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. I proto se rozhodla pro Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru