Dražší energie, prominutí DPH

V rámci mimořádné události byla prominuta povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu, a to za předpokladu, že se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo byla přijata úplata (zálohy), u níž vznikla povinnost přiznat daň, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.
Divinova

Veronika Divinová

29. 10. 2021
Dražší energie, prominutí DPH_1 (1)

V poslední době jste jistě všichni zaznamenali zprávy o růstu cen plynu a elektřiny. Zároveň i zprávy o ukončení činnosti jednoho z velkých dodavatelů energií. V souvislosti s tím se aktuálně dosluhující vláda rozhodla, že bude v rámci mimořádné události prominuta povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu, a to za předpokladu, že se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo byla přijata úplata (zálohy), u níž vznikla povinnost přiznat daň, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

 

Prominutí se tedy nevztahuje jen na domácnosti, ale na veškeré dodávky elektřiny a plynu, tedy i distributorům a dalším podnikatelským subjektům.

 

Prakticky to znamená, že u vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (tj. provedením odečtu elektroměrů a plynoměrů) ve zmíněném období bude prominuta DPH u případného doplatku. Stejně je to i u záloh přijatých ve zmíněném období. Zákon o DPH a ani samotné rozhodnutí o prominutí daně však neukládá povinnost provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo měnit výši samotných záloh ve zmíněném období.

A JAK JE TO S NÁROKEM NA ODPOČET DANĚ?

Plátce DPH je oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, a u kterých mimo jiné bylo DPH aplikováno v souladu s právními předpisy. Naopak v případě, že by dodavatel energií na dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění (tj. dodávku energií) či k přijaté zálohové platbě ve výše uvedeném období, kdy je v platnosti prominutí DPH, DPH v rozporu s rozhodnutím na dokladu uváděl, pak by odběratel z těchto plnění nemohl uplatnit nárok na odpočet, a to ani za předpokladu, že předmětnou DPH uhradí, DPH je na dokladu uvedena a plnění bylo použito v rámci ekonomické činnosti.

 

Předmětná plnění uskutečňovaná plátcem či identifikovanou osobou by měla být zároveň vykázána na řádku 26 daňového přiznání. To znamená, že se nejedná o plnění, které by jakkoliv ovlivňovalo výši koeficientu pro případné krácení nároku na odpočet.

Generální finanční ředitelství zároveň k problematice prominutí DPH z dodávek energií vydalo oficiální Informaci k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu. Informace neuvádí, jak se bude postupovat při vyúčtování dodávek elektřiny a plynu. Zřejmě by se však mělo podstupovat dle ustanovení § 37a zákona o DPH.

I přesto, že je rozhodnutí ministryně financí v rozporu se Směrnicí EU, je více než pravděpodobné, že předmětné ustanovení bude od listopadu 2021 platné i přes námitky odborné veřejnosti, stejně jako tomu bylo u prominutí daně u respirátorů, u kterých mimo jiné došlo k prodloužení dosavadního prominutí daně, a to též do 31. prosince 2021.

 

V návaznosti na výše uvedené si vás dovolujeme také informovat o tom, že současná vláda zároveň schválila návrh novely zákona o DPH, dle kterého by měly být od 1. ledna 2022 dodávky elektřiny a plynu považovány za osvobozené plnění od DPH s nárokem na odpočet daně. Jelikož i toto ustanovení by bylo v rozporu se Směrnicí EU, byla vláda nucena obrátit se na Evropskou komisi s žádostí o umožnění tohoto postupu. Návrh této novely však musí úspěšně projít standardním legislativním procesem, který bude schvalovat už pravděpodobně nově ustanovená vláda. Ta se však ke znění výše uvedené novely zatím vyjádřila kriticky.

O DALŠÍM VÝVOJI VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru