Jak pomáhají naši advokáti?

Naše advokátní kancelář pomáhá podnikatelům uskutečňovat jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k úspěšnému podnikání v jejich oboru. Jak? Přečtěte si naší případovou studii a zjistěte víc!

Jan Jakl

10. 6. 2019
business-suit-690048-1920

Před vznikem firmy

Jeden z klientů se na nás obrátil s žádostí o pomoc v začátcích podnikání. Ve spolupráci s naším daňovým oddělením jsme pro něj připravili návrhy způsobu výkonu podnikání po právní a daňové stránce v České republice a v zahraničí.

 

Úvodním problémem, který jsme s klientem řešili, byl výběr vhodného typu obchodní společnosti pro provozování podnikání vč. vnitřního nastavení společnosti. Na základě jeho přání a možností jsme mu doporučili společnost s ručením omezeným a to po zohlednění relevantních právních i daňových aspektů. Na základě informací od klienta jsme nastavili fungování společnosti ve všech detailech, tedy:

 

 • způsob zastupování společnosti;
 • nastavení kontroly společnosti ze strany společníka;
 • nastavení práv v případě dalšího růstu společnosti;
 • vstupu dalších společníků;
 • získání veškerých podnikatelských oprávnění potřebných k jeho podnikatelské činnosti.

Po vzniku společnosti

Klientovi jsme pomohli s nastavením právního rámce fungování společnosti navenek vůči dalším osobám. Klient se k tomuto kroku nejdříve stavěl skepticky. Přišlo mu totiž zbytečné řešit již v tomto okamžiku přípravu různých smluv. Nejprve si myslel, že na dané právní vztahy není zapotřebí smlouvy, anebo si vystačí se vzory staženými z internetu. Klient nakonec ocenil, že veškeré důležité obchodní vztahy má zasmluvněny způsobem, který chrání především jeho zájmy a to jak v běžném obchodním styku, tak pro případ sporu.

 

Naše advokátní kancelář pro klienta připravila veškeré smlouvy nezbytné k provozu podnikatelské činnosti a dalšího rozvoje společnosti, zejména však se zaměřením na dvě typické oblasti, které musí řešit téměř každý podnikatel:

 

 1. pracovněprávní dokumenty;
 2. smlouvy se svými odběrateli a dodavateli.

Pracovněprávní dokumenty

Jednalo se mimo jiné o jednorázovou přípravu vzorové dokumentace, která je s menšími modifikacemi na konkrétní případ použitelná pro většinu smluvních vztahů, které klientovi jako podnikateli vznikají. Tato investice pro klienta znamenala finanční úsporu jak v úvodu spolupráce se třetími osobami, kdy nemusí pokaždé nechat připravovat nové smlouvy, tak i v případě možných sporů ze smluv, které by byly tradičně způsobené chybami a nedostatky ve smlouvách nepřipravených advokáty.

 

V rámci pracovněprávních dokumentů jsme připravili vzorové pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti a zároveň i některé dokumenty pro případ ukončení pracovního poměru. Už v tomto stádiu jsme poskytli klientovi poradenství ohledně nastavení benefitů pro zaměstnance a různých detailů týkajících se pracovního poměru zaměstnance za účelem zlepšení práv a ochrany klienta jako zaměstnavatele, a to i s ohledem na ekonomickou stránku. Klient následně sám zjistil, že připravené vzorové pracovní dokumenty mu pomohly zabránit vzniku soudního sporu s bývalým zaměstnancem, který chtěl napadnout ukončení pracovního poměru. Také správné nastavení vnitropodnikových benefitů mu pomohlo zajistit výhodu při hledání zaměstnanců na dnes tak konkurenčním trhu práce a zároveň daňovou úsporu na jednotlivé zaměstnance.

Smlouvy s odběrateli a dodavateli

Druhou oblastí byla příprava smluv pro smluvní vztahy s obchodními partnery klienta, a to jak s dodavateli, tak zejména s jeho odběrateli. Na základě našeho doporučení jsme zjednodušili celkový proces prodeje výrobků klienta odběratelům, kde klient může nyní využívat kombinaci jednoduché smlouvy doplněné o všeobecné obchodní podmínky, na základě kterých se pak provádějí jednotlivé dílčí objednávky. V případě jednorázových dodávek zboží klient tak pouze doplní jednoduchou smlouvu o identifikaci svého zákazníka a předmětu koupě a ve zbývající části použije své univerzální obchodní podmínky. V případě svých stálých odběratelů si rámcovou smlouvu nastaví dílčí dodej výrobků na základě běžných objednávek, které pak mohou probíhat i formou zaslaných e-mailů. Výše uvedené nastavení vedlo k zjednodušení administrativy klienta a přineslo právní jistotu při vzniku potencionálních sporů.

Klientovi dosud poskytujeme právní poradenství v běžné korporátní agendě i složitějších věcech. Můžeme hrdě prohlásit, že klientovi se po našem boku daří, má již více než padesát zaměstnanců a chystá se rozšířit svou podnikatelskou činnost do zahraničí.

 

Chtějte i vy právní servis na míru vašim potřebám.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Jan Jakl

Mgr. Jan Jakl absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Manchester Metropolita University ve Velké Británii absolvoval kurz evropského práva. Působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních korporací a právem nemovitostí. Vzhledem ke svým zkušenostem, schopnostem a profesním úspěchům se Mgr. Jan Jakl stal managing partnerem v advokátní kanceláři GRANTEX legal s.r.o.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru