Jak se bránit proti možnému krácení, či vrácení dotace?

Byla vám poskytnuta dotace a nyní vám hrozí její vrácení nebo krácení? Netušíte jak se bránit? V našem článku se dozvíte základní informace, jak nejlépe postupovat a čeho lze dosáhnout.
Divinova

Veronika Divinová

14. 5. 2020
investment-3999136-1920

Často se setkáváme s tím, že přestože společnosti postupovaly v rámci využívání získané dotace a její administrace zcela s pravidly daného dotačního programu a dodržovaly právní předpisy, dospěje poskytovatel dotace k opačnému názoru a požadujevrácení dotace či její zkrácení. Právě v takovéto situaci je důležité nezůstat nečinný a zabránit nedůvodnému krácení, odnětí celé dotace nebo její části. I v případě porušení některé podmínky poskytnuté dotace, to nemusí znamenat povinnost vracet dotaci celou, jak požaduje poskytovatel, ale pouze její poměrnou část.

 

Právní předpisy v tomto ohledu poskytují příjemci dotace několik různých způsobů obrany. Ty je vždy nutné zvolit v závislosti na formě rozhodnutí či smlouvy, na základě které (kterého) byla dotace poskytnuta, a dále v závislosti na tom, čeho a jakou formou se konkrétně poskytovatel dotace domáhá.

Nejdůležitějším prvním krokem je však vždy posouzení oprávněnosti závěrů ohledně krácení nebo vrácení dotace a následně zvolení vhodné argumentace a procesního postupu. 

Doporučujeme se v těchto situacích vždy co nejdříve obrátit na odborné poradce, kteří Vám s tímto poradí a posoudí možnosti úspěchu v případě obrany. Obecně platí, že čím dříve se klient začne bránit proti neoprávněnému postupu, tím spíše a rychleji dosáhne úspěchu.

Kontaktujte nás Co řeší naši klienti a v čem vám můžeme také pomoci

1. Výzva ke krácení dotace

 

Pokud jste tak například obdrželi výzvu k vrácení dotace, je hned v úvodu nutné posoudit, zda se jedná o oprávněný požadavek (např. došlo-li k porušení pravidel z vaší strany), nebo je to nárok nedůvodný v celém rozsahu nebo alespoň v části. Podle tohoto posouzení je pak vhodné zvolit postup, který bude pro vás jakožto příjemce dotace co nejvýhodnější. Je-li výzva oprávněná, je vhodné co nejdříve vrátit poskytnutou dotaci, aby se klient vyhnul případnému placení penále, které mu v této souvislosti může vzniknout. Není-li však oprávněná, je nutné se bránit vždy těmi správnými procesními prostředky a vhodně zvolenou argumentací. Z našich zkušeností víme, že poskytovatel dotace často požaduje vrácení dotace ve výši 100 %, i když závažnost porušení pravidel není tak vysoká, aby byl příjemce povinen vracet dotaci v plné výši. Zejména v těchto případech má smysl se bránit a požadovat snížení povinnosti vracet dotaci na nižší částku, což v optimálním případě může znamenat až úplné zbavení se povinnosti vracet vyplacenou dotaci.

 

2. Veřejnoprávní smlouva

 

O tom, že je vždy důležité zvolit správný procesní prostředek obrany, svědčí případ veřejnoprávních smluv. Pokud jste uzavřeli s poskytovatelem dotace veřejnoprávní smlouvu, na základě které vám vznikl nárok na poskytnutí dotace, a poskytovatel nyní nechce vyplatit dotaci (např. z důvodu jejího krácení na základě sankce), lze se proti tomuto postupu bránit. V tomto případě lze podat návrh na zahájení sporného řízení, jehož účastníky budete vy jakožto příjemce dotace a správní orgán, který dotaci poskytl. Samotný spor pak bude rozhodovat nadřízený správní orgán. Pokud by toto sporné řízení dopadlo opět ve váš neprospěch, lze se proti tomuto rozhodnutí bránit i u správních soudů. Jedná se tak například o jednodušší postup, kdy není nutné v případě neúspěchu absolvovat „kolečko“ u správních orgánů, ale bránit se přímo u soudů.

Má cenu se bránit

Obrana proti možnému krácení dotace nebo jejímu odnětí je poměrně složitou oblastí, kde je nutné znát, jak procesní postupy obrany, tak i samotné dotační podmínky. Tuto synergii vám právě nabízí naše poradenská skupina GRANTEX, kdy se vašemu případu mohou společně věnovat naši renomovaní dotační poradci ve spolupráci se zkušenými advokáty. Pokud vám hrozí ztráta dotace nebo vám již byla v této věci výzva ze strany správního orgánu doručena, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete využít našich služeb nebo vás jen zaujal tento článek a chcete se na něco zeptat? Využijte náš formulář a napište nám, rádi vám ozveme zpět.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru