Konsolidační balíček a jeho dopady na podnikatele

V dalším dílu seriálu pro zaměstnavatele jsme pro vás připravili přehledný výčet návrhů opatření konsolidačního balíčku Česko ve formě, jejichž schválení by nejvíce ovlivnilo právě podnikatele.

Michaela Roblová

25. 5. 2023
Finance

Dne 11. května 2023 představila Vláda ČR konsolidační balíček s názvem Česko ve formě, který má za cíl snížit deficit státního rozpočtu. Jedná se zatím pouze o návrh, který bude ještě před jeho účinností muset projít oběma komorami Parlamentu ČR. Pokud vše půjde podle současného plánu, opatření by měla začít platit už od 1. ledna 2024. Vzhledem k tomu, že většina těchto změn míří na podnikatele, přinášíme níže jejich stručné a přehledné shrnutí.

Daňová problematika

Vyšší daň z příjmu právnických osob – z 19 na 21 %, což je považováno za průměr v EU. Země jako například Rakousko, Itálie nebo Španělsko mají daň výrazně vyšší, a to kolem 25 %.

 

Zrušení některých daňových úlev zaměstnanců – školkovné, sleva na studenta, odpočet za odborové příspěvky, odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání.

 

Zrušení osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů – jedná se o benefity, jako jsou například nadlimitní stravenky, poukazy na sport nebo na kulturu, ale i na vzdělávací kurzy. V současnosti tyto benefity zaměstnanec nedaní a zaměstnavatel si je může vykázat do nedaňových nákladů.

 

Omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů – při nákupu osobního automobilu pro podnikatelské účely budou daňově uznatelné pouze první dva miliony korun z ceny vozu.

 

Redukce počtu sazeb DPH a zvýšení spotřební daně – součástí návrhu je i redukce počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12% místo stávajících 3 sazeb (10, 15 a 21 %) a zvýšení spotřební daně.

Pracovněprávní vztahy

Změny v oblasti dohod o provedení práce (DPP)
Obecnou problematiku fungování dohod o provedení práce (DPP) jsme Vám v minulosti již představili. S fungováním DPP jsou však v dnešní době spojeny i další problémy, které vyšly najevo hlavně v průběhu pandemie koronaviru. Protože je DPP na jednu stranu „levnější“ a pro obě strany výhodnější, nese to s sebou pro zaměstnance i nevýhodu v podobě toho, že po dobu práce na DPP se neúčastní povinného pojištění.

Co ukázala praxe?

V praxi tak vznikala situace, kdy zaměstnanec pracoval například na 4 DPP najednou, vydělal si dostatek peněz na živobytí, ale když potřeboval ošetřovné, neměl na něj nárok. Zároveň by se takto získané úlevy velmi výrazně projevily ve výpočtu jeho důchodu, protože by vykázal zkrácenou dobu účasti na povinných odvodech zaměstnanců.

V dnešní době je limit pro vznik účasti na pojištění 10 000 Kč. Pracovník však může mít DPP do limitu 10 000 Kč u více zaměstnavatelů a neplatit odvody. Aby se do budoucna situace napravila a zaměstnanci pracující na DPP byli více chráněni (a nemohli se odvodům vyhýbat), navrhuje Vláda ČR 2 nové limity pro vznik účasti na pojištění:

 

  • první limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy (odpovídá přibližně 10 000 Kč),
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Další novinkou je pak i evidence DPP na ČSSZ, aby ČSSZ mohla vyhodnotit, zda nedochází k souběhu dvou a více DPP.

 

Nemocenské pojištění zaměstnanců – aktuálně hradí za zaměstnance nemocenské pojištění pouze zaměstnavatel, a to ve výši 2,1 % hrubé mzdy. Nově by se k tomu měla přidat i úhrada na straně zaměstnance, a to ve výši 0,6 % hrubé mzdy.


Výše uvedený výčet navrhovaných změn není kompletní. V konsolidačním balíčku najdeme ještě mnoho dalších změn, které mají vést k úsporám státního rozpočtu. Další vývoj změn, které na vás mohou mít dopad jako na podnikatele a zaměstnavatele pro vás budeme dále sledovat. Máte již teď něco k řešení v dané oblasti?

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Michaela Roblová

Associate

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru