Musíte propouštět? Poradíme vám, na co si dát pozor

Pár praktických rad, na co si dát pozor při ukončování pracovního poměru.
Divinova

Veronika Divinová

15. 7. 2020
hiring-zu8wp0

Musíte propouštět? Poradíme vám, na co si dát pozor

V předchozím článku jsme se věnovali možnostem úspory mzdových nákladů. Co však dělat a na co si dát pozor, pokud nejsou dané úspory postačující, a jste tak nuceni přistoupit k propouštění zaměstnanců? Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o aktuální otázku, kterou řeší mnoho zaměstnavatelů, připravili jsme si pro vás přehled nejzásadnějších oblastí a otázek, které je důležité vzít v úvahu při propouštění.

 

Způsob a důvod ukončení pracovního poměru:

 

Jednou z nejzásadnějších otázek při ukončení pracovního poměru je, jakým způsobem ho ukončit. I přes mimořádnou situaci v související s COVIDem, lze pracovní poměr nadále ukončit pouze způsobem dle zákoníku práce, tj. zejména dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. S ohledem na možné riziko napadání neplatnosti výpovědi ze strany zaměstnance vždy doporučujeme primárně uzavírat se zaměstnancem dohodu o ukončení pracovního poměru. Kromě větší právní jistoty je její výhodou, že zaměstnanec může skončit hned nebo před uplynutím výpovědní doby.V tom případě mu nemusíte platit mzdu za výpovědní dobu, pokud s tím souhlasí, to se však nevztahuje na povinnost platit odstupné viz níže.

 

Pokud dohoda není možná, bude v současnosti připadat v úvahu u zaměstnanců, kteří neporušují žádné povinnosti, zejména výpověď pro nadbytečnost. Předpokladem dané výpovědi je rozhodnutí o organizační změně, které bude mít za následek nadbytečnost konkrétního zaměstnance. Pokud však uděláte organizační změnu pouze „naoko“ (např. z důvodu, že se chcete zbavit nežádoucího zaměstnance, a následně přijmete nového zaměstnance na stejnou pozici), vystavujete se riziku, že v případě soudního sporu bude výpověď posouzena jako neplatná.

 

Především v případě výpovědí proto vysoce doporučujeme se vždy obrátit na právníky, kteří vám s její přípravou pomohou a rovněž posoudí, zda jsou naplněné výpovědní důvody podle zákoníku práce. Tímto způsobem podstatně snížíte riziko možné neplatnosti rozvázání pracovního poměru.

Musím platit zaměstnanci odstupné?

Podle zákoníku práce má zaměstnanec nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru z důvodu zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodu nadbytečnosti zaměstnance. Jeho výše je odstupňovaná podle délky trvání pracovního poměru. Mnoho zaměstnavatelů však neví, že odstupné náleží zaměstnanci v případě ukončení výpovědí z daných důvodů, ale i v případě ukončení dohodou z týchž samých důvodů.

 

Navíc je nutné si vždy pohlídat, zda jste si se zaměstnancem nedohodli ve smlouvě vyšší odstupné. V takovém případě má zaměstnanec nárok na sjednanou výši odstupného.

Nesjednali jste si odlišnou výpovědní dobu?

U výpovědí platí obecně zákonná výpovědní doba 2 měsíce. V pracovní smlouvě však může být sjednána i odlišná výpovědní doba (např. 3 měsíce). V tom případě je nutné dodržovat délku sjednané výpovědní doby. Co se týká běhu výpovědní doby, tak obecně platí, že výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pozor na počet propouštěných zaměstnanců

V případě většího počtu propouštěných zaměstnanců např. z důvodu nadbytečnosti je nutné si pohlídat, zda se nejedná již o hromadné propouštění. Konkrétní počty jsou stanovené v zákoníku práce a závisí od celkového počtu zaměstnanců (např. u zaměstnavatelů zaměstnávající 20 až 100 lidí se jedná o hromadné propouštění, pokud se propouští alespoň 10 zaměstnanců).

Pokud by se totiž mělo jednat o hromadné propouštění, budete mít jakožto zaměstnavatel celou řadu dalších povinností, které musíte splnit (např. oznamovací povinnost vůči úřadu práce, povinnost projednat propouštění se zaměstnanci nebo odborovou organizací atd.).

Konkurenční doložka

Při ukončení pracovního poměru je nutné  zkontrolovat i to, zda nebyla se zaměstnancem v rámci pracovní smlouvy sjednána konkurenční doložka. V takovém případě máte totiž povinnost po ukončení pracovního poměru platit zaměstnanci peněžité vyrovnání, a to po sjednanou dobu (může být sjednána maximálně na dobu 1 roku). Pokud máte sjednanou konkurenční doložku a nechcete hradit peněžité vyrovnání, lze ji nejjednodušeji odstranit ze smlouvy pouze dohodou ještě před ukončením pracovního poměru. Co se týká dalších možností, budou vždy záviset od konkrétních okolností. Doporučujeme je proto posoudit vždy ve spolupráci s právníkem.

Jaká jsou rizika spojená s nedodržením daných povinností?

V případě nedodržení výše uvedených povinností a dalších povinností vyplývajících z právních předpisů se vystavujete dvěma typům rizik. V případě například neplatného rozvázání pracovního poměru se může zaměstnanec soudně domáhat určení jeho neplatnosti a současně může zejména požadovat i náhradu mzdy za dané období. S ohledem na délku trvání soudních řízení se může jednat již o značné částky. Rovněž i v případě neposkytnutí částek, na které má zaměstnanec nárok (např. odstupné nebo peněžité vyrovnání u konkurenční doložky), se může zaměstnanec opět soudně domáhat doplacení těchto částek.

 

Druhým typem rizika je možné udělení sankce ze strany inspektorátu práce. Nedodržení povinností dle zákoníku práce je totiž přestupkem, za což podle typu porušení hrozí pokuty až do výše 2 milionů Kč.

V případě, že hodláte ukončovat pracovní poměr a chcete se vyhnout uvedeným rizikům, nebo máte jakýkoliv dotaz k uvedenému tématu neváhejte se obrátit na naše právníky, kteří jsou vám k dispozici.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru