(Ne)přehledné sazby DPH jsou nyní přehlednější

Přehled týkající se změn sazeb DPH platných od 1. května 2020.
Divinova

Veronika Divinová

8. 4. 2020
question-mark-3245622-1920

Po záplavě informací týkající se koronaviru a související krizové situace vám přinášíme dlouho očekávanou informaci Generálního finančního ředitelství vztahující se ke změnám sazeb DPH platných od 1. května 2020.

Ke snížení sazeb DPH u vybraného zboží a služeb mělo původně dojít v souvislosti se spuštěním třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb („EET“). V rámci aktuální krizové situace byla přijata novela zákona o EET, která pozastavuje povinnost elektronicky evidovat tržby, a to po dobu nouzového stavu plus další tři měsíce. Zavedení plošných prázdnin od EET se však nakonec nijak nedotýká plánovaných změn sazeb DPH. S účinností od 1. května 2020 dochází k rozšíření seznamu služeb a zboží, které podléhají snížené sazbě DPH.

 
Podstatná část informace se věnuje sazbě daně u stravovacích služeb a podávání nápojů (CZ-CPA 56). Informace upozorňuje na definici, podle které se stravovací službou a podáváním nápojů rozumí poskytnutí služby, kdy poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšující užitek z jejich konzumace. Mezi doplňkové služby lze řadit např. služby obsluhy, poskytnutí příborů a nádobí, případně toalet. V této souvislosti upozorňujeme, že jednotlivé položky spadající pod číselný kód CZ-CPA 56 mohou představovat jak stravovací služby a podávání nápojů, tak i dodání zboží. S ohledem na výše uvedené je nutné brát v úvahu nejen kritérium zařazení do číselného kódu CZ-CPA 56, ale zároveň splnění podmínky doplňkových služeb.
Dále se informace věnuje výjimkám ze stravovacích služeb, podávání nápojů a cateringovým službám. V případě, že bude prodejce prodávat připravená jídla v kiosku, občerstvovacím vozidle, které bude moci být zkonzumováno na místě (bez souvisejících doplňkových služeb), pak se bude jednat vždy o dodání zboží, nikoli stravovací služby. Čepované pivo určené k odnosu či ke konzumaci u stánku bez služeb, bude i nadále podléhat základní sazbě DPH 21 % (alkoholické pivo). Cateringové služby jsou ve světle evropské judikatury posuzovány jako dodání zboží, nicméně nelze jednoznačně vyloučit i posouzení těchto služeb jako stravovacích. Je nutné tyto služby vždy zkoumat individuálně.
Informace se také zabývá sazbou daně u dodání pitné vody, která nově podléhá 10% sazbě DPH. Pitnou vodou se pro účely zákona o DPH rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem. Pitná voda dodávaná jiným způsobem (např. balená či z nápojových automatů) podléhá i nadále 15% sazbě DPH. Druhá snížená sazba daně se také použije při dodání teplé vody, která byla vyrobena z pitné vody, dodávané vodovodem.
 

Poslední významnou změnou je snížení sazby daně u elektronicky poskytovaných knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů a ostatních. Pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, uplatnila by se na ně 15% sazba DPH.

Provozujete cateringové služby a nejste si jistí, jakou sazbu DPH uplatnit? Obraťte se na nás.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru