Novela zákona o obchodních korporacích – DRUHÝ DÍL

V roce 2021 nabude účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích. Jste na tyto změny již připraveni a víte, co vše se změní? Naši právníci si proto pro vás připravili pokračování přehledu nejdůležitějších novinek. V dalším díle se tak dozvíte více informací ohledně změn u orgánů jednotlivých společností a změn v úpravě smlouvy o výkonu funkce, kterým by měli věnovat pozornost všichni statutáři společností.
Divinova

Veronika Divinová

17. 8. 2020
obchodni-pravo (1)

V roce 2021 nabude účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích. Některým změnám jsme se věnovali již v prvním díle našeho článku zde. V dalším díle se nyní dozvíte více informací ohledně změn u orgánů jednotlivých společností a změn v úpravě smlouvy o výkonu funkce, kterým by měli věnovat pozornost všichni statutáři společností.

Monistická struktura akciové společnosti

Jedna ze zásadních novinek se týká nastavení monistické struktury akciové společnosti. Dle současné právní úpravy monistická struktura byla v zásadě představovaná 2 orgány, a to správní radou a statutárním ředitelem. Tento koncept se nyní opouští a akciové společnosti, které budou mít danou strukturu, budou mít pouze 1 orgán. Jediným orgánem tak zůstane správní rada, která bude mít funkci kontrolní (stejnou jako dozorčí rada) a které bude náležet i obchodní vedení a bude statutárním orgánem (obdobně jako představenstvo u dualistické struktury).

 

Správní rada by měla mít podle novely obligatorně tři členy, neurčí-li stanovy vyšší počet. Pro akciové společnosti s jediným akcionářem je stanovena výjimka, kdy je připuštěna jednočlenná správní rada, resp. stanovy mohou určit i nižší počet členů správní rady, než tři členy. Jedná se o rozdíl oproti současné právní úpravě, kdy se výkladem připouštěla i správní rada s jedním členem u všech akciových společností bez ohledu na počet akcionářů.

 

S ohledem na uvedenou změnu doporučujeme po účinnosti novely  1. 1.2021 bez zbytečného odkladu provést u akciových společností s monistickou strukturou změnu stanov a přizpůsobit se novému nastavení orgánů.

Právnická osoba jako statutární orgán jiné právnické osoby

Již nový občanský zákoník výslovně umožnil, aby členem orgánu právnické osoby, např. tedy jednatelem, byla jiná právnická osoba. Tato právnická osoba pak zmocní fyzickou osobu, která ji jakožto jednatele zastupuje, nebo zastupuje její statutární orgán. V konečném důsledku to může vést k situaci, kdy jednatelem bude řetězec právnických osob, kde až na konci bude stát statutární orgán poslední právnické osoby.

Z důvodu právní jistoty se nově zavádí pravidlo, že právnická osoba musí zmocnit konkrétní fyzickou osobu, která ji bude jakožto jednatele zastupovat. Zmocnění fyzické osoby bude rovněž podmínkou zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku. Pokud právnická osoba nezmocní žádnou fyzickou osobu nebo nebude zapsána do obchodního rejstříku jakožto statutární orgán do 3 měsíců, její zvolení tímto zaniká.

 

Pokud například ve vaší společnosti s ručením omezením zvolíte za jednatele jinou společnost, bude nutné, aby si tato společnost zvolila svého zástupce při výkonu funkce jednatele.

Smlouva o výkonu funkce orgánu

Podle aktuální právní úpravy se vyžaduje, aby smlouva o výkonu funkce například jednatele byla schválená valnou hromadou společnosti. Nebylo však výslovně stanoveno, jaké jsou důsledky jejího neschválení. To se aktuální novelou mění a bude výslovně upraveno, že neschválená smlouva nenabývá účinnosti. To znamená, že v případě neschválení smlouvy nevzniká jednateli například právo na odměnu, pokud svou smlouvu nepředložil valné hromadě ke schválení. Jakmile bude smlouva o výkonu funkce schválena, stává se účinnou ke dni jejího uzavření, respektive ke dni vzniku funkce člena voleného orgánu. Rozhodující bude, který den nastal později.

 

Doporučujeme v této souvislosti provést audit vašich smluv o výkonu funkce jednatele nebo člena představenstva, a to zejména, zda byla tato smlouva předložena valné hromadě ke schválení a byla schválena. V opačném případě se vystavujete riziku bezplatného výkonu funkce, který vyplývá ze zákona. Rovněž doporučujeme audit i z důvodu posouzení, zda smlouva není v rozporu s povinnostmi dle společenské smlouvy. Podle nové právní úpravy má totiž v takovém případě přednost společenská smlouva před smlouvou o výkonu funkce.

V případě jakýchkoliv dotazů k bližším podmínkám nové právní úpravy nebo pokud byste potřebovali pomoci s implementací těchto pravidel ve vaší společnosti, se neváhejte obrátit na naše právníky, kteří jsou vám k dispozici.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru