Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – II. díl

Povinnost právnických osob registrovat svého skutečného majitele existovala již dříve. Nově je však nesplnění této povinnosti spojeno s několika sankcemi, a to v různých podobách. V rámci tohoto článku jsme se proto zaměřili na to, co hrozí společnosti nebo jiným osobám, pokud nedoje k zápisu skutečného majitele.
Divinova

Veronika Divinová

30. 3. 2021
Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – II. díl_1 (1)

Jak jsme vás již informovali v našem předchozím článku, 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů právnických osob. Povinnost právnických osob registrovat svého skutečného majitele existovala již dříve. Nově je však nesplnění této povinnosti spojeno s několika sankcemi, a to v různých podobách. V rámci tohoto článku jsme se proto zaměřili na to, co hrozí společnosti nebo jiným osobám, pokud nedoje k zápisu skutečného majitele.

1. POKUTA

Zákon nově zavádí přestupek pro právnickou osobu, pokud nezajistí zápis skutečného majitele do evidence ani po výzvě soudu, a pro skutečného majitele, pokud neposkytne společnosti potřebnou součinnost k zápisu. Za oba přestupky hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč. Jedná se o úplnou novinku, neboť podle dosavadní úpravy nebylo nesplnění evidenční povinnosti přestupkem a společnosti nehrozili za ni v zásadě žádné sankce.

2. SOUKROMOPRÁVNÍ SANKCE

Z našeho pohledu jsou však zásadnější právě soukromoprávní důsledky nezapsání skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, a to zejména proto, že se jedná o následky, které mají vliv na celkové fungování společnosti. Na rozdíl od výše uvedené pokuty, která hrozí, až ve chvíli, kdy nebyla evidenční povinnost splněna ani po výzvě soudu, nastávají soukromoprávní sankce automaticky ze zákona již samotným nesplněním.

 

První soukromoprávní sankcí je zákaz vyplácení podílu na zisku. Pokud společnost nemá skutečného majitele zapsaného v evidenci, nesmí mu vyplatit podíl na zisku nebo jiném prospěchu, a to ani právnické osobě, jejíž je skutečným majitelem. Rovněž obchodní korporace nemůže vyplatit zisk ani společníkovi – právnické osobě, která nemá zapsaného skutečného majitele. Pokud by jednatel vyplatil podíl na zisku v rozporu s tímto zákazem, šlo by o jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře. Zároveň platí, že právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl z důvodu nezapsaného skutečného majitele vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

 

Druhou soukromoprávní sankcí je omezení výkonu hlasovacího práva na valných hromadách (sistace hlasovacího práva). Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí při rozhodování valné hromady vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická osoba, jíž je skutečným majitelem. Pokud si tedy například jednatel (společnost) nesplní svou povinnost a nezapíše skutečného majitele do evidence, může tak zablokovat fungování společnosti ve všech záležitostech, které schvaluje valná hromada, resp. jediný společník, neboť neumožní skutečnému majiteli hlasovat. Stejné pravidlo platí opět i pro společníka, který je právnickou osobou a který nemá zapsaného skutečného majitele v evidenci. Tato právnická osoba taky nebude moci hlasovat na valných hromadách společnosti, jejíž je společníkem.

S ohledem na uvedené soukromoprávní důsledky bude tak v zájmu skutečných majitelů i společnosti, aby si společnost řádně splnila své povinnosti podle zákona o evidenci skutečných majitelů.

Pokud si nejste jisti, kdo je skutečným majitelem ve vaší společnosti nebo potřebujete pomoci s jeho zápisem do evidence skutečných majitelů, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru